De afdeling Haarlem e.o. heeft een lange traditie van veldbiologische studie, natuurbescherming en natuurbeheer. Paddenstoelen en planten worden al meer dan zestig jaar onderzocht in de duin- en bosgebieden van Zuid Kennemerland. Tegenwoordig verdiepen we ons ook in dag- en nachtvlinders en libellen, beschermen we padden op hun trektochten en beheren we het natuurgebied Kennemerstrand.  Alle groepen hebben een eigen jaarprogramma van excursies, voorlichtings- of werkdagen. Specialisten helpen je met raad en daad op weg en zo leer je op een gezellige manier van elkaar. Meer nog, je raakt bevlogen door de natuur in beweging, letterlijk en figuurlijk. Je gaat de soorten steeds beter kennen en ook hun biotoop, gedrag en veranderingen in de tijd. Sommige werkgroepleden zijn dan ook behoorlijk honkvast en tellen "hun" dieren, planten of paddenstoelen al decennia lang op vaste locaties. De waarnemingen en ervaringen zijn vastgelegd in jaarverslagen, rapportages en boeken. De veelzijdige veldbiologische gegevens van onze onderzoeksgroepen dragen bij aan de regionale natuurbescherming. Wij onderhouden goede contacten met natuurbeherende organisaties in de regio, gemeenten en provincie maar ook met landelijke onderzoeksorganisaties zoals de Vlinderstichting, Floron en de Nederlandse Mycologische Vereniging. Wil je mee doen of eens kennis maken met veldbiologisch onderzoek of met actief natuurbeheer? Voor nieuwe leden is er altijd plaats. 

Deel deze pagina