Wij zijn een actieve groep van ongeveer 20 leden, die zich van april tot en met september bezighoudt met het tellen van deze prachtige insecten. 

witsnuit_FK

Gevlekte witsnuitlibel (Leucorrhinia pectoralis), in 2012 voor het eerst in de AWD

WNiet alleen worden de libellen geteld, we zoeken ook naar larvenhuidjes; deze zijn van belang om te bevestigen dat een bepaalde soort zich op die locatie heeft voortgeplant. In 1998 zijn we met het inventariseren begonnen door middel van het lopen van routes. Deze routes liggen langs poeltjes, sloten en kanalen in zowel de duinen als in het veenweidegebied. Een teller gaat acht tot tien keer per jaar tellen langs zijn door De Vlinderstichting uitgezette route. De verkregen waarnemingen worden in een jaarverslag verwerkt. Tevens worden de gegevens bij De Vlinderstichting en terreinbeheerders aangemeld. In de loop der jaren zijn er in Zuid-Kennemerland verschillende nieuwe soorten bijgekomen. Soms zien we in een jaar een enkel exemplaar van een nieuwe soort, die in de jaren er op in grotere groepen in onze gebieden vliegt. We kennen nu 35 soorten. Misschien vindt u, als nieuwe teller, wel de 36ste! Interesse? Neem dan contact met ons op!

Frans Koning

E. marja-franskoning@kpnmail.nl

Waarnemingenoverzichten

Deel deze pagina