Programma
De Vogelwerkgroep van de KNNV afdeling Voorne bestaat uit een grote groep
enthousiaste leden die hun interesse voor vogels op allerlei manieren delen.
Een keuze uit onze activiteiten:
•    Broedvogel inventarisaties: op verzoek van Natuurmonumenten, Zuid-Hollands
     Landschap en Staatsbosbeheer worden in het voorjaar territoria van
     broedvogels geïnventariseerd.
•    Zeetrektellingen
•    Roofvogel inventarisatie: Jaarlijks worden de roofvogels die in de winter
     op Voorne-Putten  aanwezig zijn geteld.
•    In de winter worden watervogels geteld.
•    Voor beginnende vogelaars wordt sinds 2012 een cursus aangeboden.
•    We doen slaapplaatstellingen van ganzen en aalscholvers
•    Telgegevens worden voor wetenschappelijk onderzoek doorgegeven aan Sovon.
•    Een aantal keren per jaar worden groepsexcursies georganiseerd.

Het programma van de Vogelwerkgroep Seizoen 2019-2020

De negen vergaderingen van de vogelwerkgroep worden op vrijdagavond gehouden in het bezoekerscentrum Tenellaplas. Aanvangstijd 19:45 uur.
Tijdens alle vergaderingen zullen we tijd en aandacht besteden aan actuele zaken en na de pauze (rond 20:30/20:45 uur) hebben we diverse presentaties gepland die ook voor mensen buiten de werkgroep interessant kunnen zijn.
Iedereen is van harte welkom.

Na de zomervakantie zijn de vergaderdata: 13 september,11 oktober, 8 november,13 december, 10 januari, 14 februari, 13 maart, 10 april en 12 juni.

Vanaf september gaat de VWG weer maandelijks vergaderen en zoals iedereen weet worden tijdens die vergaderingen de meest gevarieerde lezingen georganiseerd. Deze presentaties sluiten aan op het vergaderdeel en zijn voor iedereen die geïnteresseerd is vrij toegankelijk. De vergaderingen starten om 19:45 uur en afhankelijk van de agendapunten starten de presentaties om ca 20:30 uur.

Let op: de bijeenkomst op 8 november begint niet met een VWG-vergadering. Deze lezing is voor alle KNNV leden en start om 20:00 uur!

Op 13 september zal Niek Koppelaar ons komen vertellen over de beleidsvisie van het ZHL.
Het ZHL beheert in onze regio een groot aantal natuurgebieden met diverse biotopen. We staan stil bij wat er allemaal meespeelt bij het beschermen van de natuur en hoe een organisatie als het ZHL omgaat met het beheren van die gebieden, mede met het oog op de toekomst.

Op 11 oktober gaan wij gezamenlijk aan de slag met het determineren van veren: “Veren uit eigen doos”. Deze bijeenkomst wordt een soort workshop, waarbij iedereen zelf veren kan meenemen en waarbij wij gezamenlijk met behulp van determinatieboekjes (en elkaars vakkundigheid en inzicht) de vogelsoort gaan vaststellen.

Op vrijdag 8 november (aanvang 20:00 uur !!) ontvangen we Roland-Jan Buijs die ons komt vertellen over de Meeuwenkolonies op de Maasvlakte en Europoort. Roland-Jan onderzoekt de meeuwenpopulatie en heeft veel kennis opgedaan onder andere door het ringen van meeuwen.
 


 

 

Op 13 december (na de pauze van de VWG vergadering) hebben we Garry Bakker uitgenodigd. Garry is als ecoloog actief in de regio. Specifiek de vogels in de Rotterdamse haven zullen deze avond aan de orde komen.

Na de oliebollen, op 10 januari 2020, krijgen de leden van de VWG weer de kans om hun zelfgeschoten vogels te tonen (de foto’s natuurlijk): “Foto’s uit eigen doos”.

Op 14 februari gaan wij ons verdiepen in de herkenning van een soortgroep waarbij ook de ervaren vogelaars nog al eens staan te twijfelen: piepers. Henk de Boer en Bert van Dijk hebben al eerder bewezen dat zij ons veel kunnen leren als het gaat om de determinatie van soorten die onderling zeer kleine verschillen vertonen.

Op 13 maart zullen Hans op den Dries en Marja de Lange ons auditieve geheugen weer opfrissen. Vogelzang in bos en wei, park en duin komt als een symfonieorkest op ons af. Hoe haal je uit die geluidsmuur de afzonderlijke geluiden van al die soorten? Hoe klonk ook al weer een fluiter of tuinfluiter?

Op 10 april verwelkomen we een medewerker van Sovon, Albert de Jong. Hij gaat ons vertellen wat de resultaten zijn van 2019 – jaar van de WULP.

De laatste bijeenkomst van het seizoen is geen vergadering, maar dan gaan we op 12 juni samen in de omgeving van het bezoekerscentrum wandelen:
Wandel mee met de VWG (geen vergadering, aanvang direct om 19:45 uur)

Deel deze pagina