Als lid van de afdeling Wageningen en Omstreken bent u automatisch lid van de landelijke vereniging. De landelijke vereniging bestaat momenteel uit ruim 50 afdelingen verspreid over het gehele land. De leden ontvangen het verenigingsblad Natura met o.a.informatieve artikelen over natuur en natuurbescherming. De belangrijkste activiteiten, met name excursies, inventarisaties, lezingen en cursussen vinden plaats in de plaatselijke en regionale afdelingen. De KNNV afdeling Wageningen en Omstreken is een grote, actieve en gezellige afdeling en bestaat sinds 1910.

Bestuur KNNV afdeling Wageningen en Omstreken

 

Voorzitters/coordinatoren werkgroepen

PR en Activiteitencommissie (PRAC)

Eind 2004 is de PR en activiteitencommissie opgericht om de taken van de natuurhistorisch secretaris te verlichten. De commissie houdt zich bezig met het organiseren van excursies, lezingen en cursussen, het schrijven van folders en persberichten, het coördineren van de presentatie op markten, de redactie van de Urtica en het beheer van de website.

En dan zijn er leden die af en toe helpen bij het in een stand staan, het folders en posters wegbrengen, het verzorgen van een excursie, natuurwandeling of lezing. Deze mensen zitten niet in de commissie maar zijn goud waard voor de vereniging en we zullen ze nodig blijven hebben.


Gelderse Milieufederatie

De KNNV is aangesloten bij de Gelderse Milieufederatie. De Mileufederatie
bundelt de krachten van de aangesloten organisaties en is een constructieve,
deskundige gesprekspartner voor overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke
organisaties. De Milieufederatie wijst inwoners van Gelderland de weg naar
milieuvriendelijke en duurzame producten en geeft antwoord op vragen over natuur
en milieu.

De Gelderse Milieufederatie heeft ook een servicelijn voor lokale natuur-
en milieuproblemen. U kunt daar de problemen aanmelden en u vindt er tips
en voorbeelden en interessante links.

Deel deze pagina