Als u actief lid wilt worden van de afdeling en ons mededelingenblad Urtica wilt ontvangen dan kunt u zich aanmelden via het landelijke bureau van de KNNV: https://www.knnv.nl/lidworden. Uw verzoek wordt dan doorgegeven aan de afdeling bij u in de buurt en u wordt automatische lid van de Landelijke vereniging en ontvangt het blad Natura. 


 Lidmaatschap per jaar afdeling Wageningen inclusief het kwartaalblad Urtica en het landelijk blad Natura:

  2018 2019
Leden € 34,25 € 34,25
Huisgenootleden  € 13,25 € 13,25
Jeugdleden (t/m 25 jaar)
€ 20,00 € 20,00
Urtica-abonnee € 13.00 € 13,00

ING rekeningnummer NL54INGB0001010176 t.n.v.  KNNV afdeling Wageningen e. o.
De contributies dienen uiterlijk 1 mei te zijn betaald. Na die datum wordt extra € 2,50 in rekening gebracht

Opzeggingen schriftelijk vóór 1 december bij de ledenadministrateur.

Deel deze pagina