Verslag vegetatieopnamen Quackgors in het kader van het kierbesluit

De plantenwerkgroep heeft in het kader van een integraal onderzoek van de KNNV Voorne naar de gevolgen van het kierbesluit Haringvliet in 2018 een vegetatieonderzoek uitgevoerd als 0 meting.
Het verslag kunt u hier inzien/downloaden.

De Moerasgamander op Voorne

In de Duinen van Voorne komt een zeer zeldzame plant voor de Moerasgamander (Teucrium scordium). Omdat de Moersgamander zo`n zeldzame plant is, is het van belang dat de populatie ontwikkeling van deze soort gemonitord wordt. De plantenwerkgroep telt daarom elk jaar de aantallen en legt de coördinaten van de groeiplaatsen vast. Het verslag van de monitoring en enkele voorstellen voor het behoud en uitbreiding van de populatie kunt u hier inzien/downloaden.

Tellingen en inventarisaties/totaallijst gevonden planten duinen van Voorne

 

De plantenwerkgroep is een erg actieve werkgroep en gaat elke maandagavond inventariseren.
Veel van de inventarisaties vinden plaats in onze eigen Voornse Duinen. Op onze website stond tot nu toe een lijst uit 2007 met 638 soorten. Siem Snijders heeft onlangs deze lijst geactualiseerd en heeft in de verschillende verslagen van de pwg nog 45 nieuwe soorten gevonden. De lijst is nu weer volledig bijgewerkt tot 2015. Siem wil benadrukken dat er ongetwijfeld nog meer plantensoorten in de duinen te vinden zijn, maar die zijn niet aangetroffen in de gebieden die door onze pwg zijn geïnventariseerd. We kunnen er daarom met een gerust hart van uitgaan dat het werkelijke aantal soorten ruim boven de 700 soorten zal liggen. Daarmee is Voornes Duin een van de rijkste natuurgebieden in
Nederland wat betreft het aantal plantensoorten per oppervlakte eenheid.
Als je wilt, kan je de lijst downloaden voor verder gebruik.

 

 

Deel deze pagina