Binnen de afdeling Wageningen en Omstreken wordt veel aandacht besteed aan mossen.Kussentjesmos

Er bestaat een werkgroep, daarnaast heeft Andrew Spink van onze afdeling een eigen mossen-site met zeer fraaie zelf gemaakte foto’s en een sleutel voor het determineren van mossen.

Ook landelijk bestaat er een mossenwerkgroep, de BLWG. Deze werkgroep opereert landelijk en organiseert activiteiten voor eigen leden en het grote publiek. Het accent ligt op het eigen tijdschrift (Buxbaumiella) en excursies. Verdere informatie staat op de website: www.blwg.nl

Mossenwerkgroep
Coördinatoren: André van Lammeren (vanlammeren@chello.nl) en Michel Zwarts mazwarts@xs4all.nl

Adviseur: Klaas van Dort

De werkgroep komt van oktober tot en met maart twee maal per maand bijeen op de tweede en vierde dinsdag van maand om 20.00 uur bijeen in het Groene Wiel in Wageningen. Elke maand is er ook een excursie. Meer informatie vindt u in de agenda

Op de eerste avond ligt het accent op studie en wordt aandacht besteed aan de bouw en levenswijze van mossen en aan lastige groepen. Op de tweede avond ligt het accent op mossen die de leden zelf meenemen of die bij excursies zijn verzameld. Opgave voor deelneming en inlichtingen bij een van de coördinatoren.

Inventarisaties

Leden van de mossenwerkgroepen zijn ook betrokken bij inventarisaties die de afdeling organiseert. Dat gebeurt in samenwerking met andere werkgroepen. De inventarisaties worden meestal afgesloten met een rapport. Verdere informatie vindt u onder inventarisaties

Deel deze pagina