De Dagvlinderwerkgroep Zuid-Kennemerland doet onderzoek naar dagvlinders en enkele soorten nachtvlinders. De duinen zijn het belangrijkste werkgebied maar daarnaast bekijken we ook de vlinders van de buitenplaatsen en de groene gebieden in Haarlem en omstreken 

duinparel_BM

Duinparelmoervlinder (Argynnis niobe). Foto: Barbara Mather

Vlinders zijn gevoelige graadmeters voor de natuurkwaliteit. Dat komt onder andere doordat ze speciale plantensoorten nodig hebben als groen voedsel voor de rups en later, als ze vlinder zijn, weer andere, bloeiende plantensoorten om nectar te drinken. Als het met de planten voor rupsen en vlinders goed gaat, dan zie je de vlindersoorten in hogere aantallen en op meer plaatsen in duin, bos of tuin. Als het goed gaat met de vlinders gaat het ook weer goed met de vogels die hun rupsen eten, enzovoort….

Voor het landelijke meetnet van de Vlinderstichting doet de werkgroep vlindertellingen op vaste looproutes in de duinen. Deze dagvlindermonitoring loopt al sinds 1992 en geeft inzicht in de jaarlijkse fluctuaties en de lange termijn trends van de vlindersoorten. Resultaten zijn vastgelegd in jaarverslagen en in de jaarverslagen en het boek Duinvlinders, op vleugels van parelmoer door Zuid-Kennemerland (2005). Genoeg activiteiten dus om ook mee te doen, of je nu zelfstandig onderzoek wilt doen of de vlinders beter wilt leren kennen.  

citroenvlinder

Citroenvlinder man. Foto Joke van der Peet

Naast vlinders worden ook de nectarplanten op de vaste looproutes geteld. Dit gebeurt enkele keren per seizoen volgens de methode van de Vlinderstichting. De instructies en een nectarplantenkaart voor de duinen van Zuid-Kennemerland staan onderaan deze pagina

 

logo vlinder

Coördinator: Eveline Zeilstra-Stouten - eveline@zeilstranet.nl

Dirk Slagter, dir.slagter@planet.nl NPZK routes, Jan Plomp, janplomp2017@gmail.com AWD routes 

en Anke Smits, asmits@kpnmail.nl 

Gegevensbeheer en jaarverslag: Joop Mourik joopmourik@gmail.com

 

 

Jaarverslagen, instructies en herkenningskaarten voor de vlindertellers

 
 

Deel deze pagina