Niet eerder in het nu 20-jarig bestaan van onze werkgroep maakten we zo’n merkwaardig paddenstoelenseizoen mee. Na een lange, droge periode in augustus tot half september volgde enkele weken met overvloedige neerslag die begin oktober een ware explosie van paddenstoelen teweegbracht. Het leek een inhaalmanoeuvre om de zwammenloze periode daarvóór te compenseren. Maar het duurde niet lang: in de tweede helft van oktober kwamen al de eerste nachtvorsten en het was meteen het einde van het super korte paddenstoelenseizoen.

De resultaten van de eerste twee wandelingen in augustus waren zo teleurstellend dat daarna vijf excursies en drie werkavonden werden afgelast. De opkomst bij de overige 12 excursies was met een gemiddelde van 8 leden redelijk. Er werden 826 taxa genoteerd in 353 soorten.

Begin april werd een extra excursie ingelast naar de Regte Hei om de Lenteknotszwammen daar te bewonderen. Een openbare excursie in Moerenburg in het kader van het 75-jarig bestaan van de KNNV-Tilburg, voorafgegaan door een lezing door Bart Horvers werd door een vijfentwintigtal mensen bezocht. Ook deze wandeling op 23 september werd door de droogte een flop. Met moeite werden 12 paddenstoelen genoteerd.

Verder werden de volgende terreinen bezocht: Rosephoeve Oisterwijk, Duiventoren Dorst, Prinsenpark Retie (B), Sparrenrijk Boxtel, Wijboschbroek Schijndel, Engelenstede Berlicum, Dongevallei Tilburg, Haanwijk St.Michielsgestel, Moerputten Vlijmen, Leemkuilen Udenhout, Vughtse heide Vught, en tenslotte Veldersbos bij Boxtel. Deze laatste wandeling werd gevolgd door een gezamenlijk etentje bij De Schutskuil ter afsluiting van het seizoen 2012, waarbij 18 leden aanwezig waren.

Tien leden namen deel aan de Eifelweek van 22 tot 29 september. Het was een regenweek en het meest gebruikte attribuut was de paraplu. Door de ook daar voorafgaande droge periode waren de vondsten, vergeleken met voorgaande jaren, slechts zeer matig: in 13 wandelingen werden 743 waarnemingen genoteerd in 281 soorten. (in 2011: 1043 taxa in 376 soorten). Niettemin werd het een heel prettige en leerzame week.

Ook waren er weer 3 avonden in het Natuurmuseum, waarop de resultaten van de fotografen onder ons werden vertoond. Tijdens 7 werkavonden ten huize van Lucien Rommelaars werden vondsten van voorafgaande excursies gedetermineerd. De avonden werden door gemiddeld 6 leden bezocht.

Alle vondstenlijsten van de excursies en Eifelwandelingen werden door Toon de Laat uitgewerkt en ter beschikking gesteld aan de leden.

Enkele nieuwe leden werden verwelkomd waardoor het ledental eind 2012 kwam op 23 leden.

Tilburg, 10 december 2012
Ger Bogaers

Deel deze pagina