Agenda

Iedere belangstellende is van harte welkom bij alle activiteiten om zo kennis te maken met de vereniging. Opgave is niet verplicht, tenzij anders aangegeven. Opgave is altijd aan te bevelen, omdat activiteiten onvoorzien niet door kunnen gaan.


 November 2018

Donderdag 29

KNNV natuuracademie. Lezing: Antarctica, door Simon Delany, de lezing is in het engels, de foto’s zijn adembenemend! 20.00 uur in de Bevrijdingskerk, Van Schelvenweg 2, hoek Ritzema Bosweg, Wageningen

 

December 2018

Zaterdag 1

Excursie korstmossen. Informatie: Christa Heyting 0318-415673 of c.heyting10@hetnet.nl

Zondag 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wandeling door het kleinschalige landschap bij Bergharen.

Deze korte wandeling (ongeveer 4 km) voert door een landschap waarin bossen afwisselen met weilanden omgeven door heggen, houtwallen en knotwilgenrijen. Er bevinden zich bovendien enkele kleine moerasgebieden. Wat betreft de bossen gaat het enerzijds om eiken- en dennenbossen op oude rivierduinen en anderzijds om  moerasbossen met voornamelijk elzen. Plantensoorten die men kan tegenkomen zijn o.a.  : koningsvaren, wijfjesvaren, pijpestrootje, bermzegge en zandzegge. Wat betreft de vogels; behalve  een kleine reigerkolonie kan men er het hele scala aan bosvogels waarnemen .

Verzamelen om 9 uur op het Olympiaplein of om 9.30 op de startplaats van de wandeling. Deze vindt men door de A50 te nemen, vanuit het noorden gezien rechts af te slaan richting Druten om dan opnieuw de eerste afslag te nemen. Men gaat linksaf richting Bergharen en neemt de derde weg links. Bij deze afslag staat een bord “richting kapelberg”. Ongeveer 100 m verder, waar een zandweg naar rechts gaat bevindt zich de startplek van de wandeling. Informatie en opgave bij Frans Jacobs, 0488 441093 , 06 44254850 of f.jacobs12@kpnplanet12.nl

Maandag 3

Paddenstoelenwerkgroep voor gevorderden. Plaats:  het Groene Wiel, tijd: 20.00 uur. Iedereen die zich meer wil verdiepen in de kennis en het determineren van pad-denstoelen is  welkom. Attentie: Als er geen paddenstoelen zijn (B.v. door droogte) gaat de bijeenkomst niet door. Inlichtingen: Gerrit Jansen (0317-416025 en e-mail: gerritmaarten@yahoo.co.uk)

Woendag 5

Werkavond van de Insectenwerkgroep. Aanvang 20.00 uur in het Groene Wiel, Hen-drikweg 14b te Wageningen. Inlichtingen: Jinze Noordijk (06-14605259).

Donderdag 6

Avond korstmossenwerkgroep. Aanvang 20.00 uur in het Groene Wiel, Hendrikweg 14b te Wageningen Informatie: Christa Heyting 0318-415673 of c.heyting10@hetnet.nl

Maandag 10

Excursie Paddenstoelen werkgroep. Start: 9.30 uur. Details over carpoolen en startpunt volgen zo nodig later.

Maandag 10

Plantenwerkgroep. Studieavond over de Composietenfamilie. Deze avond behandelen we de gele composieten. We oefenen in het determineren aan de hand van een aantal nauwkeurige tekeningen opdat we de planten in het veld sneller herkennen. Na de pauze worden er dia’s van planten uit deze familie vertoond. Graag een Flora meenemen (liefst Heukels 2005 of Veldgids Nederlandse flora 2007 of later. Aanvang 20.00 uur in het Groene Wiel, Hendrikweg 14b te Wageningen. Inlichtingen: Leny Huitzing 0614061898 of lenyhuitzing@planet.nl

Dinsdag 11

Lezingavond van mossenwerkgroep. Lezing Roel Lemmens “De rol van mossen in verschillende ecosystemen Aanvang 20.00 uur in het Groene Wiel, Hendrikweg 14b te Wageningen. Belangstellenden zijn van harte welkom. Inlichtingen: André van Lammeren (06-42652991 of vanlammeren@chello.nl)

Donderdag 13

Werkgroepavond Vogelwerkgroep met bijdragen van leden (foto’s, verhalen over waarnemingen en/of onderzoekjes). Groene Wiel, Hendrikweg 14b Wageningen. Aan-vang 19.45 uur.

Maandag 17

Paddenstoelenwerkgroep voor gevorderden. Plaats: het Groene Wiel, tijd: 20.00 uur. Iedereen die zich meer wil verdiepen in de kennis en het determineren van pad-denstoelen is  welkom. Attentie: Als er geen paddenstoelen zijn (B.v. door droogte) gaat de bijeenkomst niet door. Inlichtingen: Gerrit Jansen (0317-416025 en e-mail: gerritmaarten@yahoo.co.uk)

Woensdag 19

Werkavond van de Insectenwerkgroep. Aanvang 20.00 uur in het Groene Wiel, Hendrikweg 14b te Wageningen. Inlichtingen: Jinze Noordijk (06-14605259).

Zaterdag 22

De Plantenwerkgroep organiseert een Naaldbomenexcursie naar De Dreijen en Hinkeloord o.l.v. Leny Huitzing (0317-417943, 0614061898).Nederland kent slechts drie soorten inheemse naaldbomen: de Jeneverbes, de Taxus en de Grove den hoewel er over de laatste discussie is. Gelukkig zijn in De Dreijen en Hinkeloord rond 1900 veel soorten naaldbomen uit de gematigde streken aangeplant en zelfs uit de Alpen en de Himalaya. Er zijn heel mooie, grote exemplaren bij met een grote variatie in naalden, kegels en schors. Interessant is dat er ook ‘levende fossielen’ zijn als de Ginkgo en de indrukwekkende Mammoetbomen en Kustsequoia’s. Die laatste twee soorten treft men aan in de bruinkool die nabij Keulen grootschalig wordt gewonnen. Tsuga’s (Hemlocksparren) zijn gevonden in de klei van Tegelen, uit het Tiglien, de eerste warme periode van ‘de’ ijstijd; deze mooie bomen stierven hier pas uit in het Cromerien (800.000 – 450.000 jaar geleden).
Verzamelen om 13.30 uur bij de ingang van Hinkeloord aan de Generaal Foulkeslaan. Bel in geval van slecht weer rond 12.45 uur naar een bovengenoemd telefoonnummer om te horen of de excursie wel doorgaat. Gaat de excursie niet door, dan is er zaterdag 5 januari een herkansing, eveneens om 13.30.

Vrijdag 28

Vogelexcursie naar Strijen en de Biesbosch o.l.v. Wim Haver. In Strijen zitten alle soorten ganzen, de Biesbosch heeft steltlopers en roofpieten. Vertrek vrijdag 08.00 uur vanaf het Olympiaplein (westzijde). Brood en drinken mee. Opgeven i.v.m. carpoo-len bij Wim Haver (niet eerder dan 4 weken van tevoren en op zijn laatst op de donderdag vóór de excursie) via wim@haver.nu of 06-16484728. Maximum aantal deelnmers is 12.

Zaterdag 28

Excursie korstmossen. Informatie: Christa Heyting 0318-415673 of c.heyting10@hetnet.nl

 
Januari  2019

Woensdag 2

Werkavond van de Insectenwerkgroep. Aanvang 20.00 uur in het Groene Wiel, Hendrikweg 14b te Wageningen. Inlichtingen: Jinze Noordijk (06-14605259).

Donderdag 3

Avond korstmossenwerkgroep. Aanvang 20.00 uur in het Groene Wiel, Hendrikweg 14b te Wageningen. Informatie: Christa Heyting 0318-415673 of c.heyting10@hetnet.nl

Zaterdag 5

Reservedatum voor de excursie op zaterdag 22 december

Zie bij zaterdag 22 december.

Zondag 6

Wandeling door het Beekberger woud. Het Beekberger woud was het laatste oerbos van Nederland dat werd gerooid. Op de plek waar het zich bevond wordt een nieuw bos ontwikkeld, dat in soortensamenstelling vergelijkbaar is met het oorspronkelijke bos.

Verzamelen om 8.45 op het Olympiaplein in Wageningen of om 9.30 op de startplek van de wandeling:tegenover de Hooilanden Oosterhuizen aan de Woudweg. Informatie en opgave bij Frans Jacobs , 06 44254850 of f.jacobs12@kpnplanet12.nl

Woensdag 9

Van en Voor Leden. Aanvang 19.30 uur. Bevrijdingskerk in Wageningen (Van Schelvenweg 2, hoek Ritzemabosweg). Alle leden zijn van harte uitgenodigd tijdens deze traditionele nieuwjaarsbijeenkomst waarin diverse leden iets vertellen over hun natuurbelevenissen. Zie ook het artikeltje elders in deze Urtica. Informatie Ernst van Rijssel secretaris@wageningen-eo.knnv.nl of Ineke Ammerlaan penningmeester@wageningen-eo.knnv.nl.

Donderdag 10

Werkgroepavond Vogelwerkgroep Lezing door Leo Ballering, Vogelwerkgroep Uden. Over nestkastonderzoek op het lokale Vogelwerkgroep-niveau en over de resultaten uit het Landelijk Netwerk voor Studies aan Nestkastbroeders waar Leo de oprichter van is. Groene Wiel, Hendrikweg 14b Wageningen. Aanvang 19.45 uur.

Zaterdag 12

 Mossenwerkgroepexcursie naar Vlinderdas. Inlichtingen: André van Lammeren (06-42652991 of  vanlammeren@chello.nl)

Woensdag 16

Werkavond van de Insectenwerkgroep. Aanvang 20.00 uur in het Groene Wiel, Hendrikweg 14b te Wageningen. Inlichtingen: Jinze Noordijk (06-14605259).

Donderdag 17

Natuurwandeling  in het Hoekelumse bos met Joke Veltkamp (0317-420703) van 9.30-12.00 uur.  In het bos vinden we beukenlanen, een diversiteit aan oude wallen en mooie zichtlijnen naar het huis. Onderweg passeren we de paddenpoelen die zijn aangelegd toen op het voormalige Enka-terrein woningen gebouwd werden.

De wandeling start om 9.30 uur bij de parkeerplaats naast Huize Hoekelum te bereiken via de oprit aan de Edese weg met aan weerszijden zuiltjes aan de noordkant van Huize Hoekelum.

Bij twijfel over het weer rond 8.30 bellen met bovenstaand nummer of het wel of niet doorgaat.

Dinsdag 22

Werkgroepavond van Mossenwerkgroep. Aanvang 20.00 uur in het Groene Wiel, Hendrikweg 14b te Wageningen. Inlichtingen: André van Lammeren (06-42652991 of vanlammeren@chello.nl)

Dinsdag 22

Plantenwerkgroep. Studieavond over de Kruisbloemigen. We oefenen in het determineren aan de hand van een aantal nauwkeurige tekeningen opdat we de planten in het veld sneller herkennen. Na de pauze worden er dia’s van planten uit deze familie vertoond. Graag een Flora meenemen (liefst Heukels 2005 of Veldgids Nederlandse flora 2007 of later. Aanvang 20.00 uur in het Groene Wiel, Hendrikweg 14b te Wageningen. Inlichtingen: Leny Huitzing 0614061898 of lenyhuitzing@planet.nl

Zaterdag 26

Excursie korstmossen; Vlinderdas (KNNV inventarisatie 2019), onder leiding van Henk-Jan van der Kolk. Informatie: Christa Heyting 0318-415673 of c.heyting10@hetnet.nl

Maandag 28

Diapresentatie door leden van de Paddenstoelenwerkgroep voor gevorderden. Iedereen is welkom. Aanvang 20.00 uur in het Groene Wiel, Hendrikweg 14b te Wageningen. Info Gerrit Jansen (gerritmaarten@yahoo.co.uk).

Dinsdag 29

Terugblik op inventarisatie Bovenste polder. In het afgelopen jaar heeft onze afdeling de Bovenste polder bij Wageningen geïnventariseerd. Wat is er veranderd sinds ons onderzoek in 2010 en hoe zou de natuur zich herpakken na de lange overstroming in het voorjaar? In ieder geval hebben enkele kwartelkoningen de inventarisatie van allure voorzien. Welke andere vogels, vlinders, planten, sprinkhanen, (korst)mossen, paddenstoelen, vissen, libellen en ander spul zijn we verder tegengekomen? Deze avond blikken we terug met presentaties over alle onderzochte soortgroepen. Iedereen is van harte welkom!  Tijd: 19.30; plaats: Bevrijdingskerk, Van Schelvenweg 2, Wageningen.

Woensdag 30

Werkavond van de Insectenwerkgroep. Aanvang 20.00 uur in het Groene Wiel, Hendrikweg 14b te Wageningen. Inlichtingen: Jinze Noordijk (06-14605259).

 

Februari 2019

Zondag 3

Wandeling over het landgoed Hemmen. De wandeling gaat eerst over het parkgedeelte bij de ruïne en vijver met zijn indrukwekkende oude bomen, vervolgens door het oude bos en tenslotte over de landerijen ten westen van het landgoed terug. Het landgoed is interessant om de vele monumentale bomen die zich daar bevinden maar ook om het hardhoutooibos met zijn vele hoge essen en eiken. Het bos van Hemmen is ook rijk aan vogels als spechten, roofvogels etc.

De  wandeling (ongeveer 6 km) start op de kleine parkeerplaats tegenover de Molenstraat 1 in Zetten. Hier komt men door vanuit Wageningen met het Lexkesveer  de Nederrijn over te gaan, vervolgens de Knoppersweg te volgen en dan direct na de passage van de Linge rechtsaf te slaan. Volg deze weg een paar honderd m, sla weer rechts af en parkeer dan direct aan de rechterkant op de kleine parkeerplaats die via een korte oprit te bereiken is. Dat is nog vóór het huis met de bijenkasten rechts en nog vóórdat het bos begint.. Verzamelen hier om 9.30 of om 9 uur op het Olympiaplein. Meer informatie en opgave  bij Frans Jacobs 0488 441093 , 06 44254850 of f.jacobs12@kpnplanet.nl.

Woensdsag 6

Plantenwerkgroep. Lezing: 'Invasieve exoten, tuin er niet in!

Maik Janssen van FLORON  komt bij ons een lezing houden over verschillende invasieve exoten en hun problematiek en ook hoe je kunt bijdragen aan de bestrijding van invasieve exoten. De focus ligt vooral op flora, maar ook enkele invasieve diersoorten zullen aan de orde komen (denk bijvoorbeeld aan verschillende Amerikaanse rivierkreeften).

Aanvang 20.00 uur Plaats: Bevrijdingskerk Van Schelvenweg 2 Wageningen.

Inlichtingen: Ina van keulen 0318 430062 ina.vankeulen@chello.nl

Donderdag 7

Avond korstmossenwerkgroep. Microscopiecursus deel 1. Aanvang 20.00 uur in het Groene Wiel, Hendrikweg 14b te Wageningen. Informatie: Christa Heyting 0318-415673 of c.heyting10@hetnet.nl

Zaterdag 9

Mossenwerkgroepexcursie naar begraafplaats Rosendael bij kasteel Rosendael, Rozendaal. Inlichtingen: André van Lammeren (06-42652991 of vanlammeren@chello.nl)

Woensdag 13

Werkavond van de Insectenwerkgroep. Aanvang 20.00 uur in het Groene Wiel, Hendrikweg 14b te Wageningen. Inlichtingen: Jinze Noordijk (06-14605259).

Donderdag 14

Werkgroepavond Vogelwerkgroep. Programma nog onbekend, zie de agenda op de website.  Groene Wiel, Hendrikweg 14b Wageningen. Aanvang 19.45 uur.

Dinsdag 19

Werkgroepavond van Mossenwerkgroep.  Aanvang 20.00 uur in het Groene Wiel, Hendrikweg 14b te Wageningen. Inlichtingen: André van Lammeren (06-42652991 of vanlammeren@chello.nl)

Donderdag 21

Natuurwandeling Wageningse Berg van ca. 5,5 km o.l.v. Leny Huitzing (0317-417943; 0614061898; lenyhuitzing@planet.nl) en Henrik de Nie. We schenken aandacht aan (het ontstaan van) het landschap en wat daar nu in leeft: vogels in de winterse bomen, mossen. We lopen door Belmonte naar de rand van de stuwwal waar we een mooi uitzicht hebben over de Over-Betuwe. Met een beetje geluk kijken we door de Gelderse Poort en zien we zelfs het kerkje van Hoog-Elten. Bovenlangs de stuwwal lopen we naar het oosten; halverwege dalen we af naar Onderlangs en zien we mogelijk een klapekster of andere overwinteraars in de Renkumse Benedenwaard. We gaan dan via de oprijlaan van Oranje Nassau Oord naar het westen om uit te komen bij de Wageningse Wijngaard. Via de Eng lopen we zuidwaarts terug naar Belmonte. Verzamelen om 09.30 uur bij  de hoofdingang  van het Belmonte arboretum aan de Generaal Foulkesweg. Terug rond 12.00 uur.

Bel (zie boven) bij twijfels over het weer rond 08.30 uur of het wel doorgaat.

Donderdag 21

Plantenwerkgroep. Studieavond over de Schermbloemigen.
We oefenen in het determineren aan de hand van een aantal nauwkeurige tekeningen opdat we de planten in het veld sneller herkennen  Na de pauze worden er dia’s van planten uit deze familie vertoond. Graag een Flora meenemen (liefst Heukels 2005 of Veldgids Nederlandse flora 2007 of later. Aanvang 20.00 uur in het Groene Wiel, Hendrikweg 14b te Wageningen. Inlichtingen: Leny Huitzing 0614061898 of lenyhuitzing@planet.nl

Zaterdag 23

Excursie korstmossen. Hok-inventarisatie Wageningen o.l.v. Henk-Jan van der Kolk. Informatie: Christa Heyting 0318-415673 of c.heyting10@hetnet.nl

Maandag 25

Diapresentatie door leden van de Paddenstoelenwerkgroep voor gevorderden. Iedereen is welkom. Aanvang 20.00 uur in het Groene Wiel, Hendrikweg 14b te Wageningen. Attentie: Als er niet genoeg plaatjes van paddenstoelen zijn gaat de bijeenkomst niet door. Info Gerrit Jansen (gerritmaarten@yahoo.co.uk).

Woensdag 27

Werkavond van de Insectenwerkgroep. Aanvang 20.00 uur in het Groene Wiel, Hendrikweg 14b te Wageningen. Inlichtingen: Jinze Noordijk (06-14605259).

 

Deel deze pagina