In 2010 is er vanuit de vogelwerkgroep (in navolging van het kerkuilproject) ook een aantal mensen ( 4 om precies te zijn ), begonnen om het aantal torenvalkenkasten op Voorne en Putten te inventariseren. Want dit project was in de jaren 90 een stille dood gestorven.
Het gehele voorjaar en zomer 2010 zijn de kasten in kaart gebracht en hier en daar zijn ook weer kasten geplaatst, zodat we op een totaal van 50 torenvalkenkasten op Voorne en Putten komen. Voor de herstart is dat een goed aantal maar we hopen dit aantal in de toekomst nog uit te breiden.

Verder zijn we ook begonnen met het inventariseren en plaatsen van steenuilenkasten omdat gebleken is dat hier en daar toch van deze uiltjes
waargenomen worden.

Torenvalk
Steenuil Bron Wikipedia Trebol-a

 

 Coppyright Wikipedia Trebol-a

Het contactadres is: Sjaak Lobs 0181-414090 en 06-20206984.

Klik hier voor een verspreidingskaartje van de Torenvalk in onze regio.
Klik hier voor een verspreidingskaartje van de Steenuil in onze regio.

Verslag activiteiten torenvalkproject 2010-2011 en steenuilenkasten 2011.


In 2010 is er vanuit de vogelwerkgroep (in navolging van het kerkuilproject) ook een aantal mensen ( 4 om precies te zijn ), begonnen om het aantal torenvalkenkasten op Voorne en Putten te inventariseren. Want dit project was in de jaren 90 een stille dood gestorven.
Het gehele voorjaar en zomer 2010 zijn de kasten in kaart gebracht en hier en daar zijn ook weer kasten geplaatst, zodat we op een totaal van 50 torenvalkenkasten op Voorne en Putten komen. Voor de herstart is dat een goed aantal maar we hopen dit aantal in de toekomst nog uit te breiden.

In de broedperiode 2011 van de torenvalk, welke valt vanaf midden april tot  mei en zelfs in juni, zijn alle kasten op Voorne en Putten weer nagelopen met als resultaat dat we op Voorne en Putten totaal 32 jonge torenvalken hebben geteld.( 19 jongen op Voorne en 13 op Putten ). In 1 van de kasten troffen we 6 jonge torenvalken, deze zijn door Adrie geringd.
In totaal zijn 22 jonge torenvalken geringd, de overigen zijn niet geringd omdat de eigenaar van de kast geen toestemming gaf om te ringen en dat respecteren we.
Helaas is de afgelopen maand al een terugmelding ontvangen van een geringde torenvalk. De melding kwam uit de buurt van Arnhem waar deze torenvalk is dood gereden. Zo zie je maar dat ringen toch nut heeft, omdat we kunnen zien waar de vogels blijven. Deze torenvalk was geringd aan de Lodderlandsedijk en kwam uit een nest van drie jongen.
Gelukkig is het tot nu toe gebleven bij deze ene vogel.
Tot zover de berichtgeving wat de torenvalken betreft. We hopen dit in de
toekomst regelmatig te doen.

Verder zijn we ook begonnen met het inventariseren en plaatsen van steenuilenkasten omdat gebleken is dat hier en daar toch van deze uiltjes waargenomen worden.

Mocht u in uw omgeving deze uiltjes of andere uilen waarnemen of hoort u het van iemand, neem dan contact op ( als u dat wilt )met de kerkuilen-projectgroep.


Het contactadres is: Sjaak Lobs 0181-414090 en 06-20206984.

Klik hier voor een verspreidingskaartje van de Torenvalk in onze regio.
Klik hier voor een verspreidingskaartje van de Steenuil in onze regio.Deel deze pagina