Afgelopen 12 maanden hebben opnieuw bol gestaan van de bedrijvigheid. Veel van deze activiteiten worden reeds jaren uitgevoerd. Denk hierbij aan de tellingen in Kaaistoep en Dongevallei Naast reeds genoemde zaken wordt er ook veel geteld op persoonlijke titel. Hieronder vallen onder andere de MUS(Meetnet Urbane Soorten) , Leypark, Noorderbos, Quirijnstokpark –en Reeshofparktellingen .

Hoewel het natuurlijk prachtig is dat veel mensen op individuele basis tellingen verrichten is het vaak een solitaire activiteit die vaak eenmalig in een overzicht wordt getoond aan het eind van het jaar. Daarom is op verschillende manieren getracht om activiteiten samen te doen. Zo liep er in de herfst /winter 2011-2012 een programma waarbij de werkgroep avond was gekoppeld aan een excursie in een gebied om zo mensen meer kennis bij te brengen van de vogels in een biotoop. Hierin werd een ieder gestimuleerd om zelf te onderzoeken. Het in eerste instantie enthousiast ontvangen plan, genoot uiteindelijk maar van een beperkte belangstelling.

Een tweede loot aan de boom om tot meer gezamenlijkheid te komen vormde de bouw van een oeverzwaluwwand in de Dongevallei. Met groot succes heeft Guido Stooker hiervoor fondsen geworven zodat de wand in November kon worden opgeleverd. Naast de financiële ondersteuning voor de bouw van de wand heeft de vogelwerkgroep zich garant gesteld voor onderhoud van de wand. In de praktijk zal dit een soort natuurwerkdag worden waarop de werkgroep de noodzakelijke werkzaamheden aan de wand zal uitvoeren.

De derde stimulans om tot meer samen doen vormt de nieuwe vogelatlas. Deze vogelatlas heeft tot doel een volledig overzicht te geven van de Nederlandse Avifauna in winter -en broedseizoen. In dit telproces zijn op dit moment maar liefst 12 leden van de vogelwerkgroep actief. Elke dinsdagavond worden voor korte of langere tijd resultaten en strubbelingen met het tellen uitgewisseld.

Naast al deze activiteiten zijn er nog maandelijks 1 a 2 excursies naar vogelrijke gebieden in de omgeving of wat verder weg. Met de drukte rond de vogelatlas is wel besloten om het aantal uitstapjes wat terug te brengen .

Als laatste wil ik nog even stilstaan bij UT Teerpotje. Het onvolprezen informatieblaadje van ons clubje verschijnt nog steeds in hoge frequentie. De productie is echter bijna volledig het werk van Ad en Frits.

Johan van Laerhoven namens de Vogelwerkgroep

 

Deel deze pagina