Declareren van gemaakte kosten
Voor kosten, die door leden in duidelijk belang van de KNNV–afdeling Roosendaal worden gemaakt, geldt een vergoedingsregeling.
Informeer bij het bestuur welke kosten voor vergoeding in aanmerking komen.

Download het declaratieformulier: Klik hier!

Dien deze vervolgens samen met de kassabon(nen)/vervoersbewijs in op één van de volgende manieren:

Persoonlijk overhandigen aan de penningmeester
Per post naar het huisadres van de penningmeester. Zie hiervoor het declaratieformulier
Per e-mail met het ingevulde declaratieformulier en de gescande bon(nen) als bijlage. Voor e-mailadres zie declaratieformulier

 

 

Deel deze pagina