De mossenwerkgroep heeft in januari 2012 het onderzoek van Coudewater (Rosmalen) afgesloten en een rapport uitgebracht. Op het 72 ha. grote terrein zijn 96 mossoorten gevonden.

De omgeving van kasteel Maurick in Vught is van februari t/m mei onderzocht en er is een rapport gemaakt. Het was het eerste project zonder Chris Buter. Met 106 soorten op een oppervlak van 28 ha. was het gebied erg soortenrijk. Bovendien werd daar het erg zeldzame Klein tuitmos (Microjejeunea ulicina) gevonden.

Huize Bergen in Vught is met 8 ha. nog veel kleiner en we vonden met 2 bezoeken toch nog 60 soorten, ook hier is een rapport van gemaakt.

Vanaf 20 juli inventariseert de werkgroep een uurhok bij Rosmalen en Berlicum waar nog weinig mossoorten bekend zijn, een zgn. wit hok. Een deel van de 25 km-hokken zal worden bekeken.

In Eikenburg (km-hok 155-413) zijn van juli t/m augustus 69 soorten gevonden, in Engelenstede (158-411) zijn van juli t/m september 85 soorten gevonden, in Hooge Heide (158-412) zijn in november 48 soorten gevonden.

Van het uurhok waren tot 2012 45 mossoorten bekend, de mossenwerkgroep heeft in 2012 44 van die 45 soorten ook gevonden en 55 nieuwe soorten.

Deelnemers van het onderzoek waren: Goos Zwanikken, Maria Michiels, Minke Verhoeven, Margriet Bekking, Kees van Kessel, Maarten Mandos, Peter van Ruth, Hans Schoorl en Henk Backx die ook voor een belangrijk deel voor de rapporten zorgde. 

In 2013 gaan we verder met het witte uurhok, het is een aangenaam en nuttig werk.

Namens de mossenwerkgroep,
Peter van Ruth

Deel deze pagina