Excursiecommissie
Trudy Vos, Ansbalduslaan 10-B, 5581 CW Waalre, 040-2217857,
trudy-vos@xs4all.nl
Annemiek & Rob van Vucht, Steltlopen 9, 5683 LW Best, 0499-398897,
robvanvucht@hetnet.nl

Natuurbeschermingscommissie
Jacqueline van Heek, Ranonkelstraat 19, 5644 LA Eindhoven, 040-2110213
jacquelineheek@cs.com

Vertegenwoordiger in de Regionale Werkgroep Heempark
vacant

Stichting Stadsnatuur Eindhoven
Voorzitter: Paul Timmermans, Edisonstraat 71, 5621 HL  Eindhoven, 040-2447109
06-12511032
paultimmermans@upcmail.nl

Deel deze pagina