In 2012 is het onderzoek in De Kaaistoep met volle energie doorgegaan.
Dat zal zeker blijken uit het Verslag over het jaar 2012, het 18e
onderzoekjaar, dat in de maak is. Het vorige verslag, dat uitkwam maart 2012,
had overigens met 130 blz. een record dikte.

In 2012 zijn er weer enkele bezoeken geweest van externe deskundigen,
zoals Jan Cuppen (waterfauna), Maurice Jansen (wol- en dopluizen) en Kees en
Ingrid Margry (weekdieren). Zij onderzochten het terrein op hun “doelgroep”. In
2012 zijn vrijwel alle lopende onderzoeken voortgezet. Eén van de hoogtepunten
was, zoals elk jaar, de inventarisatie van de Oude Leij. Vaak wordt gezegd dat
er binnen de KNNV zo weinig wordt samengewerkt, maar dan moet je die happening
maar eens meemaken. Op 12 oktober waren tien personen daar mee bezig en
bovendien waren er gasten bij. Er werden filmopnames gemaakt voor een
documentaire over de Donge, een studente fotografie uit Den Haag was erbij en
bovendien zijn er opnames gemaakt door Omroep Brabant, die nog dezelfde middag
zijn uitgezonden. De inventarisatie van alle bewoners van de bijenhotels aan de
hut van Homberg ging in 2012 naar een hoogtepunt en de werkgroep Korstmossen is
van start gegaan met de inventarisatie van de korstmossen in De Kaaistoep.

Zoals gebruikelijk zijn leerlingen van het Theresia-lyceum drie dagen
begeleid met veldonderzoek. Heel bijzonder vond ik de excursie van ongeveer 30
ambtenaren en verantwoordelijke wethouder van de Gemeente Gize en Rijen in de
Kaaistoep met als thema: biodiversiteit. Eerder in het jaar was daarover door
mij op het gemeentehuis een inleiding gegeven.

Ook in 2012 zijn er weer artikelen verschenen over onderzoek in De
Kaaistoep, zoals over een nieuwe vlieg voor de Nederlandse Fauna (aangetroffen
in biervallen) en over Laboulbeniales (Fungi-Ascomyceten) aangetroffen op
insecten.

De samenwerking met de beheerder - Jaap van Kemenade - loopt
voortreffelijk en alles wijst erop dat 2013 weer een uitstekend jaar wordt voor
het onderzoek en de educatie van de KNNV-afdeling Tilburg in De Kaaistoep. 

Paul van Wielink
Coördinator 

Deel deze pagina