In 2012 is de plaggroep 8 keer actief geweest. 7 keer op de Regte Heide en 1 keer op Gorp de Leij.

Het leden tal is stabiel op 10 met een vaste kern van 8.

Aan de natuurwerkdag hebben 60 mensen deelgenomen. Een natte maar zeer leuke dag.

Het areaal geplagde delen groeit gestaag en we boeken daarbij goede resultaten. Zonnedauw, Beenbreek, Moeraswolfsklauw, Veenpluis, Gentiaan, Stekelbrem. (en eigenlijk een melding voor 2013 ) we hebben weer een Hazelworm gezien.

Voor 2013 en komende jaren willen we een klein stukje ‘Heischraal grasland’ gaan behandelen met kalk. Dit gaan we goed monitoren.

Berry Staps

Deel deze pagina