Agenda

Iedere belangstellende is van harte welkom bij alle activiteiten om zo kennis te maken met de vereniging. Opgave is niet verplicht, tenzij anders aangegeven. Opgave is altijd aan te bevelen, omdat activiteiten onvoorzien niet door kunnen gaan.

juni 2019

Zondag 2

Wandeling/excursie naar fort Pannerden. De wandeling begint vanaf de parkeerplaats bij de Sterrenschans. Deze bevindt zich aan het begin van de toegangsweg naar het fort. We lopen door tot het einde van de pier die zich bevindt op de splitsing van de Rijn in de Waal en het Pannerdensch kanaal.

Verzamelen op de genoemde plek om 09.30 uur of om 08.40 uur op het Olympiaplein. Opgave bij Frans Jacobs; 06 44254850 of f.jacobs12@kpnplanet.nl

Woensdag 5

Werkavond van de Insectenwerkgroep. Aanvang 20.00 uur in het Groene Wiel, Hendrikweg 14b te Wageningen. Inlichtingen: Jinze Noordijk (06-14605259).

Vrijdag 7

Reserveavond Nachtvlinderen in Vlinderdas. Alleen bij slecht weer op 31 mei. Aanvang 22.00 uur. Zie verder de tekst bij 31 mei.

Donderdag 13

Werkgroepavond Vogelwerkgroep. Programma nog onbekend, zie de agenda op de website. Groene Wiel, Hendrikweg 14b Wageningen. Aanvang 19.45 uur.

Zaterdag 15

Vogelexcursie naar Grevelingen. We bezoeken o.a. het bos rondom de Slikken van Flakkee met een vogelkijkhut bij een zanddepot en de schelpenstrandjes langs de kust. Het is een gebied dat nog sterk in ontwikkeling is. Te verwachten zijn Zomertortel, Strandplevier, Grauwe vliegenvanger, Dwergstern, Strandplevier en Grote stern. Vertrek om 7.00 uur vanaf de Kees Mulderweg in Wageningen, achter Het Palet. Terug om 18.00 uur. Opgeven bij Wim Haver i.v.m. carpoolen via wim@haver.nu of 06 1648 4728, niet eerder dan 4 weken van tevoren en uiterlijk op de donderdag vóór de excursie.

Zondag 16

KNNV Natuuracademie Excursie in Wagenings Voedselbos. 14.00 uur. Kielekampsteeg 2, Wageningen

In 2017 is op de unifarm van de WUR een start gemaakt met ontwerp en aanleg van 1 hectare voedselbos, onder leiding van Kees van Veluw maar intussen stiekem geleid door een team enthousiaste studenten! In de oude boomgaard met verschillende hoogstam rassen komt een divers systeem waar veel geleerd en geëxperimenteerd kan worden met nieuwe vormen van landgebruik, terwijl zorg wordt gedragen voor biodiversiteit en andere ecosysteem functies. Tijdens de excursie geven we een rondleiding door de gaard en staan we stil bij alle dingen waar je aan moet denken bij het ontwerpen van zo'n systeem. Ook is er een uitnodiging om samen te werken met leden van het KNNV,  met name om de ontwikkeling van diverse soorten in het systeem te monitoren. Een mooie kruisbestuiving van jong en oud, voor een mooie toekomst.
Laat even weten of je komt met een berichtje naar louise.vanderstok@wur.nl

Woensdag 19

Werkavond van de Insectenwerkgroep. Aanvang 20.00 uur in het Groene Wiel, Hendrikweg 14b te Wageningen. Inlichtingen: Jinze Noordijk (06-14605259).

Donderdag 20

Wandelexcursie in De Groene Grens o.l.v Peter Verbeek van Natuurbalans  van 12.30-15.00 uur. Op de grens tussen de gemeenten Veenendaal en Ede komt een natuurlijke groene grens, de zogenaamde natuurontwikkelingszone De Groene Grens. Deze groene grens vormt niet alleen een natuurlijke grens tussen Veenendaal en Ede, maar houdt ook de landschappelijke waarden van het Binnenveld in stand. Er zijn nieuwe natuurgebieden die zich spectaculair ontwikkelen tot natuurparels met een kalkrijke variant van blauwgrasland, kalkmoeras, akkers en waterpartijen. Met o.a. Blonde zegge, Vlozegge, Moeraskartelblad, Vetblad, Blauwe knoop, Waterlepeltje en Korensla.

We zijn er de laatste jaren een paar maal geweest o.l.v. onderzoeker Peter Verbeek en zijn benieuwd hoe ver de successie nu is voortgeschreden.

We beginnen op een afwijkend tijdstip namelijk om 12.30 op Groene grens bij het bruggetje waar deze straat langs loopt. De Groene grens is namelijk ook een straat. Nadere aanduiding verzamelplek: Als je uit het zuiden over de Dragonderweg in Veenendaal aankomt is het de 2e straat rechts waarlangs nieuwbouwhuizen staan. Die straat draait naar het noorden. Aan je rechterhand begint dan een pad met even verder een bruggetje. Bij het bruggetje is voldoende parkeergelegenheid.

De excursie duurt tot 1500 uur. Er kunnen maximaal 15 mensen mee. Daarom opgave vooraf bij Leny Huitzing tot uiterlijk woensdagavond 19 juni.
Ingeval van twijfel over het weer rond 11.15 uur Leny Huitzing bellen op een van onderstaande nummers. Info: Leny Huitzing (lenyhuitzing@planet.nl; 0614061898; 0317-417943)

 

Vrijdag 28

Nachtvlinderavond in Vlinderdas. Iedereen is welkom. Neem een (hoofd)lampje en de veldgids Nachtvlinders mee. Kom je met de auto, parkeer dan bij Natuurcentrum Veluwe, Groot Ginkelseweg 2a in Ede. Loop daarna nog 500 meter door tot aan het einde van de Groot Ginkelseweg. Daar staan de lakens opgesteld. Aanvang 22.00 uur (zonsondergang). Bij regen gaat de avond niet door en wijken we uit naar de reserveavond (5 juli). Meer info: ineke_ammerlaan@hetnet.nl

 

Juli 2019

Woensdag 3

Werkavond van de Insectenwerkgroep. Aanvang 20.00 uur in het Groene Wiel, Hendrikweg 14b te Wageningen. Inlichtingen: Jinze Noordijk (06-14605259).

Vrijdag 5

Reserveavond Nachtvlinderen in Vlinderdas. Alleen bij slecht weer op 28 juni. Aanvang 22.00 uur. Zie verder de tekst bij 28 juni.

Zondag 7

Vogelexcursie naar de Markerwadden. Unieke zeilbootexcursie vanuit Enkhuizen naar het nieuwe natuurgebied van Natuurmonumenten. We gaan wat laat in het seizoen, wanneer de sterns jongen hebben en af en aan vliegen. Behalve sterns en veel eenden is het verrassing wat we gaan zien. Helaas is de excursie prijzig: kosten voor de boot en toegang tot de Markerwadden zijn € 51-, kosten van vervoer ernaartoe zijn ca. € 20,-. Vertrek om 07.00 uur vanaf de Kees Mulderweg in Wageningen, achter Het Palet. Terug na 18.00 uur. Opgeven bij Wim Haver i.v.m. carpoolen via wim@haver.nu of 06 1648 4728 en via het overmaken van het bedrag van €51,00 op rekeningnummer NL12TRIO0198427581 t.n.v. Wim Haver, Wageningen. Er kunnen 20 mensen mee op deze unieke excursie, met dit aantal deelnemers hebben we 5 auto’s nodig. Laat bij aanmelding ook even weten of je kunt rijden.  

LET OP UITERLIJK 31 MEI OPGEVEN VOOR DEZE EXCURSIE!

Zondag 7

Wandeling door het Beekberger woud. Het Beekberger woud was het laatste oerbos van Nederland dat werd gerooid. Op de plek waar het zich bevond wordt een nieuw bos ontwikkeld, dat in soortensamenstelling vergelijkbaar is met het oorspronkelijke bos. Tijdens de wandeling in januari zagen we het bos zoals het is in de winter, nu zoals het in de zomer is.

Verzamelen om 08.45 uur op het Olympiaplein in Wageningen of om 09.30 uur op de startplek van de wandeling: tegenover afhaaldepot de Woudhof (een grond-, grind- en steenhandel)  aan de Woudweg. Informatie en opgave bij Frans Jacobs , 06 44254850 of f.jacobs12@kpnplanet12.nl

Dinsdag 9

Minicursus dagvlinders door Kars Veling van de Vlinderstichting. In het kader van de Nationale tuinvlindertelling (6-28 juli) organiseert een groot aantal KNNV-afdelingen een minicursus dagvlinders herkennen. De cursus is bedoeld voor leden én niet-leden die het leuk vinden om een keer mee te doen aan de tuintelling (uiteraard is dat niet verplicht). De cursus bestaat uit één theorieavond (9 juli) en één excursie (13 juli, zie tekst daar). Deelname is gratis. Locatie theorieavond: Bevrijdingskerk Wageningen, van Schelvenweg 2 (hoek Ritzema Bosweg). Aanvang 20.00 uur. Einde circa 22.00 uur.

Zaterdag 13

Dagvlinderexcursie in het kader van de minicursus (zie tekst bij 9 juli). Verzamelen om 13.30 uur bij Natuurcentrum Veluwe, Groot Ginkelseweg 2a in Ede. Deelname is gratis maar in verband met het organiseren van voldoende excursieleiders is vooraf aanmelden wel wenselijk.
Wil je mee, meld je dan vóór 9 juli aan bij: ineke_ammerlaan@hetnet.nl

Woensdag 17

Werkavond van de Insectenwerkgroep. Aanvang 20.00 uur in het Groene Wiel, Hendrikweg 14b te Wageningen. Inlichtingen: Jinze Noordijk (06-14605259).

Donderdag 18

Wandeling natuur en cultuurhistorie in de Jufferswaard in Renkum, o.l.v. Lambert van Gils en Nienke Torensma (IVN) van 09.30-12.00 uur.

Wij zijn o.a. geïnspireerd door de Renkumse Open Monumentendagen 2017 en door de Natuuracademielezing en excursie van 24 maart 2018 over bevers in de uiterwaarden. Wij starten vanaf de Renkumse Veerstoep in Renkum en wandelen de uiterwaard in langs een beverburcht naar de Melkdam en dan langs de archeologische kleibult, de ruïnes van de persinstallaties en de smalspoorrails van de steenfabriekruïne. Vervolgens lopen we langs de in 2015 verlegde Heelsumse beek die hier nu parallel aan de Rijn door de Jufferswaard loopt. Hier ontwikkelt zich nieuwe natuur. Vervolgens lopen we naar een klein moeras met veel bevervraat en zelfs een Roodborsttapuit in 2017. We lopen dan de Noordberg op en door het bos, met veel soorten vogels, naar het uitzichtpunt bij de Galgenheuvel en de Franse Schans en dan terug de Jufferswaard in over het historische vishekbruggetje. Zo lopen we langs de oude monding van de Heelsumse beek en de zomerdijk terug, langs diverse watervogels, naar de ruïnes van de vlamoven (met schoorsteen) en de veldoven van Pilo. We zullen zorgen voor een inspirerende wan          deling.

Verzamelen om 09.30 uur bij de Renkumse Veerstoep (voet- en fietsveer) aan het eind van de  Veerweg, ten zuidoosten van de papierfabriek Parenco. Er is voldoende parkeerruimte bij de Veerstoep. Ca 8 minuten lopen vanaf Bushalte Don Boscoweg, (Breng) lijn 352 of Bushalte Nieuweweg, (Breng) lijn 51, beide buslijnen richting Arnhem.

In geval van twijfel over het weer rond 08.30 uur bellen met één van onderstaande nummers of het wel of niet doorgaat. Lambert van Gils (06-23447865) en Nienke Torensma (IVN) (06-23292278)

Zaterdag 20

Vlinderexcursie Weerribben. 08.30 uur. Iedereen is van harte welkom om mee te gaan, ook niet-leden of mensen die pas net snuffelen aan de schoonheid van de natuur. Met veel geluk zien we wel de grote weerschijnvlinder of de grote vuurvlinder. En natuurlijk genieten we van alles wat we om ons heen zien in dit bijzondere gebied.

We vertrekken zaterdag 20 juli 2019 om 8.30 uur vanaf het Olympiaplein westzijde in Wageningen. We streven ernaar om rond 17.30 uur weer terug te zijn in Wageningen. Zelf brood, drinken, verrekijker, zonnebrand en stevige schoenen meenemen. We gaan carpoolen. Bij slecht weer gaat de excursie niet door. Opgave is nodig uiterlijk voor 16 juli bij Bart Heijne, knnvbartheijne@xs4all.nl, 0318-618327, 06-5506 1023.

Vrijdag 26

Libellenexcursie door Frank Bos en Tineke van der Sar in Kwintelooyen.

De libellenexcursie van vrijdag 3 mei in Kwintelooyen is afgelast door het koude weer en verschoven naar 26 juli bij voldoende mooi weer!

Iedereen is hartelijk welkom om 13.00 bij de parkeerplaats van Kwintelooyen.

Opgeven via Tinekevandersar@gmail.com

Vrijdag 26

Dagvlinderexcursie in het kader van de minicursus (zie tekst bij 9 juli). Verzamelen om 13.30 uur bij Natuurcentrum Veluwe, Groot Ginkelseweg 2a in Ede. Deelname is gratis maar in verband met het organiseren van voldoende excursieleiders is vooraf aanmelden wel wenselijk.
Wil je mee, meld je dan voor 9 juli aan bij: ineke_ammerlaan@hetnet.nl

Zaterdag 27

Plantenwerkgroepexcursie naar de Botanische tuin in Nijmegen.

De Botanische Tuin is in de jaren 1969-1971 opgezet door biologen van de Katholieke Universiteit naar de inzichten van J.P. Thijsse. De tuin met verschillende nagebootste landschappen beslaat ruim drie hectaren en bestaat overwegend uit ‘natuurlijke’ vegetaties. Zo zijn er bloemrijke kalkgraslanden te vinden, een holle weg, een vijver met aangrenzend moerasgebied, een heidegebied en verschillende bostypen met onder meer stinzenplanten. In de tuin zijn 70 soorten van de Rode Lijst te vinden.

De rondleiding door Bas Budel kost € 5,- en begint om 10.30 uur. De toegang tot de tuin is gratis. Het terras is open van 11.00 tot 14.00 uur.

Adres: d'Almarasweg 22d, 6525 DW NIJMEGEN. Vertrek vanaf het Olympiaplein om 9.30 uur. I.v.m. carpoolen aanmelden uiterlijk 23 juli: Ina van Keulen (ina.vankeulen@chello.nl) Tel.0318 430062.

Woensdag 31

Werkavond van de Insectenwerkgroep. Aanvang 20.00 uur in het Groene Wiel, Hendrikweg 14b te Wageningen. Inlichtingen: Jinze Noordijk (06-14605259).

Woensdag 31

Werkgroepavond Vogelwerkgroep. Programma nog onbekend, zie de agenda op de website. Groene Wiel, Hendrikweg 14b Wageningen. Aanvang 19.45 uur.

 

Augustus  2019

Vrijdag 2

Reserveavond Nachtvlinderen in Vlinderdas. Alleen bij slecht weer op 26 juli. Aanvang 21.45 uur. Zie verder de tekst bij 26 juli.

Zondag 4

Bloemkampen route (7 km). Wandeling door de weilanden en hooilanden gelegen tussen de Veluwe en het Veluwemeer. De wandeling gaat ook door enkele elzenbroekbosjes.

De start is om 09.30 uur in Hierden bij de westelijke rotonde, daar waar de Ooster Mheenweg en de Lageweg samenkomen. Verzamelen op het Olympiaplein om 08.45 uur. Informatie en opgave bij Frans Jacobs (f.jacobs12@kpnplanet12.nl; 06 44 25 48 50)

Woensdag 14

Werkavond van de Insectenwerkgroep. Aanvang 20.00 uur in het Groene Wiel, Hendrikweg 14b te Wageningen. Inlichtingen: Jinze Noordijk (06-14605259).

Donderdag 15

Fietstocht over de Edesche heide naar de Goudsberg o.l.v. Leny Huitzing van 09.00-13.00 uur. We vertrekken van station Ede-Wageningen en rijden via de Drieberg en de Hessenweg over de bloeiende Edesche heide. Over Hessenweg, Koedijk en Hoge Valkdijk gaan we richting Wekeromse Zand. We bezoeken onderweg een IJzertijdboerderij - gereconstrueerd naar een boerderij van 2800 jaar geleden - waar we gaan kijken hoe de oogst erbij staat op de Celtic fields. Vandaar naar de Goudsberg; hier gaat de noord-zuid verlopende stuwwal Wageningen-Lunteren over in de oost-west strekkende stuwwal van Oud-Reemst. Daardoor heb je vanaf de Goudsberg een weids uitzicht over het noordelijke deel van de Gelderse Vallei. Dat bekijken we onder het genot van een kopje koffie op  een mooi terras. We ronden de Goudsberg en rijden via o.m. het Lunterense Buurtbos en de Doesburgerbuurt – met die oude molen - terug naar station Ede-Wageningen. Totale fietstocht een kleine 30 km. Verzamelen om 09.00 uur (let op aangepaste tijd) aan de noordzijde van het NS station Ede-Wageningen bij de bloemenstal waar we om 13.00 uur weer terug hopen te zijn.

Bel in geval van twijfel over het weer om ca. 08.15 uur naar het onderstaande vaste telefoonnummer om te horen of de toch wel  doorgaat.
Leny Huitzing (lenyhuitzing@planet.nl; 0317-417943; 0614061898)

Zaterdag 17

Plantenwerkgroep. Excursie naar de Herfstschroeforchis op de Hompelvoet in de Grevelingen. Binnen de plantenwerkgroep zijn hier al afspraken over gemaakt en hebben 8 personen zich aangemeld. Mocht je nog mee willen informeer dan bij Staatsbosbeheer of dat mogelijk is. www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/grevelingen/orchideeen-van-de-hompelvoet (grevelingen@staatsbosbeheer.nl).
Info: Ina van Keulen (ina.vankeulen@chello.nl)

Maandag 19

Paddenstoelenwerkgroep Beginners. 19.30 uur in ‘het Punt’, Leeuweriksweide 146, Wageningen. Inlichtingen: John den Daas (knnvpdwb@gmail.com; 06 51150529).

Zaterdag 24

Vogelexcursie Noord-Holland. Vertrek 7.00 uur vanaf de Kees Mulderweg achter Het Palet. We zijn 18.00 uur terug. We gaan een eind rijden door Noord-Holland van Marken tot Den Oever en langs de duinstrook met bollenplasjes terug.  Het is ver, maar levert veel op zoals misschien Zwarte Ooievaar, Lachstern, Reuzenstern en Grauwe Franjepoot.

Opgave bij Wim Haver (wim@haver.nu; 06 16 48 47 28).  

Maandag 26

Paddenstoelenwerkgroep Gevorderden. 20.00 uur. Het Groene Wiel, Hendrikweg 14b, Wageningen. Iedereen die zich meer wil verdiepen in de de kennis en het determineren van paddenstoelen is welkom. Let op: als er geen paddenstoelen zijn (bijvoorbeeld door droogte) dan gaat de bijeenkomst niet door.

Info: Gerrit Jansen (gerritmaarten@yahoo.co.uk; 06 18 20 97 97)

Woensdag 28

Werkavond van de Insectenwerkgroep. Aanvang 20.00 uur in het Groene Wiel, Hendrikweg 14b te Wageningen. Inlichtingen: Jinze Noordijk (06-14605259).

Vrijdag 30

Nachtvlinderavond in Vlinderdas. Iedereen is welkom. Neem een (hoofd)lampje en de veldgids Nachtvlinders mee. Kom je met de auto, parkeer dan bij Natuurcentrum Veluwe, Groot Ginkelseweg 2a in Ede. Loop daarna nog 500 meter door tot aan het einde van de Groot Ginkelseweg. Daar staan de lakens opgesteld. Aanvang 20.30 uur (zonsondergang). Bij regen gaat de avond niet door en wijken we uit naar de reserveavond (6 september). Meer info: ineke_ammerlaan@hetnet.nl

Zaterdag 31

Plantenwerkgroep (reservedag zaterdag 7 september)  heledagsexcursie naar de Kop van Pannerden o.l.v. Leny Huitzing

Van de parkeerplaats bij Sterreschans, aan het Pannerdensch Kanaal tegenover Pannerden lopen we voorbij Nicolaaswaard en Klompenwaard helemaal naar de Pannerdensche Kop dat is het puntje van de landtong tussen de Waal en het Pannerdensch Kanaal. Inlichtingen bij Leny Huitzing.

We hopen rivier begeleidende flora te zien als Echte Kruisdistel, Kruipend stalkruid, Hertsmunt, Peperkers, Riviertandzaad, Pijpbloem, Platte rus, Riempjes, Slijkgroen, Doornappel, Klein Vlooienkruid, Engelse Alant, Liggende Ganzenvoet, Moeraszuring etc. Maar ook C4-planten als Handjesgras, Zeegroene ganzenvoet, Welriekende Ganzenvoet, Nerfamarant, Druifkruid, Kleine Majer etc. Bij de voorbereiding zagen we ook Klein Breukkruid, Postelein, Polei, Donzige klit, Grote Kaardenbol enz.

(Waarschijnlijk op de terugweg) brengen we ook een kort bezoek aan Fort Pannerden. Daar is een informatieve video over de aanleg van het Pannerdens kanaal (daarvoor ga je het museum ‘niet echt in’ en hoef je geen toegang te betalen. Bovenop het fort heb je een mooi uitzicht over o.m. de Rijn, het Pannerdens kanaal en zie je ook stuwwallen. Er kan ook een kopje koffie worden gedronken.

Stevig schoeisel aan, brood en drinken meenemen. Verzamelen om 08.45 uur aan de westzijde van het Olympiaplein in Wageningen of om 09.30 uur op de parkeerplaats bij Sterrenschans. In verband met carpoolen is opgave vooraf noodzakelijk. Dat kan tot vrijdagavond 30 augustus bij Leny Huitzing (lenyhuitzing@planet.nl; 0317-417943; 06 14061898). Informeer bij slecht weer (regen!) op 25/8 om 08.00 uur op een van bovenstaande telefoonnumers of de excursie wel door gaat. In dat geval een herkansing op zaterdag 7 september o.l.v Ina van Keulen(ina.vankeulen@chello.nl; 0318-430062; 0637198773).

 

Deel deze pagina