Dinsdagavond 11 januari 2013 zijn we aan de slag gegaan om zelf braakballen te pluizen. Met een grote opkomst van 24 personen gingen we aan de slag met de bijna 100 braakballen, die Jack Elst verzameld had bij zijn uilenkasten.

Uilen eten overwegend muizen en peuzelen die met huid en haar op. Ze spugen de onverteerbare delen weer uit, dat zijn de braakballen. Op het menu van uilen staan vaak muizen, maar ook mollen en vogels. Braakballen bestaan onder andere uit haren, veren en botten. Vooral de schedel was van belang, want aan de hand van de schedel kan namelijk de soort bepaald worden. Met behulp van de zoekkaart konden we de gevonden schedelonderdelen, boven- en onderkaken, proberen op naam te brengen. Vaak hadden wij de binoculair nodig om de details goed te kunnen zien.
De soorten de we gevonden hebben zijn: veldmuizen, dwergmuizen, aardmuizen, dwergspitsmuizen en nog meer.

Alle verzamelde schedels van deze avond werden per braakbal in een zakje gedaan. De resultaten werden op een ‘braakbalformulier’ genoteerd dat, tezamen met de schedelresten, is opgestuurd naar de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming (VZZ).
Onze vondsten worden daar gecontroleerd en wij krijgen nog bericht van de uiteindelijke resultaten. Alle gevonden soorten van deze avond worden dan gekoppeld aan het jachtgebied van de kerkuilen in Wouwse Plantage en toegevoegd aan de braakbal-database en zo zichtbaar gemaakt op de landelijke verspreidingskaarten van elke soort op de website van VZZ.

Hieronder enkele foto's van deze leerzame avond.

Braakballen pluizen

Braakballen pluizen

Braakballen pluizen

Braakballen pluizen

Fotograaf: Wim van Vliet

 

Deel deze pagina