In 2013 is de plaggroep 8 keer actief geweest op de Regte heide. Hoewel de naam van de groep doet vermoeden dat er alleen geplagd wordt, bestaat het werk voor een groot deel uit het beheren van het terrein. De percelen die eerder geplagd zijn moeten onderhouden worden om te voorkomen dat het weer dichtgroeit.

In totaal is in 2013 ongeveer 1200 m2 gemaaid en geplagd. Daarnaast zijn de sloten geschoond, hebben we vernatting gerealiseerd door het afdammen van sloten, is de insectenkuil geschoond, zijn de dennen verwijderd, en hebben de veldoven onder handen genomen. De jaarlijkse Natuurwerkdag was wederom een doorslaand succes. Ongeveer 80 mensen zijn een hele dag lekker aan het werk geweest in de natuur. We hebben ook een aantal special projecten waarbij we onderzoeken wat de effecten zijn van verschillende vormen van beheer op behoud en herstel van flora en fauna:
- zomer maaien
- bekalken
- biotoop verbetering voor de hazelworm

De resultaten zijn steeds weer verrassend. Dit jaar hebben we naast de bestaande leuke soorten, uitbreiding geconstateerd van het Veenpluis, klokjes gentiaan, stekelbrem, Wilde bertram (in de slootkant) En zeker niet te vergeten is de waarneming van een Hazelworm. Kortom een druk maar succesvol jaar.

Berry Staps
Januari 2014

Deel deze pagina