Foto B. Mather 2012

Parnassia (Parnassia palustris) Foto Barbara Mather

De werkgroep "Vrienden van het Kennemerstrand" beschermt en beheert het Natura2000 natuurgebied Kennemerstrand. De werkgroep organiseert natuurwerkdagen en geeft excursies. Het jaarlijkse natuurbeheer begint op de eerste zaterdag van november. Daarna zijn er meer werkdagen als verenigingsactiviteit en op aanvraag van organisaties en bedrijven.

Het hele jaar door kan iedereen in het vrij toegankelijke gebied genieten van de rijkdom aan planten en dieren. Vooral de overweldigende bloei van zeldzame orchideeën, duingentiaan en parnassia kan niemand ontgaan. De bloeiende planten trekken veel insecten aan zoals bijen, vlinders en kevers die dan weer een prooi zijn voor libellen en vogels. Sprinkhaanzanger en baardmannetje broeden hier geregeld. Door het schone kwelwater dat uit de ondergrond borrelt, is de duinvallei een habitat voor de rugstreeppad en kleine watersalamander. Voor het Kennemerstrand is een beheersplan opgesteld door Stichting Duinbehoud. Dit dient als leidraad voor het beheer door de werkgroep. De beheermaatregelen zijn erop gericht om een duurzame natuurontwikkeling voor de langere termijn te realiseren.

Bestuur

Voorzitter: Marc Janssen

Penningmeester: Hennie Miltenburg, bankrekening NL30 RABO 0171 7037 74

Veldwerkcoordinator: Jaco Diemeer

Lid: Jos Lammers

 

Achtergrond en toekomst

Het Kennemerstrand is een relatief nieuw natuurgebied van ca. 50 ha langs de kust bij IJmuiden. Een halve eeuw geleden was het nog een deel van de Noordzee.  Dat veranderde na verlenging van de Zuidpier. Zeezand zette zich af in de oksel van de pier en er ontstond een kilometers breed strand. Het duinlandschap in wording was een sensatie aan de vastelandskust. De strandverbreding ging ook niet voorbij aan ondernemend IJmuiden. Er kwamen een jachthaven en een boulevard. Ter bescherming modelleerden bulldozers een nieuwe duinenrij langs de hoogwaterlijn. Na de "inpoldering" stond de natuur op de afgesnoerde strandvlakte niet stil. De plotselinge afname van dynamiek en de versnelde verzoeting brachten een explosie van plantengroei teweeg, vooral van wilgen en duindoorns. De kleinoden van de duinvalleinatuur dreigden onder het geweld van voortrollend hout ten onder te gaan. Snelheid van handelen was geboden. In 2006 bundelden vrijwilligers zich onder de naam “Vrienden van het Kennemerstrand” en namen het beheer van het gebied ter hand. Stichting Duinbehoud stelde het Beheersplan 2009-2010 op. In samenwerking met de werkgroep werkten KNHM en Arcadis het beheerplan 2013-2019 uit in een fraai boekje: Een duinvallei vol verrassingen. Dankzij subsidies van de Provincie Noord-Holland en andere organisaties is de wildgroei van struiken flink teruggedrongen en zijn gradiënten tot ontwikkeling gebracht. Het project Heivlinder van 2009 en 2010 was goed voor ruim 1 hectare strandduintjes met bloemrijke vegetatie. In 2011 en 2012 werd ruim 3 hectare van de natte duinvallei vrijgemaakt van houtopslag om knopbies, gentianen en orchideeën meer ruimte te geven.

Eigen website

De Vrienden hebben een eigen website aangemaakt voor actualiteiten, extra excursies, werkdagen en andere activiteiten ter bescherming van het Kennemerstrand. Kijk voor de laatste informatie en de nieuwste berichten op vriendenkennemerstrand 

 

Natuurmonitoring

De plantenstudiegroep en de dagvlinderwerkgroep volgen de stand van de natuur door jaarlijks onderzoek; zie onderstaande jaarverslagen 

Het rapport Flora en fauna van het Kennemerstrand geeft een overzicht van alle natuuronderzoek tm 2017; zie KNNV Haarlem eo onder publicaties

 

Deel deze pagina