Agenda

Iedere belangstellende is van harte welkom bij alle activiteiten om zo kennis te maken met de vereniging. Opgave is niet verplicht, tenzij anders aangegeven. Opgave is altijd aan te bevelen, omdat activiteiten onvoorzien niet door kunnen gaan.

 

November 2019

Zaterdag 23

Insectenwerkgroep, Mierendeterminatiedag. Aanvang 10.30 in het Groene Wiel. Inlichtingen en aanmelden: Jinze Noordijk, jinzenoordijk@hotmail.com / 06-14605259

Zaterdag 23

Excursie KNNV / Vogelwerkgroep naar Flevoland.  Er zijn zo veel leuke plekken dat we weer een raar rondje gaan rijden.  Vorig jaar hadden we Koereiger, Krooneend, Blauwe Kiekendief, Zeearend, Rietgans.  Het jaar ervoor Steppenkiekendief en Grote Zeeeend.

Vertrek zaterdag  08.00 uur vanaf de Kees Mulderweg achter Het Palet. We zijn rond 18.00 terug.  Brood en drinken mee. Opgeven bij wim@haver.nu of 06-16484728.

Maandag 25

Paddenstoelenwerkgroep Beginners. 19.30 uur in ‘het Punt’, Leeuweriksweide 146, Wageningen. Inlichtingen: John den Daas (knnvpdwb@gmail.com; 06 51150529).

 

December 2019

Zondag 1

Wandeling over de Mookerheide en door de omliggende bossen.

Het is een stevige wandeling (7.5  km) over geaccidenteerd terrein door loofbossen en over de Mookerheide. Na een periode met veel regen zijn wandelschoenen of laarzen zeker aan te bevelen. In de hellingbossen bevinden zich veel tamme kastanjes, wilde kersen, haagbeuken en verder ook ratelpopulieren, mispel en spaanse aak. Aan de rand van de heide bevinden zich enkele forse zeedennen.

Verzamelen om 8.45 op het Olympiaplein of om 9.30 op de startplek van de wandeling. De wandeling start onderaan de heuvelrug op de parkeerplaats bij het pannenkoekenhuis in Plasmolen (Plasmolense hof). Opgave bij Frans Jacobs, 0488 441093 of 0644254850 of per mail f.jacobs12@kpnplanet.nl

Maandag 2

Paddenstoelenwerkgroep Gevorderden. 20.00 uur. Het Groene Wiel, Hendrikweg 14b, Wageningen. Iedereen die zich meer wil verdiepen in de de kennis en het determineren van paddenstoelen is welkom. Let op: als er geen paddenstoelen zijn (bijvoorbeeld door droogte) dan gaat de bijeenkomst niet door.

Info: Gerrit Jansen (mail@4k2.nl; 06 18 20 97 97)

Woensdag 4

Werkavond van de Insectenwerkgroep. Aanvang 20.00 uur in het Groene Wiel, Hendrikweg 14b te Wageningen. Inlichtingen: Jinze Noordijk (06-14605259).

Dinsdag 10

Plantenwerkgroep. Lezing “Moestuintjes op Mars” door Wieger Wamelink.

Deze bijzondere presentatie wordt gegeven door Wieger Wamelink, die onderzoek uitvoert naar de mogelijkheden van landbouw op de Maan en op Mars.

Het gaat er de komende decennia waarschijnlijk echt van komen: de eerste mensen zetten voet op Mars. Wie die mensen gaan zijn, is nog in nevelen gehuld.

Maar ze moeten in ieder geval groene vingers hebben. Want eenmaal op mars aangekomen zullen ze hun eigen voedsel moeten verbouwen.

En dat is zelfs voor botanisten -dat wil zeggen: mensen die er voor gestudeerd hebben- een enorme uitdaging. Daar is Wieger Wamelink, de afgelopen jaren wel achter gekomen. In een kas in Wageningen probeerde hij de meest uiteenlopende planten en gewassen te verbouwen op nagebootste Marsgrond. De resultaten zijn verbijsterend en bemoedigend tegelijk. “We verwachtten weinig groei op de voedselarme bodem,” vertelt Wamelink.

“En als er al iets zou ontkiemen, zou  het snel doodgaan doordat er zoveel zware metalen in de grond zitten”. Toch hadden ze kiemingspercentages die tussen 80 en 90% lagen.

Aanvang 20.00 uur in de Bevrijdingskerk Ritzema Bosweg 18, Wageningen.

Inlichtingen: Ina van Keulen 0318 430062

Donderdag 12

Werkgroepavond Vogelwerkgroep met bijdragen van leden: Foto's, verhalen over waarnemingen en/of onderzoekjes. Groene Wiel, Hendrikweg 14b Wageningen. Aanvang 19.45 uur.

Maandag 16

Paddenstoelenwerkgroep Gevorderden. 20.00 uur. Het Groene Wiel, Hendrikweg 14b, Wageningen. Iedereen die zich meer wil verdiepen in de de kennis en het determineren van paddenstoelen is welkom. Let op: als er geen paddenstoelen zijn (bijvoorbeeld door droogte) dan gaat de bijeenkomst niet door.

Info: Gerrit Jansen (mail@4k2.nl; 06 18 20 97 97)

Dinsdag 17

Lezingavond van de mossen- en korstmossenwerkgroepen. Lezing Andre van Lammeren “Mossen - pioniers van het land”, en lezing van Aletta van Embden “Korstmossenonderzoek op de Hoge Veluwe”. Aanvang 20.00 uur in het Groene Wiel, Hendrikweg 14b te Wageningen. Belangstellenden zijn van harte welkom.
Inlichtingen: André van Lammeren (06-42652991 of vanlammeren@chello.nl)

Woensdag 18

Werkavond van de Insectenwerkgroep. Aanvang 20.00 uur in het Groene Wiel, Hendrikweg 14b te Wageningen. Inlichtingen: Jinze Noordijk (06-14605259).

Zaterdag 28

Excursie KNNV / Vogelwerkgroep naar de Zuidpier van IJmuiden. Kans op Jan van gent, zeekoeten, roodkeelduiker, zwarte zee-eend, drieteenmeeuw, kuifaalschover, kleine alk, ijsduiker, grote/kleine burgemeester. Maar dit is wel een erg mooie lijst.   Als we nog tijd hebben kunnen we in de duinen wandelen.

Vertrek zaterdag  08.00 uur vanaf de Kees Mulderweg achter Het Palet. Brood en drinken mee. Opgeven niet eerder dan 4 weken te voren. Bij voorkeur uiterlijk donderdags ervoor via wim@haver.nu.   Daarna en afzeggen via 06 16484728.  We rijden zoveel mogelijk samen, kosten € 0,25 per km per auto. Inschrijving sluit bij 12 personen.  Wim stuurt meestal donderdag ervoor een mailtje.

Maandag 30

Paddenstoelenwerkgroep Gevorderden. 20.00 uur. Het Groene Wiel, Hendrikweg 14b, Wageningen. Iedereen die zich meer wil verdiepen in de kennis en het determineren van paddenstoelen is welkom. Let op: als er geen paddenstoelen zijn (bijvoorbeeld door droogte) dan gaat de bijeenkomst niet door.
Info: Gerrit Jansen (0317-41 60 25; mail@4k2.nl)

 

 

 

 

Deel deze pagina