Natuurhistorisch archief
Het natuurhistorisch archief bevat alle Wetenschappelijke Mededelingen, uitgaven van de stichting Uitgeverij KNNV,
inventarisatierapporten, Venkraaien, excursieverslagen en andere literatuur. Leden kunnen gebruik maken van dit archief.
Het archief is voorlopig ondergebracht bij:  Jelle Schuurmans.

Het archief is in 2015/2016 geheel opgeschoond. Mocht hiervoor belangstelling zijn, stel je dan in verbinding
met Jelle Schuurmans (jelle.schuurmans@antenna.nl of 0499-399429).

Deel deze pagina