in 2008 is door Hugo van der Slot de Libellenwerkgroep opgericht.

Beoogde doelen van de Libellen werkgroep afd. Voorne

Libellen kijken en Inventarisatie:

De duinen van Voorne is één van de beste libellen gebieden van Nederland en
worden dan ook regelmatig bezocht door geïnteresseerde libellen liefhebbers uit
binnen en buitenland.
Er worden elk jaar diverse zeldzamere soorten waargenomen in onze duinen.
De zuidelijke glazenmaker en ook de zuidelijke heidelibel  zijn hier voorbeelden van,
waarvan de laatste in 2007 zelfs tot voortplanting is gekomen in onze duinen.
Dit betrof de eerste aangetoonde voortplanting van deze soort voor Nederland.
Dus als er meer gericht gekeken gaat worden in onze duinen naar de libellen, waar
de juffers natuurlijk ook onder vallen, dan kunnen we nog leuke dingen verwachten
de komende jaren. Een reden temeer om door middel van inventarisatie het gebied
beter op de kaart te zetten.

 Eiafzettende grote keizellibel - Anax imperator

Het “Voornes duin” heeft een grote diversiteit aan libellen en juffers, maar natuurlijk
zijn niet alle 71 soorten van Nederland bij ons aanwezig. Dus is het ook wel eens leuk
om andere libellen en juffers te zien en zelf te ontdekken in andere mooie gebieden.

Is je horizon verbreden door andere gebieden te gaan bezoeken.

Excursies:
Elk jaar probeer ik minimaal 2 excursies te plannen, wat altijd aanmeld excursies zijn.
Aanmelden kan via: hugovanderslot@ziggo.nl  waar en wanneer deze excursies zijn
kunt u vinden bij de activiteiten

De werkgroep libellen is niet alleen voor mensen die al wat van libellen en juffers
afweten, maar ook voor diegene die ze graag willen leren (her)kennen en/of
geïnteresseerd zijn in deze fraaie en fascinerende beestjes.
Libellen herkennen is relatief eenvoudig en door iedereen te leren, zelfs ik kan ze
uit elkaar houden dus schroom vooral niet en steek je licht op en verbreed je horizon.

 Mochten er mensen geïnteresseerd zijn geraakt door het bovenstaande laat mij dit
dan a.u.b. even weten.

Hugo van der Slot
06-52457560
0181-213940
Hugovanderslot@ziggo.nl

Platbuik -  Libellula depressa


Reageren?: info@voorne.knnv.nl

Deel deze pagina