Voor een weekendkamp van de KG zijn de volgende gegevens nodig.

1.     Is het een gewoon kamp of een ander soort kamp

2.    Voor verlengde weekends: is er op vrijdagmiddag al een excursie? En welke regeling is er getroffen voor de deelnemers die pas op de zaterdagmiddag mee op excursie gaan?

3.    Wie leidt/leiden het weekend?

4.    Korte beschrijving van het gebied waar het kamp is en van wat er natuurhistorisch te verwachten is.

5.    Waar kamperen we: naam, volledig adres, telefoonnummer, e-mail, website?

6.    Kunnen er caravans op de kampeerplaats?

7.    Wanneer uiterlijk opgeven bij degene die het kamp leidt? Als regel is dit drie dagen vóór het begin, maar er kunnen redenen zijn om een iets langere termijn te nemen, bijvoorbeeld als de excursieleider zelf al wat eerder naar het kamp gaat.

8.    Bereikbaarheid per openbaar vervoer: ns-station(s), busverbindingen, bushalte waar men uitmoet stappen, eventueel treintaxi. Bustijden e.d. hoeven niet vermeld te worden. Wel waarschuwen als de busverbindingen weinig frequent zijn; op zondag is dat vaak het geval! Bel hierover zonodig zelf van te voren 0900-9292 of via internet www.9292ov.nl

9.    Als er fietsen nodig zijn, waar zijn die te huur (adres en telefoonnummer)? Zijn er ook fietsen te huur bij het ns-station?

10. Bereikbaarheid per auto: afslag van snelweg, duidelijke routebeschrijving, zonodig kaartje bijleveren dat in de convo afgedrukt kan worden.

11.  Eventueel bijzonderingen, bijv. Waarschuwen voor lange wandelingen en/of fietstochten, mogelijkheid om te zwemmen.

Deel deze pagina