De KNNV afdeling Wageningen e.o. heeft een zeer actieve werkgroep “Hygrophorus laetus” geheten. De werkgroep is onderverdeeld in een groep voor gevorderden en een groep voor beginners. De gevorderdengroep staat onder leiding van Elisabeth Jansen, terwijl Bart Heijne de leiding heeft over de beginnersgroep. De gevorderde werkgroep heeft een regionale functie. Er doen o.a. KNNV-leden uit Apeldoorn, Arnhem en Nijmegen aan mee. Daarnaast zijn leden van de Nederlandse Mycologische Vereniging (NMV) actief. Op de werkavonden voor de gevorderde deelnemers wordt naast het bestuderen van de meegebrachte vondsten, gewerkt aan microscopische kenmerken. Kennis van microscopische technieken is voor deskundigen (mycologen) onontbeerlijk voor de juiste eterminatie van de meeste soorten paddenstoelen. Maar laat je niet afschrikken door de microscopie, want op de beginnerswerkavonden worden de meegebrachte paddenstoelen alleen met het blote oog en loep op naam gebracht.

De bijeenkomsten zijn altijd op maandag tijdens het paddenstoelenseizoen.  Locatie bijeenkomsten:
Gevorderden: Het Groene Wiel, Hendrikweg 14b, Wageningen.
Beginners: Meestal in Het Punt, Leeuweriksweide 146, Wageningen.
Nieuwe leden zijn van harte welkom. Kom vrijblijvend eens snuffelen aan wat we doen.Voor meer informatie kunt u terecht bij John den Daas; Tel: 06-51150529; E-mail: knnvpdwb@gmail.com of bij Elisabeth Jansen, tel. 026-3337312, e-mail: lies.jansen@planet.nl.

Naast de werkgroepavonden worden regelmatig excursies georganiseerd en presentaties gegeven door leden. De beginnerswerkgroep heeft al twee keer een paddenstoelenweekend georganiseerd en heeft de intentie om dit vol te houden.

In 2019 worden ook excursies georganiseerd voor de beginnersgroep in de Vlinderdas. Hieronder is het rooster weergegeven:

zaterdag 14 september
vrijdag 27 september
zaterdag 12 oktober
vrijdag 25 oktober
zaterdag 9 november
vrijdag 22 november
zaterdag 7 december

Tijd: 13.00-15.30

Startpunt: Natuurcentrum Groot Ginkelseweg 2a, Ede

Het is handig om op de fiets te komen, maar er zijn ook fietsen aanwezig bij het bezoekerscentrum.

De paddenstoelenwerkgroep is betrokken bij diverse inventarisaties. Hieraan wordt meestal door diverse werkgroepen deelgenomen. De meeste inventarisaties worden afgesloten met een rapport. Meer informatie vindt u onder inventarisaties.

Zoek je naar meer informatie over paddenstoelen? Een werkstuk maken misschien, of  ben je geïnteresseerd in de mycologie?

Op internet zijn een groot aantal boeiende, leerzame en zelfs geestige sites over paddenstoelen te vinden. De Mycologische Vereniging heeft een leuke site: www.allesoverpaddenstoelen.nl hierin vindt je veel links waarmee je verder kunt surfen in de cyberwereld van schimmels en zwammen.

Zijdeachtige beurszwamZijdeachtige beurszwam Het KNNV-lid Christien de Jong heeft op 19 juni 2005 de zijdeachtige beurszwam Volvariella bombycina) gevonden op een beuk aan de Holle weg in Wageningen. De zijdeachtige beurszwam zit op een dode plek van een verder levende beuk. Dat is ook de typische plaats waar deze paddestoel wordt gevonden, op dood soms vermolmd hout, in wonden van loofbomen, zoals beuk, populier, paardekastanje of esdoorn. Regelmatig worden vondsten gedaan in parken en langs lanen. Het is een zeldzame soort die als kwetsbaar op de Rode Lijst. Dat betekent dat de zijdeachtige beurszwam in Nederland achteruit gaat en nog slechts op weinig plaatsen wordt gevonden. De zijdeachtige beurszwam leeft van dood hout, vaak in oude bomen. Vermoedelijk neemt het aantal van deze plekken af doordat oude bomen in lanen en parken en ook in onze bossen verdwijnen.

Paarssteelveentrechtertje Paarssteelveentrechtertje
In het natuurgebied Laag-Wolfheze is tijdens een natuurinventarisatie van de KNNV, Vereniging voor Veldbiologie, afdeling Wageningen en Omstreken voor de eerste maal in Nederland het paddestoeltje, genaamd Paarssteelveentrechtertje (Phytoconis viridis ookwel Omphalina hudsoniana genoemd) gevonden. De zwam die dit paddestoeltje vormt, leeft samen met algen. Deze symbiose vormt tezamen het korstmos genaamd Coriscium viride. Dat de schimmelcomponent van het korstmos een, met het blote oog, zichtbaar paddestoeltje vormt, komt maar bij een kleine groep voor. Daardoor worden ze maar weinig aangetroffen. Daar komt nog bij dat dit korstmos zelf maar van één vindplaats in Nederland bekend was. Het korstmos groeit op verrot hout van Zomereik en ook wel op droge tot natte zure veengrond. Paarssteelveentrechtertje staat als “bedreigd met uitsterven” op de Rode Lijst.
De vinders van het korstmos en het paddestoeltje, Leo Spier en Klaas van Dort, deden mee aan een KNNV natuurinventarisatie van het gebied. Zij zijn specialisten op het gebied van mossen en kostmossen.

Deel deze pagina