Datum: 
vrijdag 18 september 2020 14:00 tot zondag 20 september 2020 14:00
Type activiteit: 
Kamperen

We gaan kamperen en genieten in het prachtige natuurgebied van Staatsbosbeheer dat grenst aan Friesland, Groningen en Waddenzee.
Het is het leefgebied voor steltlopers, roofvogels, water-, riet-, en zangvogels in een landschap van schier eindeloze rietvelden water, modderige slenken afgewisseld door weilanden.

Wat gaan we doen?
Vrijdagmiddag een wandeling vanuit het kamp door de rietvelden waar we de baardmannetjes horen tingelen en een overvliegende zeearend hopelijk gaan zien.
We lopen door het Zomerhuisjesbos naar de bekende vogeluitzichtheuvel waar we enkele jaren geleden 2 boven onze hoofden overvliegende reuzensterns hebben waargenomen.
Volgende dag kunnen we met de fiets het westelijke gedeelte van het Lauwersmeer in ogenschouw nemen en een stop maken in vogelhut Ezumakeeg.
Grote kans op kemphanen, kiekendieven en zelfs een rode wouw!
De oostelijke kant van het Lauwersmeer geeft aanleiding om eens, behalve vogels, ook de bermen nader te bekijken op bloeiende parnassia en uitgebloeide orchideeën.
Ook lopen de Ballastplaatbos een eindje in op zoek naar de groene knolamanieten die daar 4 jaar geleden bloeiden.
En natuurlijk ook naar de Jaap Deenshut.

We kamperen op camping it Dreamlan, Groeneweg 5, 9293 MC Kollumerpomp.
Fietsenhuur is in Kollum. Rijwielhandel Luinstra, Voorstraat 108  Kollum,Tel. 0511233173
Enkele dagen van te voor reserveren want bij een aantal van 3 of meer fietsen wil men de fietsen naar het kamp brengen als de heer Luinstra een extra hulpje kan inschakelen voor het vervoer.
Let op!!! De reis met het OV is erg ingewikkeld. Toch zeker een dag van te voren uitstippelen op 9292.nl omdat je een buurtbus moet bellen op een bepaald punt van het reistraject.
Aanmelden voor 15 augustus 2020 bij Klaske. Voor niet leden bij devoorzitter@kampeergroep.knnv.nl

Georganiseerd door: 
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina