• Jaco Diemeer en Joop Mourik, 2002. Project ereprijs. Een plan voor inrichting en beheer van het Kopje van Aerdenhout. Rapport 24 p., KNNV Afdeling Haarlem e.o. en Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

• Joop Mourik, Steve Geelhoed en Pim de Nobel, 2002. Natuur in Eindenhout, Rapport 45 p., KNNV Afdeling Haarlem e.o. en Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland.

• Anneke Koper en Henk Wijkhuisen (red), 2005. Zicht op de natuur, natuuronderzoeksrapport Westelijk Tuinbouwgebied, Haarlem, Rapport 44 p, KNNV Afdeling Haarlem e.o. en Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

• Frans en Marja Koning, 2008. Waarnemingenoverzicht libellen 2007 en tienjarenovezicht 1998-2007, KNNV Libellenwerkgroep, Rapport 73p, KNNV Afdeling Haarlem e.o.

• Anneke Koper en Wim Konijnenberg (red), 2009. Biodiversiteit van Elswout en Duinvliet, Inventarisatieproject van de KNNV i.s.m. Staatsbosbeheer. Rapport 110 p, KNNV Afdeling Haarlem e.o.

• Marc Janssen, 2009. Beheerplan Kennemerstrand 2010-2012, Stichting Duinbehoud en KNNV Werkgroep Vrienden van het Kennemerstrand

• Leo Jalink, 2011. Wasplaatgraslanden in de Amsterdamse Waterleiding Duinen: de resultaten van bijna 10 jaar monitoring. Myco-consult Oegstgeest, Nationaal Herbarium Leiden en KNNV Wasplaatwerkgroep AW-duinen, Haarlem. Rapport 78 p. Waternet, Amsterdam

• Marc Janssen (red), 2017. Flora en fauna van het Kennemerstrand, KNNV Vrienden van het Kennemerstrand. Zie de bijlage

• Joop Mourik, 2018. Vlinders in het veranderende duinlandschap van Zuid-Kennemerland 1992-2016. KNNV Dagvlinderwerkgroep Zuid-Kennemerland 

• Maarten Bongertman en Joop Mourik, 2018. Flora en fauna van het Wethouder van Gelukpark in Bloemendaal, 25 jaar planten , vogels en vlinders kijken. KNNV Haarlem eo.

Deel deze pagina