Algemeen
De plantenwerkgroep bestond aan het begin van het jaar uit 12 leden. Een lid is gestopt, maar we hebben er ook een mogen verwelkomen. Het totale aantal leden is daarmee gelijk gebleven. Aan het eind van het jaar heeft nog wel iemand aangegeven interesse te hebben. De verwachting is dat deze zich in 2014 aansluit. In 2012 heeft de plantenwerkgroep de Dongevallei in de Reeshof geadopteerd als inventarisatiegebied. In 2013 is dit afgesloten tijdens het 1313-soortenweekend, waarin naast planten, vele andere soortgroepen zijn geïnventariseerd. Er is een start gemaakt met inventariseren van muurflora in de stad Tilburg, dat in 2014 gecontinueerd wordt.

Excursies en werkavonden
De werkgroep is in 2013 op onderstaande data actief geweest:

za 16-02 fietsexcursie Stadsnatuur Tilburg (muurvegetatie)
di 19-02 lezing fonteinkruiden Natuurmuseum Brabant
zo 17-03 voorjaarsexcursie Brakel
di 02-04 lezing planten Natuurmuseum Brabant
za 13-04 excursie De Brand
za 04-05 inventarisatie Dongevallei IV
di 07-05 excursie Stadsnatuur Tilburg
zo 26-05 Biodiversiteitsdag Piushaven, Tilburg
di 04-06 excursie Kaaistoep
za 15-06 1313-soortenweekend Dongevallei
zo 16-06 1313-soortenweekend Dongevallei
di 02-07 fietsexcursie Stadsnatuur Tilburg (muurvegetatie)
di 13-08 excursie Kaaistoep
za 31-08 excursie Wandelbos
di 03-09 determineren Natuurmuseum Brabant
di 24-09 workshop ganzenvoeten Natuurmuseum Brabant
di 01-10 determineren Natuurmuseum Brabant
wo 4-12 afsluiting jaar Café

Tilburg, 7 januari 2014

Jeffrey Raymakers
coördinator

Deel deze pagina