Programma
De Vogelwerkgroep van de KNNV afdeling Voorne bestaat uit een grote groep
enthousiaste leden die hun interesse voor vogels op allerlei manieren delen.
Een keuze uit onze activiteiten:
•    Broedvogel inventarisaties: op verzoek van Natuurmonumenten, Zuid-Hollands
     Landschap en Staatsbosbeheer worden in het voorjaar territoria van
     broedvogels geïnventariseerd.
•    Zeetrektellingen
•    Roofvogel inventarisatie: Jaarlijks worden de roofvogels die in de winter
     op Voorne-Putten  aanwezig zijn geteld.
•    In de winter worden watervogels geteld.
•    Voor beginnende vogelaars wordt sinds 2012 een cursus aangeboden.
•    We doen slaapplaatstellingen van ganzen en aalscholvers
•    Telgegevens worden voor wetenschappelijk onderzoek doorgegeven aan Sovon.
•    Een aantal keren per jaar worden groepsexcursies georganiseerd.

Het programma van de Vogelwerkgroep Seizoen 2018-2019

De negen vergaderingen van de vogelwerkgroep worden op vrijdagavond gehouden in het
bezoekerscentrum Tenellaplas. Aanvangstijd 19:45 uur. Tijdens alle vergaderingen zullen we
tijd en aandacht besteden aan actuele zaken en na de pauze (rond 20:30/20:45 uur) hebben
we diverse presentaties gepland die ook voor mensen buiten de werkgroep interessant kunnen zijn.
Iedereen is van harte welkom.

Na de zomervakantie zijn de vergaderdata: 31 augustus, 12 oktober, 9 november, 14 december,
11 januari, 8 februari, 8 maart, 12 april, 14 juni.

Als deze editie bij u in de bus valt hebben we de eerste VWG-vergadering waarschijnlijk net
gehad (afhankelijk van de leverdatum van dit blad). Op 31 augustus wissel(d)en we informatie
uit over de diverse inventarisaties en telprojecten die voor het grootste deel in het voorjaar
hebben plaatsgevonden.

Op 12 oktober komt Gerwin Geertse van Natuurmonumenten een presentatie houden over
het werk van Natuurmonumenten in onze regio. Een aantal inventarisaties die de KNNV uitvoert
wordt gedaan op verzoek van Natuurmonumenten. Jaarlijks leveren wij als vrijwillige
tellers een schat aan informatie aan NM. Wat zij met deze gegevens doen en waar die data
nuttig voor zijn zal verduidelijkt worden door de uitleg over het beleid en de plannen van NM
in onze omgeving.

Op 9 november staat een presentatie van Bas de Bruin van de Omgevingsdienst Zuid-Holland
Zuid gepland. Bas is gebiedsverantwoordelijk voor de Deltawateren in Zuid-Holland en geeft
een presentatie over gebiedsbescherming in de Delta: zijn rol in PZH-ODH-OZHZ,
de werkzaamheden OZHZ algemeen, de werkzaamheden team groen en de rol van OZHZ in de
Delta.
Wat speelt er in de Delta (Beheerplan-Handhavingsplan-Toegangsbeperkingsbesluit-Droomfonds
en samenwerking etc.).

Op 14 december staat het onderwerp “foto’s uit eigen doos” op het programma. Tijdens deze
avond kan iedereen zijn of haar natuurfoto’s aan de groep tonen. Je neemt gewoon een aantal
(tot ca. 25) foto’s op usb stick mee. Het gaat daarbij niet alleen om de mooiste, technisch
meest geslaagde foto’s. Soms gaat het om een bijzondere waarneming of beleving. Misschien
heb je een foto met een UFO (of UVO = unidentifed vogelachtig object). Dan kunnen we
gezamenlijk misschien het raadsel identifceren.

Op 11 januari zullen we ons richten op het determineren van veren. Die uitleg zal worden
gepresenteerd door Marco Houwertjes. Hierover en over de andere vergaderingen van 2019
meer in de volgende editie van In de Branding.

8 februari 2019
Een paar jaar geleden hebben Henk de Boer en Bert van Dijk een presentatie samengesteld
over de herkenning van strandlopers en ruiters. Henk en Bert gaan hierop een vervolg geven.
In het veld zijn steltlopers vaak lastig te herkennen. De soorten hebben onderling soms maar
weinig karakteristieke verschillen en ze zijn als jonge vogel of in eclipskleed niet gemakkelijk
te determineren met de veldgidsen die vaak het zomerkleed in beeld brengen.
Met de gestructureerde wijze waarop de kenmerken en verschillen aan de orde komen,
hopen we de herkenning van de steltlopers beter onder de knie te krijgen.
 
8 maart 2019
Het voorjaar barst weer los. Overal horen we de territoriumroep en -zang om ons heen.
Na een stille winter moeten we ons geheugen weer opfrissen. Hans op de Dries zet de geluiden
als een echte natuur-DJ op een rij en laat ons weer de verschillen horen tussen bijvoorbeeld
zwartkop-tuinfluiter-roodborst en buizerd-wespendief of rietzanger-bosrietzanger.

Broedvogel inventarisaties
In de broedperiode, die loopt van half maart tot eind juni/ begin juli, worden in verschillende gebieden vogels geteld. Wie graag ook eens mee wil met een van de leden tijdens een broedvogel inventarisatie kan dit aanvragen.
Zo’n inventarisatie vindt plaats op Voorne Putten en gaat soms door ruig natuurterrein. Het gaat niet om een groepsexcursie, maar een enkel persoon die geïnteresseerd is mee te lopen met een van de tellers en niet terugschrikt voor de aanvangstijd (een uur voor zonsopkomst) kan dit doorgeven aan de voorzitter van de VWG (p.vermaas@gmail.com). Vermeld altijd duidelijk uw naam, adres en telefoonnummer. Het verzoek wordt dan doorgestuurd naar een van de tellers die contact opneemt.

Zeetrektellen
Verder zijn daar natuurlijk de reguliere zeetrektellingen.Deze worden iedere zondag gestart even na zonsopkomst op de Maasvlakte vlak bij slag Maasmond.
Wilt u eens keertje meedoen dan bent u van harte welkom, wel warm aankleden!

Voor informatie over tijden Henk Walbroek h.walbroek@upcmail.nl

Westplaat

Noorse brandganzen in onze regio
Niet alleen de Nobelprijzen komen uit Oslo, maar ook een deel van onze brandganzen. Daaraan moest ik onwillekeurig denken, toen ik samen met mijn Leidse vogelvriend Dick Harms op 28 december 2008 op de Stadse Gorzen op Flakkee een viertal brandganzen met voor ons onbekende grijze ringen met zwarte lettercombinaties in de telescoop kreeg. Het bleken om vogels te gaan die de zomer daarvoor in Oslo waren geboren en geringd. De Noorse onderzoeker Kjell Isaksen meldde mij vol enthousiasme dat de waarneming bij Stad aan het Haringvliet de eerste melding uit Nederland betrof en het bewijs vormde voor een Noorse connectie van brandganzen met Nederland. Het ging om een nieuw onderzoek dat in het voorjaar van 2008 was opgestart.

Niet snel daarna werden er op 11 januari 2009 twee Noorse vogels uit Anjum (Friesland) gemeld  en op 22 februari 2009 namen Dick en ik drie Noorse ganzen waar in de Sint Anthonypolder in de Hoekse Waard. Adrie van der Heiden vertelde mij recent dat in januari 2009 drie Noorse brandjes opdoken in Simonshaven en op dezelfde dag ook een vogel in de polder Biert.

Daarmee staat wel vast dat onze eilanden de afgelopen winter zijn bezocht door Noorse brandganzen. Tot nu toe zagen we vooral vogels afkomstig uit Zweden (vooral uit Gotland) en Rusland. Sinds het moment dat de soort ook in onze regio is gaan broeden,  (onder andere op de Hellegatsplaten) zien we ook deze vogels veelvuldig in de winter terug. De Noorse ganzen mengden zich ook met deze drie nationaliteiten. Zowel in de Hoekse Waard als op Flakkee werd dat waargenomen.
 
Nieuwsgierig geworden naar het vervolg op deze Noorse flyway, informeerde ik bij Kjell Isaksen of hij onze vogels deze zomer ook had teruggezien. Kjell meldde mij onlangs dat er in de winter 2008-2009 in totaal 34 Noorse brandganzen in Nederland waren waargenomen. Bij controle in Noorwegen zijn er daarvan weer 25 deze zomer broedend in de Oslo fjord aangetroffen. Verschillende vogels hebben jongen gekregen. De eerste geringde brandgans is inmiddels op 18 oktober 2009 weer op Schiermonnikoog gesignaleerd. We kunnen dus ook deze winter Noorse brandjes verwachten. Kjell vraagt ons daarom uitdrukkelijk naar geringde Noorse vogels uit te kijken. Waarnemingen graag doorgeven via de recent geopende site: www.ringmerking.no/cr.

Theo Briggeman

Reageren?: info@voorne.knnv.nl

8 februari 2019

Een paar jaar geleden hebben Henk de Boer en Bert van Dijk een presentatie samengesteld over de herkenning van strandlopers en ruiters. Henk en Bert gaan hierop een vervolg geven. In het veld zijn steltlopers vaak lastig te herkennen. De soorten hebben onderling soms maar weinig karakteristieke verschillen en ze zijn als jonge vogel of in eclipskleed niet gemakkelijk te determineren met de veldgidsen die vaak het zomerkleed in beeld brengen. Met de gestructureerde wijze waarop de kenmerken en verschillen aan de orde komen, hopen we de herkenning van de steltlopers beter onder de knie te krijgen.

 

8 maart 2019

Het voorjaar barst weer los. Overal horen we de territoriumroep en -zang om ons heen. Na een stille winter moeten we ons geheugen weer opfrissen. Hans op de Dries zet de geluiden als een echte natuur-DJ op een rij en laat ons weer de verschillen horen tussen bijvoorbeeld zwartkop-tuinfluiter-roodborst en buizerd-wespendief of rietzanger-bosrietzanger. 

Deel deze pagina