Agenda

Iedere belangstellende is van harte welkom bij alle activiteiten om zo kennis te maken met de vereniging. Opgave is niet verplicht, tenzij anders aangegeven. Opgave is altijd aan te bevelen, omdat activiteiten onvoorzien niet door kunnen gaan.

 

Januari 2020

Zaterdag 4

Excursie korstmossen naar de Valouwe. Vertrek 10.00 uur vanaf de Parkeerplaats bij Apeldoornseweg 42, Wekerom. Info en aanmelden: Christa Heyting (c.heyting10@hetnet.nl; 0318-415673).

Zondag 5

Wandeling door het westelijk deel van het landgoed Hemmen. De wandeling gaat door een afwisselend agrarisch landschap met vele meidoornheggen. De wandeling heeft een lengte van ongeveer 5 km.Verzamelen om 9.30 aan de noordzijde van station Hemmen of om 9.00 aan de westzijde van het Olympiaplein. Opgave bij Frans Jacobs:  f.jacobs12@kpnplanet.nl of 06 44254850.

Dinsdag 7

Plantenwerkgroep. Vergadering in het Groene Wiel. Aanvang 19.30 uur. Info: Ina van Keulen (ina.vankeulen@chello.nl)

Woensdag 8

Nieuwjaarsbijeenkomst - Van en Voor leden.
Het programma bestaat uit bijdragen van onze leden en is weer gevarieerd.
Locatie: Bevrijdingskerk Wageningen, Van Schelvenweg 2, hoek Ritzema Bosweg.
 
Aanvang 19.30 uur: welkom door Pieter Oomen, voorzitter van onze afdeling.  Bijdragen van:

  1. Maurits Gleichman: Voorjaarsflora op de Wageningse Berg, veldwerk in samenwerking met Douwe van Dam en Leny Huitzing.
  2. Reina Kuiper: De Voortuin in Bennekom
  3. Pieter Oomen: gevleugeld in Iran

    Pauze

  4. Lies en Krist van Veen: van zadellibel tot resedawitje
  5. Bart Heijne: Het leven van guanaco’s (een soort lama)

 
Ter afsluiting : drankje en napraten
Einde circa 22.15 uur

Donderdag 9

Werkgroepavond Vogelwerkgroep. Lezing door Dick de Vos over vogelzang. Groene Wiel, Hendrikweg 14b Wageningen. Aanvang 19.45 uur.

Zaterdag 11

Mossenwerkgroepexcursie naar de Hemelse Berg in Oosterbeek.
Inlichtingen: André van Lammeren (06-42652991 of vanlammeren@chello.nl)                                    

Woensdag 15

Werkavond van de Insectenwerkgroep. Aanvang 20.00 uur in het Groene Wiel, Hendrikweg 14b te Wageningen. Inlichtingen: Jinze Noordijk (06-14605259).

Donderdag 16

Panoramawandeling rond de Grebbeberg, o.l.v. Leny Huitzing (06 14061898 of 0317-417943) en Henrik de Nie. In de winter kun je vanaf de Grebbeberg in alle windrichtingen kijken. Allereerst kijken we vanaf het kunstig gemaakte uitzichtplatform naar het zuiden: op de Blauwe Kamer, over de Neder-Rijn, op de Betuwe en over de Waal- die we alleen bij hoog water kunnen zien - tot in Brabant. Als we wat verder zijn, zien we de Marspolder in het zuidwesten en de Cuneratoren pal west. Deze, op de toren van Utrecht geïnspireerde toren, is in de 17e eeuw op menig schilderij afgebeeld. Dan lopen we langs de afgraving, steken de N225 over naar de noordwestzijde van de Grebbeberg met uitzicht op Veenendaal. Tot slot draaien we door het noorden – met uitzicht op de skyline van Ede – naar oost en zien we Wageningen liggen op de in het zuiden afgekapte stuwwal.

Onderweg zien we groepjes mezen en nemen we raven waar. In de Strang tussen Grebbeberg en fortjes van de Blauwe Kamer zijn mogelijk de ijsvogel en verder wintertalingen, smienten, kuif- en krakeenden te zien.

Verzamelen om 09.30 bij de Grebbesluis, direct oost van de Grebbeberg. Tussen 12.00 en 12.30 uur zijn we terug bij de Grebbesluis. Deze is ook per bus bereikbaar vanaf het Olympiaplein in Wageningen met bijv. lijn 50 richting Utrecht en lijn 44 richting Tiel. Bel bij slecht weer rond 08.30 uur 06 14061898 om te horen of het wel doorgaat.

Donderdag 16

Avond korstmossenwerkgroep. Opfrisavond microscopie van korstmossen. Aanvang 19.30 uur in het Groene Wiel, Hendrikweg 14b, Wageningen.

Info en aanmelden: Christa Heyting (c.heyting10@hetnet.nl; 0318-415673).

Dinsdag 21

Werkgroepavond van Mossenwerkgroep.  Aanvang 20.00 uur in het Groene Wiel, Hendrikweg 14b te Wageningen. Inlichtingen: André van Lammeren (06-42652991 of vanlammeren@chello.nl)

Donderdag 23

 

 

Plantenwerkgroep Studieavond over de familie van de Vlinderbloemigen. We oefenen het determineren aan de hand van een aantal nauwkeurige tekeningen. Na de pauze worden er dia’s van planten uit deze familie vertoond. Graag een Flora meenemen (liefst Heukels 2005 of Veldgids Nederlandse flora bijv 10e druk 2016). Aanvang 20.00 uur in het Groene Wiel, Hendrikweg 14b te Wageningen. Inlichtingen: Leny Huitzing 0614061898 of lenyhuitzing@planet.nl

Zaterdag 25

Zoals elk jaar deze tijd gaat de KNNV / Vogelwerkgroep op excursie naar Zeeland – Brouwersdam – Prunjepolder, Schouwen Duivenland. Soms is dit een spectaculaire tocht met IJsduiker, Roodhalsfuut, Jan van Gent, IJseend, Grote en Zwarte Zee-eend.  Het is geluk hebben, maar leuk wordt het meestal wel.

Vertrek 8.00 uur vanaf de Kees Mulderweg achter Het Palet.  We zijn 18.00 uur terug. Brood en drinken mee.  Opgeven niet eerder dan 4 weken te voren. Bij voorkeur uiterlijk donderdags ervoor via wim@haver.nu.   Daarna en afzeggen via 06 16484728.  We rijden zoveel mogelijk samen, kosten € 0,25 per km per auto. Inschrijving sluit bij 12 personen.  Wim stuurt meestal donderdag ervoor een mailtje.

Dinsdag 28

Informatieavond over de inventarisatie van Vlinderdas (de Hindekamp) in Ede. Terugblik op inventarisatie Vlinderdas 2019 (Hindekamp).

Afgelopen jaar heeft onze afdeling het natuur- en landbouwgebied Vlinderdas / De Ginkel van de gemeente Ede geïnventariseerd. Het gaat om vogels, libellen, vlinders, vleermuizen, insecten, planten, mossen, korstmossen, paddenstoelen en diverse andere groepen. Wat hebben we gevonden en wat is er veranderd sinds de daaraan voorafgaande inventarisatie in 2007/2008? We blikken terug met korte presentaties over alle onderzochte soortgroepen. Iedereen is van harte welkom.

Tijd: 19:30 uur, Plaats: Bevrijdingskerk, Van Schelvenweg 2, Wageningen.

Woensdag 29

Werkavond van de Insectenwerkgroep. Aanvang 20.00 uur in het Groene Wiel, Hendrikweg 14b te Wageningen. Inlichtingen: Jinze Noordijk (06-14605259).

 

 Februari 2020

Datum nog onbekend

KNNV Natuuracademie, lezing over IPBES rapport en Biodiversiteit door Esther Turnhout

Zondag 2

Kasteelpark huis Bergh bij ’s Heerenbergh (3 km). De wandeling gaat door het kasteelpark van het kasteel in ’s Heerenbergh. Een grote variatie aan verschillende boom- en struiksoorten valt hier te bewonderen. Sommige exemplaren hebben inmiddels een indrukwekkende hoogte bereikt. Omdat het een korte wandeling is, kan aansluitend eventueel nog een wandeling gemaakt worden door het Bergherbos vanaf het dorp Beek. Verzamelen om 9.30 op de parkeerplaats voor het kasteel of om 8.45 aan de westzijde van het Olympiaplein. Opgave bij Frans Jacobs:  f.jacobs12@kpnplanet.nl of 06 44254850.

Zondag 2

Determinatiedag haften (eendagsvliegen) Haften zijn een bijzondere groep insecten. De larven leven in het water en als zij uitkomen sterven ze snel nadat ze gepaard hebben. Het spectaculaire fenomeen zomersneeuw dat o.a. in Wageningen te bewonderen is, betreft ook een uit het water sluipende haft. Voor deze insectengroep is een determinatietabel in de maak (uitgave van de Entomologische Tabellen). Als je het leuk vindt om je in haften te verdiepen én de tabel uit te testen, kom dan zondag 2 februari naar het Groene Wiel. We gaan aan de slag met een concept van de tabel en samen proberen we uit te vinden of er nog onduidelijkheden in zitten die verbetering behoeven. Materiaal (haften op ethanol) is aanwezig en ook gaan we haften van foto's determineren. Het is dus handig om een tablet of mobiele telefoon mee te nemen om de slideshow op te bekijken. Inloop is vanaf 11u en we sluiten rond 16u af.
Aanmelden is verplicht i.v.m. het beperkte aantal beschikbare microscopen. Graag naar: jinzenoordijk@hotmail.com (ook beschikbaar voor inlichtingen)

Donderdag 6

Avond korstmossenwerkgroep. Inleiding korstmossen op bomen I, door Henk-Jan van der Kolk. Aanvang 19.30 uur in het Groene Wiel, Hendrikweg 14b, Wageningen. Info en aanmelden: Christa Heyting (c.heyting10@hetnet.nl; 0318-415673).

Zaterdag 8

Excursie korstmossen. Inventarisatie van korstmossen op laanbomen in Wageningen. Vertrek 10.00 uur vanaf de parkeerplaats voor Haarweg 155, Wageningen.

Info en aanmelden: Christa Heyting (c.heyting10@hetnet.nl; 0318-415673).

Zaterdag 8

Mossenwerkgroepexcursie naar Rijnoever nabij Wageningen.
Inlichtingen: André van Lammeren (06-42652991 of vanlammeren@chello.nl)                                    

Woensdag 12

Werkavond van de Insectenwerkgroep. Aanvang 20.00 uur in het Groene Wiel, Hendrikweg 14b te Wageningen. Inlichtingen: Jinze Noordijk (06-14605259).

Donderdag 13

Werkgroepavond Vogelwerkgroep. Lezing door Henrik de Nie over “Dertig jaar broedvogelmonitoring op en onder de Grebbeberg” Groene Wiel, Hendrikweg 14b Wageningen. Aanvang 19.45 uur.

Dinsdag 18

Werkgroepavond van Mossenwerkgroep.  Aanvang 20.00 uur in het Groene Wiel, Hendrikweg 14b te Wageningen. Inlichtingen: André van Lammeren (06-42652991 of vanlammeren@chello.nl)

Donderdag 20

Natuurwandeling natuur en cultuurhistorie in de Jufferswaard in Renkum, o.l.v. Lambert van Gils.

We wandelen de uiterwaard in langs de archeologische kleibult en andere restanten van de steenfabriekruïne. Vervolgens lopen we langs de in 2015 verlegde Heelsumse beek. Hier ontwikkelt zich nieuwe natuur. Verder lopen we naar een klein moeras met meestal verse bevervraat. We gaan dan de Noordberg op naar het uitzichtpunt bij de Galgenheuvel en de Franse Schans en dan terug de Jufferswaard in over het historische vishekbruggetje. Zo lopen we langs de oude monding van de Heelsumse beek en de zomerdijk terug, langs diverse watervogels, naar de ruïnes van de vlamoven (met schoorsteen) en de veldoven van Pilo.

We kunnen o.a. kijken naar wilde bloemen in de winter. In 2019 zijn in de maand februari in de Jufferswaard 39 soorten vogels waargenomen, waaronder de zeldzame Witkopstaartmees. Meestal zijn er ook grote aantallen Koperwieken en Kramsvogels die zich hier komen opvetten met Meidoornbessen.

 Verzamelen om 09.30 uur bij de Renkumse Veerstoep (voet- en fietsveer) aan het eind van de  Veerweg, ten zuidoosten van de papierfabriek Smurfit Kappa-Parenco. Er is voldoende parkeerruimte bij de Veerstoep. Ca 8 minuten lopen vanaf Bushalte Don Boscoweg, (Breng) lijn 352 of Bushalte Nieuweweg, (Breng) lijn 51, beide buslijnen richting Arnhem. Terug bij de Veerstoep rond 12.00 uur.

In geval van twijfel over het weer rond 08.30 uur bellen met onderstaande nummer of het wel of niet doorgaat. Lambert van Gils (06-23447865).

Zaterdag 22

Vandaag gaat de KNNV / Vogelwerkgroep weer naar Flevoland.  Meestal leuk voor de eerste Grutto’s en verder veel wintervogels. Brood en drinken mee, maar we leggen wel ergens aan.

Vertrek 8.00 uur vanaf de Kees Mulderweg achter Het Palet.  Terug om 18.00 uur.  Opgeven niet eerder dan 4 weken te voren. Bij voorkeur uiterlijk donderdags ervoor via wim@haver.nu.   Daarna en afzeggen via 06 16484728.  We rijden zoveel mogelijk samen, kosten € 0,25 per km per auto. Inschrijving sluit bij 12 personen.  Wim stuurt meestal donderdag ervoor een mailtje.

Woensdag 26

Werkavond van de Insectenwerkgroep. Aanvang 20.00 uur in het Groene Wiel, Hendrikweg 14b te Wageningen. Inlichtingen: Jinze Noordijk (06-14605259).

Donderdag 27

 

Plantenwerkgroep. Studieavond over de familie van de Roosachtigen. We oefenen het determineren aan de hand van een aantal nauwkeurige tekeningen. Na de pauze worden er dia’s van planten uit deze familie vertoond. Graag een Flora meenemen (liefst Heukels 2005 of Veldgids Nederlandse flora bijv 10e druk 2016). Aanvang 20.00 uur in het Groene Wiel, Hendrikweg 14b te Wageningen. Inlichtingen: Leny Huitzing 0614061898 of lenyhuitzing@planet.nl

Zaterdag 29

Excursie korstmossen. Nog in te vullen. Info: Christa Heyting (c.heyting10@hetnet.nl; 0318-415673).

 

 

 

Deel deze pagina