DETERMINATIE- en SNUFFELAVONDEN

 

Beste leden en andere belangstellenden

 

Het kabinet heeft allerlei maatregelen genomen m.b.t. het Coronavirus.

 

Een van deze maatregelen is om geen groepsaktiviteiten meer te organiseren. Het wordt aangeraden om de sociale contacten tot een minimum te beperken.

 

Hierdoor zijn al onze activiteiten per direct gestopt.

 

 

 

Dit heeft betrekking op lezingen, wandelingen en vergaderingen.

 

We wachten de verdere ontwikkelingen af om te komen tot het besluit om alles weer te hervatten.

 

 

 

Hopende u hiermede voldoende te hebben ingelicht, verblijf ik

 

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet

 

 

 

 

 

 

 

Namens het bestuur KNNV afdeling Roosendaal

 

 

 

Johan de Graaf

 

 

 

Webmaster.

 

 

 

 

Snuffelavonden worden vanaf 10 september t/m april elke 14 dagen gehouden, op de dinsdagavonden dat er geen avondactiviteit gepland staat

Op deze dinsdagavonden zullen we dieper in gaan op kennisgebieden binnen onze afdeling.

Voorbeelden zijn:
 Planten determineren en werken met sleutels in de flora
 Insecten en mossen bekijken en/of op naam brengen met behulp van binoculairs en boeken
 Braakballen pluizen

Met de aanwezige deskundigheid, boeken en microscopen zijn het actieve en leerzame avonden.
Natuurlijk kunt u ook zelf planten of andere vondsten meenemen om te determineren of onder de microscoop nader te bestuderen.

De avonden worden gehouden in het MEC T-huis Visdonk.
Parkeergelegenheid: parkeerplaats MEC T-Huis Visdonk (alternatief parkeerplaats hoek Zundertseweg/Rozenvendreef te Roosendaal).
We beginnen om 19.30 uur en eindigen om 22.00 uur.

 

 

foto: Wim van Vliet

Deel deze pagina