Cursus libellen voorjaar 2017

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: leefwijze van libellen, familiekennis, soortenkennis, inventariseren en monitoren. Maar de nadruk zal gelegd worden op het herkennen van soorten die in onze omgeving vliegen.

De cursus vindt plaats op 3 woensdagen en de bijbehorende 2 excursies op zaterdagen. Woensdag 22 maart, 5 april en 19 april, de zaterdagen 6 mei en 27 mei. De avonden beginnen om 19.30 uur en worden in principe in Ter Kleef gehouden.

De kosten mogen geen belemmering zijn om mee te doen en die hebben we zo laag mogelijk gehouden: voor leden van KNNV, IVN en Vogelwerkgroep € 10,-- (zaalhuur en boekje), voor niet-leden zijn de kosten € 15,--., over te maken naar NL91 RABO 0326 35 50 14 t.n.v. Koning inzake KNNV-LWZK onder vermelding van Cursus. Graag zo spoedig mogelijk opgeven bij de coördinator van de werkgroep: Frans Koning: 023-528 90 09  e-mailadres: marja-franskoning@kpnmail.nlU bent ingeschreven als het bedrag is overgemaakt én als u zich hebt aangemeld bij Frans.

 

Flora cursus mei-juni 2017

U leert op de avonden hoe u de Flora van Heukels kunt gebruiken om planten op naam te brengen. Het eerste deel van de avonden worden de onderdelen van de bloem uitgelegd in het tweede deel gaat u zelf aan de slag om met behulp van loepje en de Flora de plant te benoemen.

De cursusavonden worden op dinsdag 9 en 23 mei, 6 en 20 juni gehouden en beginnen steeds om 19.30 uur, plaats Ter Kleef.

De bijbehorende excursies zullen op de vrijdagavonden 9 en 23 juni worden gehouden van 19.00 uur tot 21.00 uur.

 

De kosten voor deze cursus zijn voor leden van de KNNV, het IVN en de Vogelwerkgroep € 30,--, dit is inclusief de klapper. Voor niet-leden bedraagt de prijs € 45,--. U dient zelf voor de 23ste druk (of later) van de Flora van Heukels zorg te dragen en bovendien hebt u een loepje nodig (10 x). Deze is te koop op de cursusavonden.

 

 

Archief

Paddenstoelencursus najaar 2016

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die paddenstoelen wil leren herkennen in het veld. De cursus is op 3 avonden en er is een zaterdagexcursie. Op de avonden zullen aan bod komen: het leven van paddenstoelen, het belang van paddenstoelen voor de natuur en de bedreigingen. Daarnaast is er vooral aandacht voor het herkennen van paddenstoelen. Hoe herken ik de verschillende families en soorten in het veld en hoe kan ik paddenstoelen determineren op veldkenmerken. Bij de excursie brengen we het geleerde in de praktijk. Paddenstoelen zijn een bijzondere en zeer gevarieerde groep met een hoge attentiewaarde. Het is daarom leuk om er meer over te weten. Deze cursus zal daarbij behulpzaam zijn.

 

Cursus Insecten voorjaar 2016

Deze cursus bestaaty uit zes avonden en drie excursies. De avonden worden gehouden in de Natuur- en Milieucentrum Ter Kleef, Kleverlaan 9, 2023 JC Haarlem. De (voorlopige) indeling van de cursus: 1. bouw van insecten (uitwendig en inwendig), vnl. aan de hand van kevers plus een overzicht van de kevergroepen, o.a. lieveheersbeestjes 2. systematiek en overzicht orden insectenrijk, ontwikkeling van oorspronkelijk naar verder ontwikkelde orden 3. diverse groepen zonder verpopping 4. vlinders en kokerjuffers 5. tweevleugeligen 6. libellen en vliesvleugeligen

 

Flora determinatie cursus 2015

Tijdens deze cursus juli wordt gezamenlijk geoefend in het gebruik van de Flora van Heukels en is er ook aandacht voor het herkennen van de belangrijkste plantenfamilies. Een eenvoudig cursusboek is inbegrepen. Voor een Flora van Heukels moet men zelf zorgen, eventueel lenen bij een bekende. Wij gebruiken de 23 ste druk als standaard. Oudere drukken zijn ook bruikbaar, maar enkele namen zijn veranderd.  

 

Basiscursus veldbiologie 2015

Onderwerpen van de Basiscursus Veldbiologie zijn: Landschap, Planten en systematiek in de biologie, Vogels, Insecten en Waterdiertjes.

 

Grassencursus 2014

Deze cursus heeft ten doel om grassen te leren onderscheiden en op naam te brengen. Onderdelen zijn de verschillen tussen ware grassen en andere grasachtigen, de bouw van grassen en de determinatie van bloeiende en niet-bloeiende planten. De nadruk ligt op soorten van Zuid-Kennemerland. Het programma omvat een aantal veldcolleges en oefeningen in bos, weide en duin. 

 

 

 

Deel deze pagina