De plantenwerkgroep organiseert regelmatig werkavonden, lezingen en excursies Binnenaktiviteiten vinden plaats in het Groene Wiel in Wageningen.  Zie voor nadere informatie over de activiteiten de agenda.Heelbeen Leden van de plantenwerkgroepen zijn ook betrokken bij inventarisaties die de afdeling organiseert. Dat gebeurt in samenwerking met andere werkgroepen. De inventarisaties worden meestal afgesloten met een rapport waarin dan een hoofdstuk over vaatplanten is opgenomen.

Coördinator van de Plantenwerkgroep is: Ina van Keulen, tel: 0318 430062, e-mail: ina.vankeulen@chello.nl 

Deel deze pagina