Venkraai *)
Het verenigingsblad van de KNNV - afdeling Eindhoven

De verschijningsdata zijn: 20 feb, 20 mei, 1 sep en 20 dec.
Kopij kan tot uiterlijk 1 maand vóór verschijning ingeleverd worden bij de eindredacteur.
Eindredactie: Gerard Vos, 040-2217857, redactie@eindhoven.knnv.nl

Eerder verschenen nummers zijn beschikbaar voor inzage / download (door op het nummer te klikken).
De naam Dubbelloof werd gebruikt n.a.v. de samenwerking met IVN-Eindhoven.

2018

2018-1-voorbl vooral-2018-2     


2017

2017-1-voorbl 2017-2-voorbl 2017-3-voorbl 2017-4-voorbl

 

 

 

 

 

2016

voorblad-2016-01 vooral 2016-02  2016-03 2016-4 voorblad

 

 2015

cover 2015-1 cover 2015-2 cover 2015-3  2016-01

2014

2014-01 voorblad 2014-02 voorblad 2014-03 2014-04 voorblad 

 
2013

2013-1 2013-02 2013-03 2013-04

 2012

2012-01 2012-02 2012-03 2012-04

2011

voorbl-1 voorbl-2 voorbl-3

voorbl-4

2010

voorblad-VK2010-1 VL-voorbl-2 voorbl VK-3 voorbl-4 voorblVK-5

 2009

vk2009-1-voorbl 2009-2-voorbl 2009--3-voorbl 2009-4-voorbl 2009-5-voorbl

 2008

2008-1-voorbl  2008-2-voorbl 2008-3-voorbl 2008-4-voorbl 2008-5-voorbl

2007

voorbl2007-1 2007-2-voorbl 2007-3-voorbl 2007-4-voorbl 2007-5-voorbl

 

voorbl-2006        
DL-jrg 2006        

 2005 (volgt)

*) de Venkraai
De naam van het verenigingsblad van de afdeling Eindhoven was  vanouds "Venkraai". Maar toen de samenwerking met IVN-Eindhoven vaste vorm had gekregen werden de twee verenigingsbladen samengevoegd.

Tijdens die samenwerking is in 2003 één aflevering verschenen onder de naam "Bladmeerblad" en in 2004 één aflevering onder de naam "Dubbelloof". Begin 2005 is met als eerste nummer 2005/01 de nieuwe naam "Dubbelloof" standaard gebruikt. Nu IVN-Eindhoven is opgegaan in IVN-Veldhoven-Eindhoven-Vessem is "Dubbelloof “ niet langer het  gezamenlijke verenigingsblad meer. Tijdens de jaarvergadering van de KNNV-afd. Eindhoven op 21 maart 2013 is besloten om de oude naam de "Venkraai" weer in ere te herstellen. De eerste aflevering is verschenen in september 2013.

Deel deze pagina