Ook in het jaar 2013 hebben de meeste leden van de werkgroep regelmatig de wekelijkse werkgroepavond op dinsdag bezocht. De vaste kern bestond in 2013 uit maar liefs veertien arthropodologen (in alfabetische volgorde): Cor Borghouts, Emiel Bouvy, Reinoud van den Broek, Mischa Cillissen, Andrea Dekkers, Aad van Diemen, André van Eck, Ron Felix, Wim Klein, Laurens van der Leij, Ad Mol, Theo Peeters, Paul van Wielink en Jan Willem van Zuijlen. Tevens bezocht Guido Stooker enkele insectenavonden op het eind van het jaar. Zes leden van onze werkgroep, t.w. Emiel Bouvy, Cor Borghouts, Andrea Dekkers, Aad van Diemen, Ad Mol en Paul van Wielink, zijn op dinsdag tevens als vrijwillige conservatoren actief in met name het collectiebeheer van het Natuurmuseum Brabant. Daarnaast ook in uitleen van materiaal, het geven van informatie en adviezen en determinaties voor derden. We hebben in 2013 geen gezamenlijke excursie of activiteit ondernomen. Wel namen diverse leden deel aan de inventarisatie van de Dongevallei op 15 en 16 juni en werden gegevens aangeleverd voor het verslag over 2013 (Stooker in voorbereiding). Theo leidde op 31 augustus een algemene insectenexcursie in de Drunense Duinen (zie ook het verslag in de Oude Ley (Peeters 2013)).

Zie bijgevoegd pdf voor het gehele jaarverslag.

Theo Peeters
januari 2013 

Deel deze pagina