Agenda

Alle belangstellenden (dus ook niet-leden)zijn van harte welkom bij de activiteiten om zo kennis te maken met de vereniging. In verband met het coronavirus worden alle maatregelen van de overheid gevolgd om de risico's te beperken.
Bij alle activiteiten is aanmelding verplicht, neem dus altijd contact op met de organisator van de activiteit.

En vol=vol!


 

December 2020

Woensdag 2

Mogelijk een werkavond van de Insectenwerkgroep. Aanvang 20.00 uur in het Groene Wiel, Hendrikweg 14b te Wageningen. Opgeven verplicht: Jinze Noordijk (06 – 14 60 52 59).

Donderdag 3

Korstmossenwerkgroepavond: gaat niet door.

Zondag 6

Zondagswandeling. Wandeling door de bossen en heide bij Doorwerth en Wolfheze; 09.30 uur. Natuurwandeling, door heel variabel terrein. Eerst gaan we langs een beek waar de Wodanseiken groeien. Dan over heide en langs een vennetje en vervolgens weer door bos. We steken de A50 over via het wildviaduct, wandelen aan de westkant in noordelijke richting verder, en steken de A50 opnieuw over op de weg Wolfheze-Doorwerth. De wandeling eindigt door een stuk met oude beuken. Start wandeling 09.30 uur op de parkeerplaats tegenover het hotel-restaurant Wolfheze.                                                                                                         Opgave verplicht bij Frans Jacobs (f.jacobs12@kpnplanet.nl; 06-44 25 48 50)

Maandag 7
Online

Onlinelezing over invasieve soorten; 20.00-21.30 uur.
KNNV afdeling Hoorn / West Friesland

De Tijgermug die allerlei ziekten kan verspreiden, de Japanse duizendknoop die inheemse planten en de daarbij behorende fauna verdringt, Halsbandparkieten die bomen beschadigen en fruit aanpikken, exotische rivierkreeften die het slootleven drastisch veranderen en nog veel meer mooie, hinderlijke, schadelijke planten en dieren worden in deze lezing over het voetlicht gebracht. Hoe komen ze hier, waarom doen ze het hier zo goed, waarom zijn ze schadelijk, en wat kunnen we eraan doen? Op al die vragen wordt antwoord gegeven tijdens de lezing van 7 december die verzorgd wordt door Wilfred Reinhold. Hij is sinds 2006 in zijn vrije tijd met het onderwerp bezig, en voorzitter van stichting platform Stop invasieve exoten. Doel van het platform is de introductie en verspreiding van invasieve exoten zoveel mogelijk een halt toe te roepen.

De link voor het volgen van de lezing (via Zoom) is:
https://zoom.us/j/95298538057?pwd=Q1ZXR3JkT1BMb1pHYnA3MEJrRWVrQT09

Meeting ID: 952 9853 8057
Passcode: LezingKnnv

Donderdag 10
Online

Online lezing van KNNV, afdeling Wageningen en omstreken, IVN Ede en IVN Veenendaal/Rhenen, 20.00 uur via Zoom:
‘Plantenmonitoring in de Binnenveldse Hooilanden’ én ’Biodiversiteit in de stad’.

Meld je uiterlijk 7 december aan bij ineke_ammerlaan@hetnet.nl (ineke_ammerlaan@hetnet.nl). Je ontvangt dan uiterlijk 9 december een link naar de lezing.

Omdat het vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk is om zaallezingen te houdenl, organiseren we deze winter een aantal online lezingen. De formule met 2 korte lezingen van elk 25 minuten op één avond blijkt een succes. Op 10 december zijn er presentaties van Francisca Sival en Eva Drukker.

Plantenmonitoring in de Binnenveldse Hooilanden (Francisca Sival)
Het Binnenveld is een open weidegebied in het zuidelijke deel van de Gelderse vallei. Het wordt begrensd door de Rijn, de Utrechtse Heuvelrug en de westelijke stuwwal van de Veluwe. Eeuwenlang was het centrale deel zeer drassig door de kalkrijke kwel. Het gebied was daardoor alleen zomers begaanbaar en geschikt als hooiland. Kenmerkend was de rijke en (nu) bijzondere blauwgraslandflora. Door intensivering van de landbouw zijn deze bijzondere vegetaties bijna verdwenen maar na jaren van voorbereiding zijn Staatsbosbeheer, Coöperatie Binnenveldse Hooilanden en Stichting Mooi Binnenveld in 2019 gestart met het natuurherstel van 300 hectare. In 2020 hebben enkele personen van de plantenwerkgroep van KNNV, afdeling Wageningen en omstreken, FLORON en 2 andere vrijwilligers een eerste plantenmonitoring uitgevoerd.
Biodiversiteit in de stad (Eva Drukker)
De stad is een nieuw biotoop met grote potentie voor biodiversiteit. Menno Schilthuizen toonde aan hoe evolutionaire processen hier plaatsvinden door de hoge selectiedruk. Stadsecologen worden steeds populairder bij gemeentes en er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar hoe dieren en planten hun plek weten te vinden in dit schijnbaar onherbergzame gebied. In een groendak-onderzoek lopend van 2018 tot 2019 werden er onverwacht nieuwe soorten insecten voor Nederland ontdekt op groene daken en een tal van interessante prooi-predatorinteracties. Eva Drukker vertelt meer over dit dakenlandschap en de planten, insecten en andere dieren je hier kunt aantreffen.

Donderdag 10

De Vogelwerkgroepavonden zijn uitgesteld

Zaterdag 12
Online

Online FLORON en Botanische dag 2020; 09.00 tot 16.00 uur

De FLORONdag-KNNV Botanische dag die FLORON samen met KNNV organiseert is dit jaar helemaal online. Naast een centraal programma zijn er drie themablokken waaruit je kan kiezen:
- klimaat
- waterplanten
- bescherming & inzaai.
- En natuurlijk ontbreekt aan het eind de plantenquiz niet.

Het definitieve programma en aanmelden voor de dag is mogelijk via de website van Floron.
Je ontvangt van tevoren uitleg hoe je deze dag via de computer, laptop of tablet kunt bijwonen.

Dinsdag 15
Online

Digitale minilezing over korstmossen; 20.00-21.00 uur
KNNV afdeling Delfland

Anneloes ter Horst verzorgt een minilezing over korstmossen
De link voor het volgen van de lezing (via Zoom) is:
https://zoom.us/j/95298538057?pwd=Q1ZXR3JkT1BMb1pHYnA3MEJrRWVrQT09

Meeting ID: 952 9853 8057
Passcode: LezingKnnv

Woensdag 16

Insectenwerkgroep. Mogelijk een werkavond; 20.00 uur.
Het Groene Wiel, Hendrikweg 14b, 6703 BW  WAGENINGEN.
Aanmelden verplicht bij Jinze Noordijk (jinzenoordijk@hotmail.com)

Donderdag 17

Geen Natuurwandeling

Zaterdag 19

KNNV / Vogelwerkgroep. Excursie naar Friesland voor ganzen. Hopelijk ook de Kleine Rietgans. Als het tegenvalt gaan we op terugweg nog over Flevoland. Altijd leuk in de winter. We zijn voor 18.00 uur terug.
Vertrek 08.00 uur vanaf de Kees Mulderweg achter Het Palet. Brood en drinken mee.
Opgeven niet eerder dan 4 weken tevoren. Bij voorkeur uiterlijk donderdags ervoor via wim@haver.nu. In de laatste dagen voor de excursie: opgeven en eventueel afzeggen via 06-16 48 47 28. We rijden zoveel mogelijk samen, kosten € 0,25 per km per auto. Inschrijving sluit bij 12 personen. Wim stuurt meestal donderdag er voor een mailtje.

Dinsdag 22

Mossenwerkgroepavonden zijn uitgesteld.

Zondag 27

Korstmossenwerkgroep. Excursie naar de Valouwe, gaat mogelijk niet door! o.l.v. Henk-Jan van der Kolk. Maximaal 8 deelnemers, vooraf aanmelden verplicht.
Info en aanmelden: Christa Heyting (c.heyting10@hetnet.nl; 0318-41 56 73).

Woensdag 30

Insectenwerkgroep. Mogelijk een werkavond; 20.00 uur.
Het Groene Wiel, Hendrikweg 14b, 6703 BW  WAGENINGEN.
Aanmelden verplicht bij Jinze Noordijk (jinzenoordijk@hotmail.com)

Deel deze pagina