Basiscursus paddenstoelen najaar 2019

Deze cursus is gericht op het in het veld leren herkennen van de belangrijkste geslachten van plaatjeswammen en boleten. We kijken daarbij naar kenmerken die in het veld, eventueel met behulp van een loep, te zien zijn. De cursus bestaat uit twee avonden en een excursie waarop het geleerde in de praktijk gebracht kan worden. Het accent ligt op het zelf op naam brengen van paddenstoelen.

Dinsdag 1 oktober, aanvang 19.30u: Tijdens de eerste cursusavond zal voor de pauze aandacht gegeven worden aan de vormenrijkdom van paddenstoelen en aan de belangrijkste determinatiekenmerken. Na de pauze kunt u zelf de door de cursusleiding meegebrachte paddenstoelen op naam brengen. Hierdoor leert u kenmerken herkennen en soortgroepen van elkaar onderscheiden.

Dinsdag 8 oktober, aanvang 19.30u: Op de tweede cursusavond zal voor de pauze aandacht zijn voor de rol van paddenstoelen in de natuur. Na de pauze gaan we weer paddenstoelen determineren. Ook zullen we aandacht geven aan goede paddenstoelenveldgidsen.

Zaterdag 12 oktober, aanvang 13.00u: Excursie naar een nader te bepalen gebied. Hier kan de kennis in de praktijk gebracht worden.

De cursus staat onder leiding van Alfons Vaessen en Leo van der Brugge. De cursusavonden zijn in Ter Kleef. Bij het determineren maken we gebruik van de Basisgids paddenstoelen van de KNNV Uitgeverij (inbegrepen bij de cursusprijs). Neem een loep mee voor het determineren; ook op de avonden aan te schaffen voor € 12,--.

Inschrijfgeld € 50,00 voor leden; niet-leden betalen € 60,00. Inschrijven voor 15 september door het bedrag over te maken op rekening NL20 TRIO 0198 4666 25 t.n.v. penningmeester KNNV-afd. Haarlem te Santpoort, onder vermelding van Paddenstoelencursus.

Het inschrijfgeld is inclusief het te gebruiken boek "Basisgids paddenstoelen" van de KNNV Uitgeverij.

 

 

Archief cursusaanbod

 

Duincursus voorjaar 2018

De duinen van Kennemerland zijn heel mooi, heel breed en heel rijk aan natuur. Maar ze kunnen nog mooier worden. De laatste jaren is er veel aandacht voor de gedurfde herstel-projecten voor de natuurlijke processen. En er is veel planologische en bestuurlijke aandacht voor het gebied, met name voor veranderingen ten behoeve van recreatie en 'verdien-modellen'. De KNNV vindt dat de natuurlijke rijkdom, het gratis genieten en het verder repareren van de milieuschade de kern van de zaak is. Met de duincursus van 4 dinsdagavonden en vier excursies op zaterdagen kan men dat zien, begrijpen en genieten. 

 

Cursus libellen voorjaar 2017

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: leefwijze van libellen, familiekennis, soortenkennis, inventariseren en monitoren. Maar de nadruk zal gelegd worden op het herkennen van soorten die in onze omgeving vliegen.De cursus vindt plaats op 3 woensdagen en de bijbehorende 2 excursies op zaterdagen. De avonden beginnen om 19.30 uur en worden in principe in Ter Kleef gehouden.

 

Flora cursus voorjaar 2017

U leert op de avonden hoe u de Flora van Heukels kunt gebruiken om planten op naam te brengen. Het eerste deel van de avonden worden de onderdelen van de bloem uitgelegd in het tweede deel gaat u zelf aan de slag om met behulp van loepje en de Flora de plant te benoemen. De cursusavonden worden gehouden en beginnen in Ter Kleef. De bijbehorende excursies zijn op vrijdagavond.

 

Paddenstoelencursus najaar 2016

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die paddenstoelen wil leren herkennen in het veld. De cursus is op 3 avonden en er is een zaterdagexcursie. Op de avonden zullen aan bod komen: het leven van paddenstoelen, het belang van paddenstoelen voor de natuur en de bedreigingen. Daarnaast is er vooral aandacht voor het herkennen van paddenstoelen. Hoe herken ik de verschillende families en soorten in het veld en hoe kan ik paddenstoelen determineren op veldkenmerken. Bij de excursie brengen we het geleerde in de praktijk. Paddenstoelen zijn een bijzondere en zeer gevarieerde groep met een hoge attentiewaarde. Het is daarom leuk om er meer over te weten. Deze cursus zal daarbij behulpzaam zijn.

 

Cursus Insecten voorjaar 2016

Deze cursus bestaaty uit zes avonden en drie excursies. De avonden worden gehouden in de Natuur- en Milieucentrum Ter Kleef, Kleverlaan 9, 2023 JC Haarlem. De (voorlopige) indeling van de cursus: 1. bouw van insecten (uitwendig en inwendig), vnl. aan de hand van kevers plus een overzicht van de kevergroepen, o.a. lieveheersbeestjes 2. systematiek en overzicht orden insectenrijk, ontwikkeling van oorspronkelijk naar verder ontwikkelde orden 3. diverse groepen zonder verpopping 4. vlinders en kokerjuffers 5. tweevleugeligen 6. libellen en vliesvleugeligen

 

Flora determinatie cursus 2015

Tijdens deze cursus juli wordt gezamenlijk geoefend in het gebruik van de Flora van Heukels en is er ook aandacht voor het herkennen van de belangrijkste plantenfamilies. Een eenvoudig cursusboek is inbegrepen. Voor een Flora van Heukels moet men zelf zorgen, eventueel lenen bij een bekende. Wij gebruiken de 23 ste druk als standaard. Oudere drukken zijn ook bruikbaar, maar enkele namen zijn veranderd.  

 

Basiscursus veldbiologie 2015

Onderwerpen van de Basiscursus Veldbiologie zijn: Landschap, Planten en systematiek in de biologie, Vogels, Insecten en Waterdiertjes.

 

Grassencursus 2014

Deze cursus heeft ten doel om grassen te leren onderscheiden en op naam te brengen. Onderdelen zijn de verschillen tussen ware grassen en andere grasachtigen, de bouw van grassen en de determinatie van bloeiende en niet-bloeiende planten. De nadruk ligt op soorten van Zuid-Kennemerland. Het programma omvat een aantal veldcolleges en oefeningen in bos, weide en duin. 

 

 

 

Deel deze pagina