rapport VlinderdasIn 2006 en 2007 is door de leden van de KNNV afdeling Wageningen en omstreken,Vereniging voor Veldbiologie, een inventarisatie uitgevoerd van de planten en dieren in de landbouwenclave De Ginkel ("Vlinderdas"), een gebied met plasjes, singels en houtwallen waar de gemeente Ede sinds enige jaren natuurontwikkelingsprojecten uitvoert. De inventarisatie had tot doel op een breed terrein de actuele natuurwaarden vast te stellen.

Het gebied is daartoe geïnventariseerd op: planten, waaronder bomen en waterplanten, mossen, korstmossen, zoogdieren, vleermuizen, broedvogels,  amfibieën en reptielen, libellen, sprinkhanen, dagvlinders, wespen en slakken.

Begin 2009 is het inventarisatierapport verschenen.

 Rapport:
Bax, G.M., W.J. Bosch, C.C. van Rijswijk en G.M. Sanders, 2009.
Inventarisatie van Vlinderdas in 2007 en 2008; natuurontwkkeling in landbouwenclavede Hindekamp. KNNV Wageningen e.o., Wageningen.

De publicatie is tot stand gekomen met financiële steun van de
gemeente Ede.

Copyright KNNV afd. Wageningen e.o.

Deel deze pagina