De werkgroep doet onderzoek naar mossen in de brede zin van het woord. Het accent ligt op floristische inventarisaties in de regio Zuidoost-Brabant waarvan een omvangrijk project is afgesloten (zie Atlas van de mosflora van Eindhoven). Op verzoek van derden worden ook terreinen buiten de regio op mossen onderzocht. Zo is in de afgelopen jaren de Kampina, het Wijboschbroek , het Weerterbos , de Geelders, de landgoederen bij Venrode, en een deel van het Beerzedal sytematisch 'uitgekamd'. Ook is er onderzoek gedaan op de Maashorst en de Meinweg.

De Mossenwerkgroep wordt regelmatig om advies gevraagd over het beheer en in stand houden van kwetsbare natuurterreinen waarbij mossen, met name epifyten, belangrijke indicatoren zijn.

Alle verzamelde gegevens worden in een database opgeslagen en in een verslag vastgelegd. Bovendien worden alle 'records' aan de Bryologische en Lichenologische Werkgroep (BLWG) doorgegeven voor de landelijke verspreidingsgegevens en het landelijk Meetnet Mossen. Om onze kennis te vergroten worden ook excursies naar Duitsland en België georganiseerd.

De groep bestaat uit acht actieve leden. Nieuwe leden zijn altijd welkom. Je hoeft geen kennis van mossen te hebben, maar wel enig enthousiasme dan komt de rest vanzelf. Belangstelling? Kom een keer langs op een werkgroepavond of sluit je vrijblijvend een keer aan bij een van onze excursies.

Contactpersoon:
Marleen Smulders, Tel.: 0499-390298

Voor meer informatie KLIK HIER.

Deel deze pagina