Winterbloeiende planten. Foto: Ina MarbusDe Stichting Fondsen KNNV is sinds 1 januari 2008 door de Nederlandse belastingdienst erkend als ANBI.

1. Officiële naam
STICHTING FONDSEN VAN DE KONINKLIJKE NEDERLANDSE 
NATUURHISTORISCHE VERENIGING

2. RSIN of fiscaal nummer

8156.76542

3. Post- of bezoekadres

Statutair is de Stichting gevestigd in Utrecht. 

Het officiële correspondentieadres van de Stichting is Postbus 310, 3700 AH ZEIST.

logo ANBI

Secretaris:
mw. A.J.M. (Ina) Marbus-Hotho

Dorpsstraat 10-A

1689 EV Zwaag

tel: (+31) (0)229-230 419

e-mail: secretaris@fondsen.knnv.nl

4. Doelstelling
Volgens de statuten: "De stichting stelt zich ten doel: het materieel ondersteunen en daardoor behartigen van de belangen van de KNNV en haar geledingen, dan wel van aan de KNNV verwante rechtspersonen, een en ander in samenwerking met en overeenkomstig het doel van de KNNV."

5. Beleidsplan

Voor de hoofdlijnen van ons beleidsplan verwijzen we naar het Beleidsplan onderaan deze pagina.

6. Bestuurders
Voorzitter: W. H. van Weelderen (Anton)
Secretaris: A. J. M. Marbus-Hotho (Ina)
Penningsmeester: R.K. Zoethout (Rein)
Lid: D.A.G. Buizer (Bert)
Vertegenwoordiger KNNV: H. M. ten Grotenhuis (Herman)

7. Beloningsbeleid
Volgens de statuten: "1. Het bestuurslid en het commissielid dat onkosten maakt ten behoeve van de stichting ontvangt daarvoor van de stichting een vergoeding. 2. De onkostenvergoeding, als bedoeld onder 1., is nader bepaald in het Declaratiebesluit van de Stichting Fondsen KNNV dat door het bestuur is vastgesteld."

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden ten behoeve van de Stichting.
De Stichting heeft geen betaalde werknemers.


8. Activiteiten

Voor de fondsenwerving worden de volgende middelen gebruikt:

- oproepen in Natura, het verenigingsblad van de KNNV
- toezending informatie aan leden van de KNNV

- aanwezigheid van de Stichting bij jaarvergaderingen en beleidsvergaderingen van de KNNV

In 2016 heeft de Stichting Fondsen subsidies toegekend aan:
- Stadsgrachtenproject Leiden
- KNNV afdeling Alkmaar: de aanschaf van een binolite
- KNNV afdeling Tilburg: Het boek 'Stadsnatuur, van Affeseervogel tot zoemende wingerd'.
- KNNV-afdeling IJssel en Lek: tweede ontdekpad beschrijving
- RAVON/FLORON: wintertelling planten.

Voor een uitgebreider verslag van onze activiteiten verwijzen we naar het Jaarverslag onderaan deze pagina.

9. Financiën
Voor een financiële verantwoording
 verwijzen we naar de Jaarrekening onderaan deze pagina.

Deel deze pagina