• Natuur tusen de stenen
  • Atlas van de mosflora van Eindhoven
  • De Atlas van de flora van Eindhoven
  • Uitgaven van de Stichting KNNV Uitgeverij

__________________________________________________________________________________________________________Natuur tusen de stenen (2011)

nat tus stenen


Uitgangspunt is de natuur in onze directe woonomgeving.

Planten en dieren die we kunnen waarnemen
zo gauw we een stap buiten zetten.

Een bescheiden bijdrage tot waardering van de natuur in de stad.

Het boekje is uitverkocht.
____________________________________________________________________________________________________Atlas van de mosflora van Eindhoven 
(2008)

De Atlas van de mosflora van Eindhoven is het resultaat van 25 jaar inventariseren door de Mossenwerkgroep van de afdeling Eindhoven van de KNNV. De atlas beschrijft een gebied dat in het noorden wordt begrensd door de lijn Boxtel - Gemert, in het oosten door de lijn Gemert - Someren, in het zuiden door de Belgisch-Nederlandse grens en in het westen door de lijn Bladel - Oisterwijk.
 
Meer informatie: zie
Atlas van de mosflora van Eindhoven.

Een recensie van de Mossenatlas die in augustus 2008 verscheen in "Buxbaumiella", het tijdschrift van de Bryologische en Lichenologische werkgroep van de KNNV vindt u  hier (pdf).

Bestelgegevens
De atlas is te koop via boekhandel Stevensterk zie:
www.ramsj.nl

 

_______________________________________________________________________________________________________________________


De Atlas van de flora van Eindhoven (
2006)
Deze atlas is het resultaat van 20.000 uren in het veld en meer dan 10.000 uren voor het verwerken en opschrijven door de leden van onze Floristische Werkgroep.
Het betreft het gebied van 25 x 25 km2, met het station van Eindhoven als centraal punt. In totaal leverde dat meer dan 800 pagina's, verdeeld over twee delen, waarin de eigen waarnemingen van de afgelopen 10 jaar en die van de jaren 80 worden gezet, naast die uit de eerste helft van de vorige eeuw.
Voor de waarnemingen van de jaren 30 en 40 werd geput uit de gegevens van Floron. De meeste daarvan zijn afkomstig van J. Slof en J.J. Piet, namen die zeker voor floristen een bijzondere klank hebben.
voorblad flora EHV
Van alle ongeveer 1500 soorten zijn voor alle drie de perioden verspreidingskaartjes per km hok opgenomen. Daarnaast is in de inleidingen uitbreid aandacht besteed aan ondermeer compleetheid, zeldzaamheid, verspreiding en voor- en achteruitgang.
De vergelijking levert een indringend beeld op van de ontwikkelingen in de afgelopen eeuw.

Deze uitgave is uitverkocht!

Meer informatie op de pagina's van de floristenwerkgroep.


 

Uitgaven van de Stichting KNNV Uitgeverij
Leden van de KNNV kunnen in de uitgaven van de KNNV Uitgeverij kopen voor de (verlaagde) ledenprijs.
In de praktijk blijkt dat niet altijd goed te werken, omdat:
- Bestellen rechtstreeks bij de Uitgeverij extra verzendkosten oplevert.
- Bij aanschaf in de reguliere boekhandel geen korting wordt gegeven.

Om die redenen kunnen uitgaven via onze afdeling worden besteld.
De ledenkorting is daardoor verzekerd.

De bestelprocedure:    
Geïnteresseerden geven hun bestelling door aan:
Jelle Schuurmans, Monnikenweg 2, 5682 PD BEST, tel. 0499-399429,
jelle.schuurmans@antenna.nl

De uitgaven worden vervolgens bij de Uitgeverij opgehaald of besteld.
Nadat de bestelling binnen is:
- wordt een afspraak gemaakt voor het bezorgen dan wel het ophalen van de bestelling.
- wordt een afspraak gemaakt over de betaling.

Opgemerkt dient te worden, dat de procedure niet bijzonder snel is en ook, dat uitgaven
niet altijd leverbaar zijn.


 

Deel deze pagina