EXCURSIEPROGRAMMA voor de komende weken

 

Beste leden en andere belangstellenden

 

Het kabinet heeft allerlei maatregelen genomen m.b.t. het Coronavirus.

Een van deze maatregelen is om geen groepsaktiviteiten meer te organiseren. Het wordt aangeraden om de sociale contacten tot een minimum te beperken.

Hierdoor zijn al onze activiteiten per direct gestopt.

 

 Dit heeft betrekking op lezingen, wandelingen en vergaderingen.

 

We wachten de verdere ontwikkelingen af om te komen tot het besluit om alles weer te hervatten.

 

Hopende u hiermede voldoende te hebben ingelicht, verblijf ik

 

 

Met vriendelijke groet

 

Namens het bestuur KNNV afdeling Roosendaal

 

 

 

Johan de Graaf

Webmaster.

 

 

Klik op het excursiedoel voor meer informatie

Datum           
Doel Starttijd Eindtijd Meerijden Gids
2020          

 


 


Iedere belangstellende is van harte welkom bij de excursies!

De vaste vertrekplaats is parkeerplaats MEC T-huis Visdonk, hoek Zundertseweg / Rozenvendreef in Roosendaal (tenzij anders aangegeven). (zie plattegrond op de pagina Contact)

De eindtijd is ter plaatse van de excursie.
Tussentijdse wijzigingen worden vermeld op deze website.

Deelnemers worden verzocht aangepast schoeisel en kleding mee te nemen.
Aan te bevelen om mee te nemen zijn: notitieboekje, pen, loep, verrekijker, proviand en drinken.

Niet-autobezitters, die willen meerijden, worden geadviseerd om - op vrijwillige basis - na afloop van de excursie "hun" chauffeur een blijk van waardering te geven. U vindt daarvoor bij iedere excursiebeschrijving een advies.

Excursie TiengemetenExcursie naar de Tiengemeten  

Deel deze pagina