Datum: 
zaterdag 11 januari 2020 11:00
Type activiteit: 
Natuurwandeling

's Ochtends gaan we het Natuurpad door het Leyense  bos lopen, dat we een paar jaar geleden ook al eens gedaan hebben. Het gebied ligt op een uitloper van de Utrechtse Heuvelrug. Deze ontstond in de voorlaatste ijstijd. Tijdens de laatste ijstijd werd het gebied bedekt met het zogenaamde dekzand. Tot in de 19e eeuw was De Leyen een heidegebied, met hier en daar een akkertje. Tegenwoordig is De Leyen een aantrekkelijk wandelgebied met gevarieerde beplanting, doorsneden door fraaie beuken- en eikenlanen en stuifwallen. Door zijn ligging op de grens van de Utrechtse Heuvelrug, veenweidegebied en Kromme Rijngebied is het een belangrijk ecologisch knooppunt. We hebben kans op 4 spechtensoorten: zwarte, grote bonte, kleine, en groene specht. Langs de rand met de bebouwing zijn er veel kleine zangvogeltjes te zien en te horen. Dieper in bos treffen we ook typische bosvogels als de boomklever en boomkruiper aan.
We lopen een (rode paaltjes) route van 3,5 km. We starten bij de ingang aan de Berlagelaan (ter hoogte van de kruising met de Rietveldlaan). Het is ongeveer 5 à 10 minuten rijden vanaf Station Bilthoven. We verzamelen om 11.00 uur op het parkeerterrein van de Zuiderkapel aan de Boslaan 3 en carpoolen dan naar het startpunt van de wandeling.
Opgave uiterlijk maandag 6 januari bij Meriam, liefst per mail. Voor niet leden voorzitter@kampeergroep.knnv.nl . Bij opgave a.u.b. vermelden of je per auto komt of met ovv (of fiets) i.v.m. meerijden

 

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
parkeerterrein Zuiderkapel Boslaan 3 Bilthoven en carpoolen dan naar het startpunt van de wandeling
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina