Programma
De Vogelwerkgroep van de KNNV afdeling Voorne bestaat uit een grote groep
enthousiaste leden die hun interesse voor vogels op allerlei manieren delen.
Een keuze uit onze activiteiten:
•    Broedvogel inventarisaties: op verzoek van Natuurmonumenten, Zuid-Hollands
     Landschap en Staatsbosbeheer worden in het voorjaar territoria van
     broedvogels geïnventariseerd.
•    Zeetrektellingen
•    Roofvogel inventarisatie: Jaarlijks worden de roofvogels die in de winter
     op Voorne-Putten  aanwezig zijn geteld.
•    In de winter worden watervogels geteld.
•    Voor beginnende vogelaars wordt sinds 2012 een cursus aangeboden.
•    We doen slaapplaatstellingen van ganzen en aalscholvers
•    Telgegevens worden voor wetenschappelijk onderzoek doorgegeven aan Sovon.
•    Een aantal keren per jaar worden groepsexcursies georganiseerd.

Het programma van de Vogelwerkgroep Seizoen 2018-2019

De negen vergaderingen van de vogelwerkgroep worden op vrijdagavond gehouden in het bezoekerscentrum Tenellaplas. Aanvangstijd 19:45 uur.
Tijdens alle vergaderingen zullen we tijd en aandacht besteden aan actuele zaken en na de pauze (rond 20:30/20:45 uur) hebben we diverse presentaties gepland die ook voor mensen buiten de werkgroep interessant kunnen zijn.
Iedereen is van harte welkom.

Na de zomervakantie zijn de vergaderdata: 31 augustus, 12 oktober, 9 november, 14 december,
11 januari, 8 februari, 8 maart, 12 april, 14 juni.

14 december
Op 14 december staat het onderwerp “foto’s uit eigen doos” op het programma. Tijdens deze avond kan iedereen zijn of haar natuurfoto’s (tot ca. 25) aan de groep tonen.

11 januari
Op 11 januari zullen we ons richten op het determineren van veren. Vogels herkennen we onder andere aan de vorm en kleur van hun veren. In de loop van de seizoenen of afhankelijk van de leeftijd van de vogels kunnen hierin grote of soms subtiele verschillen zitten. Als we een veer vinden is het niet altijd gemakkelijk om erachter te komen waaraan die veer heeft vastgezeten. Extra moeilijk wordt het als de veer niet de meest karakteristieke kleur van de soort laat zien. Waarop moet je dan letten? Die uitleg zal worden gepresenteerd door Marco Houwertjes.

8 februari
Tijdens de VWG-vergadering van 8 februari besteden we bijzondere aandacht aan de diverse soorten steltlopers. Speciaal langs onze kust kunnen we heel veel verschillende soorten steltlopers aantreffen. Vaak staan of lopen ze in grote groepen bij elkaar. Een aantal soorten is voor de gemiddelde vogelaar gemakkelijk herkenbaar. Het verschil tussen een scholekster en een wulp is niet zo moeilijk. Maar er zijn soorten waarbij ook gevorderden meer moeite hebben om deze te determineren. Ruiters, strandlopers … er zijn nogal wat variaties met een net iets langere snavel of kortere pootjes. Bert van Dijk en Henk de Boer zetten een aantal soorten op een rij en gaan de specifieke kenmerken systematisch met ons analyseren. Dat belooft een boeiende avond te worden!

8 maart
Daarna kondigt de lente zich weer aan. De eerste tjiftjaf gaat weer zingen. Dan volgt ook de fitis en de zwartkop, de tuinfluiter, de … al gauw kwetter van alles door elkaar. Melodietjes en fluitjes en piepjes. Zeg het maar: wat hoor ik nu weer? Hans op den Dries helpt ons auditieve geheugen jaarlijks. Tijdens de vergadering van 8 maart frist hij ons geheugen op met de geluiden van polder, bos en duin.

12 april
Hans en Marieke Visser gaan ons van alles vertellen over de ervaringen van hun reis naar Spitsbergen en de vogels die ze daar gezien hebben.

Broedvogel inventarisaties
In de broedperiode, die loopt van half maart tot eind juni/ begin juli, worden in verschillende gebieden vogels geteld. Wie graag ook eens mee wil met een van de leden tijdens een broedvogel inventarisatie kan dit aanvragen.
Zo’n inventarisatie vindt plaats op Voorne Putten en gaat soms door ruig natuurterrein. Het gaat niet om een groepsexcursie, maar een enkel persoon die geïnteresseerd is mee te lopen met een van de tellers en niet terugschrikt voor de aanvangstijd (een uur voor zonsopkomst) kan dit doorgeven aan de voorzitter van de VWG (p.vermaas@gmail.com). Vermeld altijd duidelijk uw naam, adres en telefoonnummer. Het verzoek wordt dan doorgestuurd naar een van de tellers die contact opneemt.

Zeetrektellen
Verder zijn daar natuurlijk de reguliere zeetrektellingen.Deze worden iedere zondag gestart even na zonsopkomst op de Maasvlakte vlak bij slag Maasmond.
Wilt u eens keertje meedoen dan bent u van harte welkom, wel warm aankleden!

Voor informatie over tijden Henk Walbroek h.walbroek@upcmail.nl

Westplaat

Noorse brandganzen in onze regio
Niet alleen de Nobelprijzen komen uit Oslo, maar ook een deel van onze brandganzen. Daaraan moest ik onwillekeurig denken, toen ik samen met mijn Leidse vogelvriend Dick Harms op 28 december 2008 op de Stadse Gorzen op Flakkee een viertal brandganzen met voor ons onbekende grijze ringen met zwarte lettercombinaties in de telescoop kreeg. Het bleken om vogels te gaan die de zomer daarvoor in Oslo waren geboren en geringd. De Noorse onderzoeker Kjell Isaksen meldde mij vol enthousiasme dat de waarneming bij Stad aan het Haringvliet de eerste melding uit Nederland betrof en het bewijs vormde voor een Noorse connectie van brandganzen met Nederland. Het ging om een nieuw onderzoek dat in het voorjaar van 2008 was opgestart.

Niet snel daarna werden er op 11 januari 2009 twee Noorse vogels uit Anjum (Friesland) gemeld  en op 22 februari 2009 namen Dick en ik drie Noorse ganzen waar in de Sint Anthonypolder in de Hoekse Waard. Adrie van der Heiden vertelde mij recent dat in januari 2009 drie Noorse brandjes opdoken in Simonshaven en op dezelfde dag ook een vogel in de polder Biert.

Daarmee staat wel vast dat onze eilanden de afgelopen winter zijn bezocht door Noorse brandganzen. Tot nu toe zagen we vooral vogels afkomstig uit Zweden (vooral uit Gotland) en Rusland. Sinds het moment dat de soort ook in onze regio is gaan broeden,  (onder andere op de Hellegatsplaten) zien we ook deze vogels veelvuldig in de winter terug. De Noorse ganzen mengden zich ook met deze drie nationaliteiten. Zowel in de Hoekse Waard als op Flakkee werd dat waargenomen.
 
Nieuwsgierig geworden naar het vervolg op deze Noorse flyway, informeerde ik bij Kjell Isaksen of hij onze vogels deze zomer ook had teruggezien. Kjell meldde mij onlangs dat er in de winter 2008-2009 in totaal 34 Noorse brandganzen in Nederland waren waargenomen. Bij controle in Noorwegen zijn er daarvan weer 25 deze zomer broedend in de Oslo fjord aangetroffen. Verschillende vogels hebben jongen gekregen. De eerste geringde brandgans is inmiddels op 18 oktober 2009 weer op Schiermonnikoog gesignaleerd. We kunnen dus ook deze winter Noorse brandjes verwachten. Kjell vraagt ons daarom uitdrukkelijk naar geringde Noorse vogels uit te kijken. Waarnemingen graag doorgeven via de recent geopende site: www.ringmerking.no/cr.

Theo Briggeman

Reageren?: info@voorne.knnv.nl

8 februari 2019

Een paar jaar geleden hebben Henk de Boer en Bert van Dijk een presentatie samengesteld over de herkenning van strandlopers en ruiters. Henk en Bert gaan hierop een vervolg geven. In het veld zijn steltlopers vaak lastig te herkennen. De soorten hebben onderling soms maar weinig karakteristieke verschillen en ze zijn als jonge vogel of in eclipskleed niet gemakkelijk te determineren met de veldgidsen die vaak het zomerkleed in beeld brengen. Met de gestructureerde wijze waarop de kenmerken en verschillen aan de orde komen, hopen we de herkenning van de steltlopers beter onder de knie te krijgen.

 

8 maart 2019

Het voorjaar barst weer los. Overal horen we de territoriumroep en -zang om ons heen. Na een stille winter moeten we ons geheugen weer opfrissen. Hans op de Dries zet de geluiden als een echte natuur-DJ op een rij en laat ons weer de verschillen horen tussen bijvoorbeeld zwartkop-tuinfluiter-roodborst en buizerd-wespendief of rietzanger-bosrietzanger. 

Deel deze pagina