• Joop Mourik en Anneke Koper, 2001. De natuur bewonderen en bestuderen. Honderd jaar veldbiologie en natuurbehoud in Kennemerland. Jubileumboek KNNV Afdeling Haarlem e.o. 1901-2001. Haarlemse miniaturen deel 56, Uitgeverij De Vrieseborch, Haarlem

• Joop Mourik, Steve Geelhoed en Kees Langeveld, 2002. Op stap langs Hout en Spaarne, natuur en landschap van Haarlem. KNNV Afdeling Haarlem e.o. en Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland. KNNV Uitgeverij, Utrecht.

• Joop Mourik en Mariek Eggenkamp-Rotteveel Mansveld, 2005. Duinvlinders, op vleugels van parelmoer door Zuid-Kennemerland. KNNV Uitgeverij, Utrecht

• Joop Mourik en Anneke Koper, 2007. Linnaeus in de tuin van Clifford. Een landschapshistorische wandeling over de Hartekamp en de Overplaats in Heemstede. KNNV Afdeling Haarlem e.o.

Natuurkaart Zuid-Kennemerland, derde herziene druk, 2010. KNNV Afdeling Haarlem e.o. en Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland. Uitgeverij Buiten en Schipperheijn, Amsterdam

• Brugge, Leo van de, 2012. 92 bekende paddenstoelen uit Zuid-Kennemerland, veel voorkomende paddenstoelen met foto's en beschrijving, KNNV Afdeling Haarlem e.o.

• Jan Beekman, 2012. Een duinvallei vol verrassingen. Werkplan Natuurbeheer Kennemerstrand 2013-2019, KNNV Werkgroep Vrienden van het Kennemerstrand in samenwerking met Kon. Ned, Heidemaatschappij, Arcadis en Stichting Duinbehoud

• Mariek Eggenkamp-Rotteveel Mansveld en Joop Mourik (red), 2018. Bevlogen van duinvlinders. 25 jaar dagvlinderwerkgroep Zuid-Kennemerland, Uitgeverij Spaar en Hout, Haarlem

• KNNV Libellenwerkgroep Zuid-Kennemerland, 2018. Libellen in Zuid-Kennemerland. Atlas 20 jaar libellenonderzoek, KNNV Haarlem eo

De meeste boeken zijn nog verkrijgbaar. Informatie en prijzen via info@haarlem.knnv.nl

Deel deze pagina