Groep 1: Links in de spotlights!

Groep 2: Links naar VOFF en aangesloten leden (PGO´s)

Groep 3: Algemene natuurlinks

Groep 4: Links naar Regionale verenigingen en instellingen

 

Groep 1: Links in de Spotlights!

facebook   KNNV Roosendaal op Facebook
   
KNNV jubileum 110 jaar   KNNV landelijk
   
link MEC   Milieu Educatief Centrum (MEC) T-Huis, Roosendaal 
   
link IVN Roosendaal   IVN Roosendaal
   
Link IVN Nederland   IVN Landelijk
   
link Twitter   KNNV op Twitter

 

Groep 2: VOFF en aangesloten leden (PGO´s)
Link VOFF   Vereniging Onderzoek Flora en Fauna (VOFF)
  Koepelorganisatie voor Particuliere Gegevensbeherende Organisaties (PGO’s).
  Zij richt zich op de ondersteuning van de kerntaken van de PGO’s:
  - het verzamelen en beheren van 
gegevens 
  - ondersteuning van de vrijwilligersnetwerken
  - verbetering van de informatie-infrastructuur
 
Links naar de aangesloten PGO´s:
 Link Sovon   SOVON Vogelonderzoek Nederland
  Landelijke vogeltellingen ten behoeve van beheer, beleid en wetenschap
   
Link Floron   Stichting Floristisch Onderzoek Nederland
  De vereniging voor iedereen die van het zoeken en bestuderen van planten hun hobby hebben gemaakt
   
Link Mycologische Vereniging   Nederlandse Mycologische Vereniging (NMV)
  In deze vereniging houdt men zich op verschillend niveau met de mycologie bezig
  en heeft tot doel de kennis van de mycologie te bevorderen.
   
Link Vlinderstichting   Vlinderstichting
  Zet zich in voor het behoud en herstel van dag- en nachtvlinders en libellen
   
Link Ned. Entomologische Verneniging   Nederlandse Entomologische Vereniging (NEV)
  Vereniging voor iedereen met belangstelling voor insecten, spinachtigen of duizend- en miljoenpoten
   
Link BLWG   Bryologische & Lichenologische werkgroep KNNV (BLWG)
  Vereniging voor mossen- en korstmossenonderzoek in Nederland
   
Link RAVON   Reptielen-, Amfibieën- en Vissen Onderzoek Nederland
  Vereniging voor het koudbloedige deel van de gewervelde dieren. Amfibieën, reptielen en vissen
   
Link Zoogdierenvereniging   Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming (VZZ)
  De Zoogdiervereniging voor iedereen die betrokken is bij onze inheemse zoogdieren
   
Link Stichting ANEMOON   Anemoon - Stichting Analyse, Educatie en Marien Oecologisch Onderzoek
  Vrijwilligersonderzoek in aquatische milieus, met name het mariene milieu
   
Link EIS   EIS-NL European Invertebrate Survey-Nederland
  Zet zich in voor een toename van de kennis over en betere bescherming van insecten en andere ongewervelden

 

Groep 3: Algemene natuurlinks

link Zoogdieratlas   Zoogdieratlas
   
Link Natuurloket   Natuurloket
  Het Natuurloket: een onafhankelijke informatiemakelaar, maakt gegevens over beschermde soorten toegankelijk.
  Deze gegevens zijn afkomstig uit de databanken van de organisaties, verenigd in de VOFF.
   
Link Soortenbank   Soortenbank
  informatie over duizenden verschillende soorten dieren, planten en paddenstoelen die in Nederland voorkomen
   
Link Natuurkalender   De Natuurkalender
  Een waarnemingsprogramma dat ecologische veranderingen in beeld wil brengen.
  Hiervoor wordt gekeken naar de timing van de natuur in relatie tot het klimaat.
   
Link Natuurmonumenten   Vereniging Natuurmonumenten
   
Link Paddestoelenkartering   Werkgroep Paddestoelenkartering Nederland (WPN)
  Onderdeel van de Nederlandse Mycologische Vereniging.
   De werkgroep houdt zich bezig met het in kaart brengen van de verspreiding en de ecologie van de Nederlandse paddestoelen.
   
Link Landelijke Jongeren KNNV   Werkgroep landelijke jongeren KNNV
  Werkgroep Landelijke Jongeren (20-33 jaar) is een onderdeel van de KNNV en organiseert elke maand een kamp

 

Groep 4: Regionale Verenigingen en Instellingen

Link Brabants Landschap   Brabants Landschap
   
Link Natuurlijk Brabant   Natuurlijk Brabant
  Website met als doel mensen te informeren over natuur en landschap in Noord Brabant
   
Link Milieu Adviesraad Roosendaal   Milieu Adviesraad Roosendaal (MAR)
   
Link Noorderkempen   Natuurpunt Noorderkempen
   
Link Grenspark de Zoom-Kalmthoutse Heide   Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide
  Een grensoverschrijdend natuurgebied met verschillende biotopen (heide, vennen, stuifduinen, weilanden, bossen).

Deel deze pagina