Het lidmaatschap van de KNNV afdeling Haarlem e.o. kost € 30,- per jaar. Voor dit bedrag bent u tevens lid van de landelijke KNNV en ontvangt u 4x het ledenblad Natura en 4x het afdelingsblad Het Haarlems Klokkenspel. Huisgenootleden betalen € 12,50 Wie na 30 juni lid wordt, betaalt de helft van de contributie voor het lopende jaar.

Opzeggen moet schriftelijk gebeuren vòòr 1 november bij de ledensecretaris marja-franskoning@kpnmail.nl

Marja Koning

E: marja-franskoning@kpnmail.nl

P: Meindert Hobbemastraat 37, 2102 BJ Heemstede

T: 023-5289009

Deel deze pagina