Agenda

Iedere belangstellende is van harte welkom bij alle activiteiten om zo kennis te maken met de vereniging. Opgave is niet verplicht, tenzij anders aangegeven. Opgave is altijd aan te bevelen, omdat activiteiten onvoorzien niet door kunnen gaan.


Februari 2019

Zondag 3

Wandeling over het landgoed Hemmen. De wandeling gaat eerst over het parkgedeelte bij de ruïne en vijver met zijn indrukwekkende oude bomen, vervolgens door het oude bos en tenslotte over de landerijen ten westen van het landgoed terug. Het landgoed is interessant om de vele monumentale bomen die zich daar bevinden maar ook om het hardhoutooibos met zijn vele hoge essen en eiken. Het bos van Hemmen is ook rijk aan vogels als spechten, roofvogels etc.

De  wandeling (ongeveer 6 km) start op de kleine parkeerplaats tegenover de Molenstraat 1 in Zetten. Hier komt men door vanuit Wageningen met het Lexkesveer  de Nederrijn over te gaan, vervolgens de Knoppersweg te volgen en dan direct na de passage van de Linge rechtsaf te slaan. Volg deze weg een paar honderd m, sla weer rechts af en parkeer dan direct aan de rechterkant op de kleine parkeerplaats die via een korte oprit te bereiken is. Dat is nog vóór het huis met de bijenkasten rechts en nog vóórdat het bos begint.. Verzamelen hier om 9.30 of om 9 uur op het Olympiaplein. Meer informatie en opgave  bij Frans Jacobs 0488 441093 , 06 44254850 of f.jacobs12@kpnplanet.nl.

Woensdsag 6

Plantenwerkgroep. Lezing: 'Invasieve exoten, tuin er niet in! Maik Janssen van FLORON  komt bij ons een lezing houden over verschillende invasieve exoten en hun problematiek en ook hoe je kunt bijdragen aan de bestrijding van invasieve exoten. De focus ligt vooral op flora, maar ook enkele invasieve diersoorten zullen aan de orde komen (denk bijvoorbeeld aan verschillende Amerikaanse rivierkreeften).
Aanvang 20.00 uur Plaats: Bevrijdingskerk Van Schelvenweg 2 Wageningen.
Inlichtingen: Ina van keulen 0318 430062 ina.vankeulen@chello.nl

Donderdag 7

Avond korstmossenwerkgroep. Microscopiecursus deel 1. Aanvang 20.00 uur in het Groene Wiel, Hendrikweg 14b te Wageningen. Informatie: Christa Heyting 0318-415673 of c.heyting10@hetnet.nl

Zaterdag 9

Mossenwerkgroepexcursie naar begraafplaats Rosendael bij kasteel Rosendael, Rozendaal. Inlichtingen: André van Lammeren (06-42652991 of vanlammeren@chello.nl)

Woensdag 13

Werkavond van de Insectenwerkgroep. Aanvang 20.00 uur in het Groene Wiel, Hendrikweg 14b te Wageningen. Inlichtingen: Jinze Noordijk (06-14605259).

Donderdag 14

Werkgroepavond Vogelwerkgroep. Programma nog onbekend, zie de agenda op de website.  Groene Wiel, Hendrikweg 14b Wageningen. Aanvang 19.45 uur.

Dinsdag 19

Werkgroepavond van Mossenwerkgroep.  Aanvang 20.00 uur in het Groene Wiel, Hendrikweg 14b te Wageningen. Inlichtingen: André van Lammeren (06-42652991 of vanlammeren@chello.nl)

Donderdag 21

Natuurwandeling Wageningse Berg van ca. 5,5 km o.l.v. Leny Huitzing (0317-417943; 0614061898; lenyhuitzing@planet.nl) en Henrik de Nie. We schenken aandacht aan (het ontstaan van) het landschap en wat daar nu in leeft: vogels in de winterse bomen, mossen. We lopen door Belmonte naar de rand van de stuwwal waar we een mooi uitzicht hebben over de Over-Betuwe. Met een beetje geluk kijken we door de Gelderse Poort en zien we zelfs het kerkje van Hoog-Elten. Bovenlangs de stuwwal lopen we naar het oosten; halverwege dalen we af naar Onderlangs en zien we mogelijk een klapekster of andere overwinteraars in de Renkumse Benedenwaard. We gaan dan via de oprijlaan van Oranje Nassau Oord naar het westen om uit te komen bij de Wageningse Wijngaard. Via de Eng lopen we zuidwaarts terug naar Belmonte. Verzamelen om 09.30 uur bij  de hoofdingang  van het Belmonte arboretum aan de Generaal Foulkesweg. Terug rond 12.00 uur.
Bel (zie boven) bij twijfels over het weer rond 08.30 uur of het wel doorgaat.

Donderdag 21

Plantenwerkgroep. Studieavond over de Schermbloemigen.
We oefenen in het determineren aan de hand van een aantal nauwkeurige tekeningen opdat we de planten in het veld sneller herkennen  Na de pauze worden er dia’s van planten uit deze familie vertoond. Graag een Flora meenemen (liefst Heukels 2005 of Veldgids Nederlandse flora 2007 of later. Aanvang 20.00 uur in het Groene Wiel, Hendrikweg 14b te Wageningen. Inlichtingen: Leny Huitzing 0614061898 of lenyhuitzing@planet.nl

Zaterdag 23

Excursie korstmossen. Hok-inventarisatie Wageningen o.l.v. Henk-Jan van der Kolk. Informatie: Christa Heyting 0318-415673 of c.heyting10@hetnet.nl

Maandag 25

Diapresentatie door leden van de Paddenstoelenwerkgroep voor gevorderden. Iedereen is welkom. Aanvang 20.00 uur in het Groene Wiel, Hendrikweg 14b te Wageningen. Attentie: Als er niet genoeg plaatjes van paddenstoelen zijn gaat de bijeenkomst niet door. Info Gerrit Jansen (gerritmaarten@yahoo.co.uk).

Woensdag 27

Werkavond van de Insectenwerkgroep. Aanvang 20.00 uur in het Groene Wiel, Hendrikweg 14b te Wageningen. Inlichtingen: Jinze Noordijk (06-14605259).

 

Maart 2019

Zondag 3

Wandeling door de bossen rondom kasteel Moyland (D). De wandeling gaat door bossen met veel monumentale eiken en beuken. Daarnaast zijn er vooral in de kasteeltuin ook veel exotische boomsoorten te bewonderen.

Verzamelen om 8.40 op het Olympiaplein in Wageningen of om 9.30 op de parkeerplaats van kasteel Moyland (Kalkar D). Opgave en informatie bij Frans Jacobs 0488 441093 , 06 44254850 of f.jacobs12@kpnplanet.nl.

Woensdag 6

Foto-avond vlinders en libellen. Leden van de Veldgroep vlinders en libellen laten hun mooiste foto’s zien die ze tijdens de inventarisatie van het afgelopen seizoen in de Wageningse Bovenpolder gemaakt hebben. Daarnaast komen ook de excursies naar de Weerribben, Groote Peel en de Moerputten aan bod én zullen foto’s getoond worden van enkele bijzondere en zeldzame dagvlinders die het afgelopen jaar in Nederland zijn waargenomen. Iedereen is van harte welkom!

Locatie: Het Groene Wiel, Hendrikweg 14b in Wageningen; Aanvang: 19:30 uur.

Donderdag 7

Avond korstmossenwerkgroep. Microscopiecursus deel 2. Aanvang 20.00 uur in het Groene Wiel, Hendrikweg 14b te Wageningen. Informatie: Christa Heyting 0318-415673 of c.heyting10@hetnet.nl

Zaterdag 9

Mossenwerkgroepexcursie naar de leemheide achter begraafplaats Heiderust , Rheden Inlichtingen: André van Lammeren (06-42652991 of vanlammeren@chello.nl)

Woensdag 13

Werkavond van de Insectenwerkgroep. Aanvang 20.00 uur in het Groene Wiel, Hendrikweg 14b te Wageningen. Inlichtingen: Jinze Noordijk (06-14605259).

Donderdag 14

Werkgroepavond Vogelwerkgroep. Programma nog onbekend, zie de agenda op de website. Groene Wiel, Hendrikweg 14b Wageningen. Aanvang 19.45 uur.

Dnsdag 19

Werkgroepavond van Mossenwerkgroep.  Aanvang 20.00 uur in het Groene Wiel, Hendrikweg 14b te Wageningen. Inlichtingen: André van Lammeren (06-42652991 of vanlammeren@chello.nl)

Dinsdag 19

Plantenwerkgroep. Studieavond over de Anjerachtigen.We oefenen in het determineren aan de hand van een aantal nauwkeurige tekeningen opdat we de planten in het veld sneller herkennen. Na de pauze worden er dia’s van planten uit deze familie vertoond. Graag een Flora meenemen (liefst Heukels 2005 of Veldgids Nederlandse flora 2007 of later. Aanvang 20.00 uur in het Groene Wiel, Hendrikweg 14b te Wageningen. Inlichtingen: Leny Huitzing 0614061898 of lenyhuitzing@planet.nl

Woensdag 20

De algemene ledenvergadering. Tijd: 19.30 uur. Plaats: Bevrijdingskerk Wageningen. Na de pauze lezing van Roel Lemmens: “Mossen in een veranderende wereld”
Hoe reageren mossen op veranderende omstandigheden als gevolg van klimaatsveranderingen en milieuvervuiling? Kunnen we deze vaak kwetsbare planten gebruiken als bio-indicator, en zo ja, hoe dan? Deze vragen hoop ik te kunnen beantwoorden door in te gaan op de bouw en bijzondere eigenschappen van mossen.

Donderdag 21

KNNV Natuuracademie: Lezing door Michiel Wallis de Vries over achteruitgang van vlinders en andere insecten! 20.00 uur in de Bevrijdingskerk Wageningen, Van Schelvenweg 2, hoek Ritzema Bosweg. Zie voor meer informatie het artikeltje elders in de Urtica,

Donderdag 21

Natuurwandeling van 9.30-12.00 uur met Henrik de Nie en Leny Huitzing (0317-417943, 06 14061898.) naar Plantage Willem III bij Elst. Zie voor de beschrijving van het gebied het wandelboekje van “Wat vliegt waar” van de Vogelwerkgroep. We hopen de boomleeuwerik te horen en te zien. Op het hoogste punt van de wandeling heb je een mooi uitzicht over Rijn en uiterwaarden en kun je goed de vogeltrek waarnemen. In het gebied loopt een sneeuwsmeltwaterdal ontstaan in de laatste ijstijd. Hierin is in 2008 een ecoduct aangelegd waarbij de smeltwaterafzettingen onbedoeld werden ontsloten. Startpunt: parkeerplaats bij de ingang van Plantage Willem III rechts (= noordzijde) van de N225 vlak voor Elst vanuit Rhenen na het ecoduct om 9.30 h. Startpunt is ook met de bus te bereiken: bus 50 vertrekt om 09.06 van busstation Wageningen en stopt om 09.24 bij halte Industrieweg, Rhenen. (Check het even want deze informatie is van 070119). Dan ± 100m doorlopen in westelijke richting over ecoduct naar genoemde parkeerplaats.

Ingeval van slecht weer rond 8.30 bellen met bovenstaand nummer of het wel of niet doorgaat.

Zondag 23

Vogelexcursie naar Bekendelle en Groeve Winterswijk. Bijzondere soorten zijn hier de Taigaboomkruiper, Middelste bonte specht, Zwarte specht en Oehoe. Vertrek om 7.00 uur vanaf de Kees Mulderweg in Wageningen, achter Het Palet. Opgeven bij Wim Haver i.v.m. carpoolen via wim@haver.nu of 06 1648 4728, niet eerder dan 4 weken van tevoren en uiterlijk op de donderdag vóór de excursie.

Maandag 25

Diapresentatie door leden van de Paddenstoelenwerkgroep voor gevorderden. Iedereen is welkom. Aanvang 20.00 uur in het Groene Wiel, Hendrikweg 14b te Wageningen. Attentie: Als er niet genoeg plaatjes van paddenstoelen zijn gaat de bijeenkomst niet door. Info Gerrit Jansen (gerritmaarten@yahoo.co.uk).

Woensdag 27

Werkavond van de Insectenwerkgroep. Aanvang 20.00 uur in het Groene Wiel, Hendrikweg 14b te Wageningen. Inlichtingen: Jinze Noordijk (06-14605259).

 

April 2019

Maandag 1

Introductiecursus Paddenstoelen microscopie.  Oefenen met microscopische methoden met als doel paddenstoelen op naam te brengen. Zie de info elders in deze Urtica. Aanmelden voor 20 maart bij ineke_ammerlaan@hetnet.nl Plaats: het Groene Wiel, Hendrikweg 14b; aanvang: 20.00 uur.

Donderdag 4

Avond korstmossenwerkgroep. Evaluatie inventarisatie korstmossen op laanbomen in Wageningen.  Aanvang 20.00 uur in het Groene Wiel, Hendrikweg 14b te Wageningen. Informatie: Christa Heyting 0318-415673 of c.heyting10@hetnet.nl

Zaterdag 6

Mossenwerkgroepexcursie Landgoed Hemelse Berg, Oosterbeek. Inlichtingen: André van Lammeren (06-42652991 of vanlammeren@chello.nl)

Zaterdag 6

KNNV-kraam op lentefeest Renkums Beekdal, van 11 – 16 uur. Wil je ook in de kraam staan, geef je op bij Rhea Rekker, Rhea@kpnmail.nl, 06-51278949.

Zondag 7

Wandeling door landgoed Darthuizen/Broekhuizen (Leersum). Extra informatie volgt nog. Verzamelen  om 9.30 op de startplek of om 8.20 uur op het Olympiaplein. Meer informatie en opgave  bij Frans Jacobs 0488 441093, 06 44254850 of f.jacobs12@kpnplanet.nl.

Woensdag 10

Werkavond van de Insectenwerkgroep. Aanvang 20.00 uur in het Groene Wiel, Hendrikweg 14b te Wageningen. Inlichtingen: Jinze Noordijk (06-14605259).

Donderdag 11

Werkgroepavond Vogelwerkgroep. Programma nog onbekend, zie de agenda op de website.Groene Wiel, Hendrikweg 14b Wageningen. Aanvang 19.45 uur.

Zaterdag 13

Plantenwerkgroep.  Stinzenplantenexursie naar Neerijnen o.l.v. Leny Huitzing. De plantenwerkgroep organiseert een excursie naar kasteelpark Neerijnen. Elke lente is het hier weer een feest voor oog en oor door de bloei van vele soorten stinzenplanten plus de zang van de bosvogels. We zien Knikkende vogelmelk, Bostulp, Holwortel, Weegbreezonnebloem, Breed klokje, Blauwe anemoon, Italiaanse aronskelk, Epimedium, Witte en Wilde narcis, Sneeuwklokje en Kleine maagdenpalm en in de tuin nog veel meer. Op de winterdijk is er een fraai uitzicht op de uiterwaarden en de Kil en het Kasteel van Waardenburg. Dirk Prins kent deze plek goed en is onze gids. Naast loupe, flora en evt. verrekijker ook brood en drinken meenemen. Verzamelen om 10.00 uur op het Olympiaplein, terug in de loop van de middag.

Met oog op carpoolen graag tevoren aanmelden bij Leny Huitzing  0317-417943 (06-14061898 of lenyhuitzing@planet.nl)

Zaterdag 13

Vogelexcursie naar de Biesbosch. Wellicht staat de Biesbosch onder water. Er zijn wel 90 soorten te verwachten, wintervogels en de eerste teruggekeerde broedvogels en strandlopers in zomerkleed, veel soorten meeuwen en sterns, waaronder Zwartkopmeeuw. Waarschijnlijk is ook de Visarend alweer aan het broeden en zien we ook de Zeearend. Vertrek om 8.00 uur vanaf de Kees Mulderweg in Wageningen, achter Het Palet. Opgeven bij Wim Haver via wim@haver.nu of 06 1648 4728, niet eerder dan 4 weken van tevoren en uiterlijk op de donderdag vóór de excursie.

Maandag 15

Introductiecursus Paddenstoelen microscopie. Oefenen met microscopische methoden met als doel paddenstoelen op naam te brengen. Zie de info elders in deze Urtica. Aanmelden voor 20 maart bij ineke_ammerlaan@hetnet.nl Plaats: het Groene Wiel, Hendrikweg 14b; aanvang: 20.00 uur.

Dinsdag 16

Werkgroepavond van Mossenwerkgroep.  Aanvang 20.00 uur in het Groene Wiel, Hendrikweg 14b te Wageningen. Inlichtingen: André van Lammeren (06-42652991 of vanlammeren@chello.nl)

Dondergdag 18

Natuurwandeling in Oranje Nassau’s Oord met Eric Minke (tel. 0317-428305) van 9.30 – 12.00. Het is april, de vogels zingen weer volop. Zij zingen om een vrouwtje te lokken en hun territorium af te bakenen. Tijdens deze wandeling letten we daarom vooral op de vogelzang en zullen we samen proberen de verschillende geluiden te herkennen. In dit bosgebied broeden jaarlijks meer dan veertig vogelsoorten, waaronder veel soorten die aan naaldhout gebonden zijn. Er zal ook gekeken worden naar andere voorjaarsverschijnselen.

Verzamelen om 9.30 bij de Scheidingslaan bij de rotonde van de Ritzema Bosweg (N225) op de Wageningse Berg. Rond 12.00 zullen we daar weer terug zijn.

Ingeval van twijfel over het weer rond 8.30 bellen met bovenstaand nummer of het wel of niet doorgaat.

Dinsdag 23

Plantenwerkgroep. Studieavond over de Grassen. Omdat de meeste grassen later bloeien behandelen we deze familie voornamelijk aan de hand van vegetatieve kenmerken. We maken hierbij ook gebruik van een Powerpointpresentatie.
Graag een Flora meenemen (liefst Heukels 2005 of Veldgids Nederlandse flora 2007 of later. Aanvang 20.00 uur in het Groene Wiel, Hendrikweg 14b te Wageningen. Inlichtingen: Ina van Keulen ina.vankeulen@chello.nl of Douwe van Dam (d.dam63@upcmail.nl).

Woensdag 24

Werkavond van de Insectenwerkgroep. Aanvang 20.00 uur in het Groene Wiel, Hendrikweg 14b te Wageningen. Inlichtingen: Jinze Noordijk (06-14605259).

Zaterdag 27

KNNV Natuuracademie. Lezing en excursie over Slakken door Bert Jansen. Zie de informatie elders in de Urtica. Aanvang: 13.30 uur, waarschijnlijk in Koetshuis Arboretum Belmonte, aansluitend een excursie.

 
 

Mei 2019

Zaterdag 4

Vogelexcursie naar de Hamert. Het wordt stevig wandelen door bos, rivierduin en langs de mooie kloof van het Geldersch Nierskanaal. We maken een wandeling naar goede vogelplassen zoals het Heerenven. In het gebied zijn te verwachten Wielewaal, Bonte vliegenvanger, Boomvalk, Steltkluut en Zomertortel. Vertrek om 7.00 uur vanaf de Kees Mulderweg in Wageningen, achter Het Palet. Terug om 16.00 uur. Opgeven bij Wim Haver i.v.m. carpoolen via wim@haver.nu of 06 1648 4728, niet eerder dan 4 weken van tevoren en uiterlijk op de donderdag vóór de excursie.

Zondag 5

Wandeling onder- en bovenlangs de Nijmeegse heuvelrug bij Ubbergen (5 km).

De wandeling voert eerst langs de voet van de beboste heuvelrug langs bronnetjes en door moerasbos. Hier zijn plantensoorten te zien als sleutelbloemen, groot springzaad en gevlekte aronskelk. Vervolgens gaat het de heuvel op om door de loofbossen, over het Kops Plateau om door het hellingbos naar onderen terug te keren. Op het Kops Plateau groeit veel brem en in de zomer bloeit hier  zandblauwtje.

Verzamelen om 8.50 op het Olympiaplein in Wageningen of om 9.30 op de startplek van de wandeling. Startplek van de wandeling: parkeerplaats voor de “Ubburch” Kasteelse laan 60 Ubbergen. Opgave bij Frans Jacobs, 0488 441093 of 0644254850 of per mail f.jacobs12@kpnplanet.nl

Woensdag 8

Werkavond van de Insectenwerkgroep. Aanvang 20.00 uur in het Groene Wiel, Hendrikweg 14b te Wageningen. Inlichtingen: Jinze Noordijk (06-14605259).

Donderdag 9

Werkgroepavond Vogelwerkgroep. Programma nog onbekend, zie de agenda op de website. Groene Wiel, Hendrikweg 14b Wageningen. Aanvang 19.45 uur.

Donderdag 16

Natuurwandeling door de Wageningse Bovenpolder o.l.v Ietje Boukema (0317-413244) en Leny Huitzing van 9.30 – 12.00 uur. De Wageningse Bovenpolder heeft in alle seizoenen wel wat te bieden zoals we vorig jaar ervaarden toen we dat gebied inventariseerden. Nu bloeien o.a. de meidoorns en zingen er veel vogels.  Er vliegen ook al enkele soorten vlinders. Maar altijd zijn er mooie vergezichten langs de rivier: op de Grebbeberg, de Wageningse Berg en de stuwwal Oosterbeek- Arnhem.

Verzamelen om 9.30 uur parkeerplaats bij het Havengebouw, Pabstendam, Wageningen. Einde rond 12.00 uur. Stevig schoeisel wordt aanbevolen.
Ingeval van twijfel over het weer rond 8.30 bellen met bovenstaand nummer of het wel of niet doorgaat.

Zaterdag 18

Landelijke dag Grassen en Schijngrassen
Op verzoek van het landelijk bestuur organiseert de Plantenwerkgroep een studiedag voor geïnteresseerden in Grassen en Schijngrassen in het Renkums Beekdal te Renkum op zaterdag 18 mei. Ontvangst is tussen 10 en 10.30 uur in het Mussennest achter het Informatiecentrum.

  • Opening door Bart Heijne (KNNV landelijk bestuur)
  • 10.30 - 11.15 uur Lezing “Inleiding in de Grassen en Schijngrassen” door Erik Simons.

Erik is district coördinator van Floron en kenner van de flora van het Renkums Beekdal bij uitstek.

  • 11.15 – 12.00 uur Lezing “Grassen en het Nederlandse natuurbeleid.” door Dick Bal.

Dick Bal van het Ministerie van LNV zal  ingaan op de rol die grassen spelen als belangrijke component van (internationaal) beschermde ecosystemen. Hoewel grassoorten geen hoge ‘aaibaarheid’ hebben, bepalen ze wel de structuur van graslanden, vormen ze voedsel voor dieren en zijn ze kwaliteitsindicator voor habitattypen.

  • 12.30 -13.30 uur lunch. Koffie en thee is aanwezig. Lunch graag zelf meenemen.
  • 13.30 -16.00 uur praktijk in het Renkums Beekdal o.l.v. Erik Simons.

Aanmelden uiterlijk 5 april bij Ina van Keulen ina.vankeulen@chello.nl

Kosten: € 10,- p.p. betaling uitsluitend contant.

S.v.p. meenemen: Flora van Heukels 2005 of Veldgids Nederlandse Flora en een loep.

Voor determinatie kan er gebruik gemaakt worden van binoculairs.

Adres:  Informatiecentrum Renkums Beekdal Nieuwe Keijenbergseweg 170
6871 VZ Renkum.

Het informatiecentrum is bereikbaar met lijn 51 en via de buslijnen (52/53 vanaf halte Europalaan – via Europalaan, Schaapsdrift, Nieuwe Keijenbergseweg). Vanaf bushalte Fluitersheuvel in Renkum is het nog 10 minuten lopen.

Woensdag 22

Werkavond van de Insectenwerkgroep. Aanvang 20.00 uur in het Groene Wiel, Hendrikweg 14b te Wageningen. Inlichtingen: Jinze Noordijk (06-14605259).

Donderdag 23

KNNV Natuuracademie. Lezing door Jan Nillesen over het gebied De Peel. Zie de info elders in deze Urtica. Aanvang 20.00 uur in de Bevrijdingskerk Wageningen, Van Schelvenweg 2, hoek Ritzema Bosweg.

Zaterdag 25 mei, excursie, 10.00-14.00 uur, Mariapeel bij Helenaveen, Vertrek: P-plaats Koolweg 36a, 5759 PX Helenaveen.

Zaterdag 25

KNNV Natuuracademie. Excursie naar Mariapeel bij Helenaveen, 10.00-14.00 uur, behorende bij de lezing op 23 mei. Vertrek: P-plaats Koolweg 36a, 5759 PX Helenaveen.

Zaterdag 25

Vogelexcursie naar Lauwersmeer. Letterlijk en figuurlijk het hoogtepunt van het jaar, altijd sepctaculaire waarnemingen en aantallen soorten. Alle zomervogels zijn terug en er zijn vaak nog bijzonderheden te vinden in mei. Alle soorten strandlopers zijn te verwachten, alle rietvogels, zomerzangers en Grauwe kiekendief en Grauwe klauwier. Vertrek om 7.00 uur vanaf de Kees Mulderweg in Wageningen, achter Het Palet. Terug omstreeks 20.00 uur. Opgeven bij Wim Haver i.v.m. carpoolen via wim@haver.nu of 06 1648 4728, niet eerder dan 4 weken van tevoren en uiterlijk op de donderdag vóór de excursie.

 

 

 

Deel deze pagina