Algemene jaarvergadering 19 maart 2020

Bestuur

Voorzitter Han Monteiro voorzitter@eindhoven.knnv.nl
Secretaris Jan Lanters secretaris@eindhoven.knnv.nl
Penningmeester Gerard Vos penningmeester@eindhoven.knnv.nl
Lid Marijke van Noort bestuur1@eindhoven.knnv.nl
Lid vacant
 

 

Organisatie activiteiten

Lezingen Marijke van Noort,
lezingen@eindhoven.knnv.nl
Cursussen Ursula Elskamp, l
cursussen@eindhoven.knnv.n
Excursies Trudy Vos, Jacques van Kessel; Annemieke en Rob van Vucht; Carla van Moorsel

annemiekevanvucht@kpnmail.nl

Natuurbeschermingscommissie Jacqueline van Heek, Rob Aarts; Riki Sleegers; Harry Nouwen
jacquelineheek@cs.com
Stichting Stadsnatuur Eindhoven Paul Timmermans.
 
Website Harry Nouwen,
webredactie@eindhoven.knnv.nl
Venkraai-redactie

Gerard Vos, eindredactie,
Marijke van Noort, Jan Schellekens, John Bruinsma,

redactie@eindhoven.knnv.nl

Publiciteit

Marijke van Noort,

publiciteit@eindhoven.knnv.nl

Lidmaatschap
Je wordt lid van de afdeling Eindhoven en tevens lid van de landelijke vereniging.
De contribitie bedraagt per jaar € 32,00 voor een gewoon lid, € 13,75 voor een huisgenoot lid.
Je ontvangt het afdelingsblad 4x per jaar zowel Venkraai als het landelijk blad Natura.

Ledenadministratie
Ledenadministratie Ludy Aarts, 040-2531773

 

Deel deze pagina