maanvaren_jm

Gelobde maanvaren 

De plantenstudiegroep richt zich op verspreiding van wilde planten in de Amsterdamse Waterleiding Duinen (AWD) en op het Kennemerstrand maar ook op andere plaatsen in Zuid-Kennemerland. In 2014 is de flora van het wandelbos Groenendaal in Heemstede onder de loep genomen (zie verslag). In 2015 onderzoeken we weer delen van de AWD, het Kennemerstrand en meer.   

Op het Kennemerstrand maken we ook vegetatieopnamen op vaste plaatsen en brengen we de groeiplaatsen van bijzondere soorten in kaart. We volgen de levensloop van individuele planten door metingen aan bladen en bloemstengels (zie verslag onder Vrienden van het Kennemerstrand).

Er zijn instructiedagen om de onderzoeksmethoden te leren en om planten te determineren, ook de moeilijke soorten zoals grassen. Afdelingsleden die aan een onderzoek willen meedoen of een training willen volgen, kunnen zich aanmelden bij Joop Mourik

E. joopmourik@gmail.com

T. 023-5285502

Jaarverslag 

Planteninventarisatie Groenendaal 2014

Deel deze pagina