Gekraagde roodstaart (F. Timmerman)
Gekraagde roodstaart

Lid worden van de afdeling IJssel en Lek van de KNNV.

 

De contributie voor 2020 bedraagt: € 30,00.

Voor huisgenoten van leden is dit: € 12,50.

Leden van andere afdelingen betalen: € 12,50.

Verzoeke de contributie over te maken op
rekeningnummer: NL50 INGB 0002825797
ten name van: KNNV afdeling IJssel en Lek,
onder vermelding van: Contributie 2020.

 

De contributie is alweer niet verhoogd!

Deel deze pagina