Inventarisatie Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem vanaf 2016

Naast sierbloemen (phloxen op de foto) komen er in het Westelijk Tuinbouwgebied ook veel soorten wilde planten en dieren voor. Gelegen in de kwelzone van de binnenduinrand zijn op de landerijen, oevers en in de sloten tal van verrassende en regionaal zeldzame soorten te vinden. Tien jaar geleden hebben de KNNV-afd. Haarlem en de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland de natuurwaarden van het Westelijk Tuinbouwgebied (WTG) geïnventariseerd. Het WTG heeft ons gevraagd om dat nog eens te doen en daar heeft uw bestuur ja op gezegd. Zo'n brede inventarisatie kost wel menskracht. We willen in groepjes op pad gaan. Planten, insecten en gallen zullen onder leiding van Dik Vonk op de 2e dinsdag van de maand worden geïnventariseerd. Libellen en vlinders worden onder leiding van Marja Koning bekeken op de 2e donderdagmiddag van de maand. Piet Veel neemt de vissen voor zijn rekening en Dik Vonk besteedt ook aandacht aan de waterdiertjes. We zoeken nog mensen voor de bijen en zweefvliegen en ook voor de vleermuizen. We verwachten niet dat we alles kunnen benoemen, dus laat u niet weerhouden en doe mee. Al doende leer je vanzelf.

Dik, Marja en Piet kunnen dat natuurlijk niet alleen. Zij vragen dan ook aan onze leden om hulp. Geef je op voor de organismen waar je belangstelling voor hebt bij Dik, 023-525 41 40 of 06-12611347, bij Piet, 06-36482882, of bij Marja, 023-528 90 09 of 06-49902624.

 

Atlasproject Libellen Zuid-Kennemerland vanaf 2016

De Libellenwerkgroep van de KNNV gaat ter viering van haar 20-jarig bestaan in 2018 in twee jaar tijd geheel Zuid-Kennemerland op libellen inventariseren.

Van het voorkomen in de duinen is al veel bekend, maar we willen nu gebiedsdekkend op km-hok-niveau onze regio inventariseren. Dit gebeurt onder andere door middel van excursies waarbij tegelijkertijd zowel gekarteerd wordt als kennis over libellen wordt overgedragen. Je hoeft dus niet al een grote libellenkennis te hebben; het is een mooie gelegenheid om in het veld kennis op te doen. Meer informatie bij Frans Koning

E. marja-franskoning@kpnmail.nl

 

Deel deze pagina