Foto Chris van Daalen

Vermiljoen wasplaat (Hygrocybe constrictospora)

Sinds 1985 wordt onderzoek verricht naar graslandpaddenstoelen in de Amsterdamse Waterleidingduinen (= AWD). De Wasplatenwerkgroep bestaat momenteel uit ruim 20 KNNV-leden en andere vrijwilligers. Wij leggen ons toe op de studie en het inventariseren van graslandpaddenstoelen, in het bijzonder van de wasplaten, maar ook de aardtongen, de knotszwammen en de koraalzwammen. Er wordt gewerkt met proefvlakken die vaak al jaren geteld worden. Elk proefvlak wordt in de periode september tot en met november minimaal drie maal volledig onderzocht. De proefvlakken liggen verspreid over de hele Amsterdamse Waterleidingduinen. In 2012 is gestart met een tweede onderzoek, dat dwars door de Amsterdamse Waterleidingduinen loopt, met vrije inventarisatie en met andere regels. In dit onderzoek wordt een groter gebied bestreken en wordt een beter beeld verkregen van de verspreiding van wasplaatgraslanden en de bijhorende paddenstoelen in de AWD. Alle gegevens worden ingevuld op een jaarformulier dat naar de beheerder van de gebieden gaat. De paddenstoelen worden met behulp van een makkelijk te begrijpen determinatiesleutel op naam gebracht. Er is veel ruimte voor kennisoverdracht dus ook beginners zijn van harte welkom. Gevorderden kunnen een eigen proefvlak toegewezen krijgen.

Wilt een keer meelopen en iets meer horenover deze bijzondere paddenstoelen? Neemt u dan contact op met Harm Snater

E. harmsnater@kpnmail.nl

T. 023-5322062

Deel deze pagina