De werkgroep houdt zich bezig met het bestuderen van wilde planten, die voorkomen in Eindhoven en omgeving. Tijdens het winter-binnenprogramma komen we éénmaal per maand bij elkaar in D'Aard, Ariespad 5, Veldhoven. Vanaf april zijn we twee keer per maand op maandagavond in het veld te vinden.

Landschap

Jaarlijks kiezen we een ‘landschap’ waarin we ons gedurende de wintermaanden verdiepen. Vorig jaar waren het de elzenbroekbossen die we onder de loep namen. Afgelopen jaar was de heide aan de beurt, waarbij we vier habitattypes/beheertypes onder de loep genomen hebben: vochtige heide en venoevers, droge heide, heischraalgrasland en pioniervegetatie. Elk werkgroepslid verdiepte zich in een aantal typerende planten die uitgebreid besproken worden op de winteravonden.

Seizoenen
Voor het buitenwerk kiezen we dan 3 locaties uit die we driemaal bezoeken gedurende het voorjaar, de zomer en nog een keer in het staartje van de zomer. In najaar zijn we

De Plantenwerkgroepin actie

aan de slag gegaan met waterranonkels, fonteinkruiden en sterrenkrozen om te bestuderen. We bereiden ons voor op 2013 waarin we kopje onder gaan tussen de planten die horen bij het Jaar van het Beekdal. Bezoekjes aan de Dommel, Keersop en Beerze staan op het verlanglijstje; voor het zover is moeten de dagen eerst weer lengen. De wintervoorbereidingen en het regelmatig terugkomen in een gebied werpen hun vruchten af. We zien, we herkennen en soms denken we de planten ook gewoon te kennen!

Nog meer natuur
Onze groep bestaat uit een groep enthousiaste wilde-plantenwerkgroepers die allemaal naast wilde planten nog meer natuur-liefhebberijen kennen. Dat betekent dat sommigen tussen gaffelhaartjes, kelkkafjes en ‘planten die in pollen groeien’ ook alle piepjes en pietevogels meenemen in hun waarnemingen. Er zijn er ook die geen kikker voorbij kunnen laten springen zonder even te kijken of hij misschien een fijn kopje heeft met lichte streep die doorloopt over rug en puntneus. Zo meanderen we tussen ronde zonnedauw en geelgroene zegge en luisteren we ademloos naar de nachtzwaluw. We leren van en ontdekken met elkaar en ieder brengt het zijne in en dát staat hoog in het KNNV-vaandel.

Wie eens vrijblijvend mee wilt doen met onze plantenwerkgroep is van harte welkom!

Contactpersoon: 

Petra van Leeuwen
Boerhaavelaan 24
5644 BD Eindhoven 
t. 06-22175315

 

Deel deze pagina