Doel:
Onderhouden van kleine landschapselementen zodat de betreffende biotoop behouden kan blijven. 

Activiteiten:
Verwijderen van opschot van de heide en afvoeren van het maaisel na maaien van de heide.
Schoonmaken (berkjes, wilgen en ander opschot) van de oevers van de paddenpoelen.

Waar:
Alle kleine landschapselementen binnen de gemeente Roosendaal, na overleg met de betreffende eigenaar c.q. beheerder.

Wanneer:
De maanden augustus tot en met maart.
Op maandagmorgen van 9.00 tot 12.30. Voor chocomelk wordt gezorgd.

Klik op de miniatuurfoto voor 'n grotere foto

Deel deze pagina