Donderdag 12 september 2019. Eerste lezing van het nieuwe seizoen 2019/20! Koosje Lamers: De rol van verspreiding in aanpassing aan klimaatverandering: ongewone veldexperimenten in de bonte vliegenvanger. Aanvang 19:45 Het Groene Wiel, Hendrikweg 14b, Wageningen.

Klimaatverandering vervroegt onze lentes, waardoor voedselpieken eerder plaatsvinden. Verspreiding, ergens anders gaan broeden dan waar je als vogel bent geboren, zou uitkomst kunnen bieden in deze veranderende wereld. Lange-afstandstrekkers, zoals bonte vliegenvangers, zouden als ze te laat aankomen in de lente door kunnen vliegen naar meer noordelijke broedgebieden. Als zuidelijk immigranten zich noordelijk kunnen vestigen en handhaven, en de timing van de jaarlijkse cyclus en migratie genetisch wordt bepaald, kunnen zo zuidelijke vroege genen naar noordelijke populaties worden gebracht. Ik zal vertellen over drie veldseizoenen aan wetenschappelijke experimenten in een Zweedse nestkastpopulatie, waarmee we deze theorie onderzoeken. Een scala ongewone veldexperimenten komt langs, van vogel-ontvoeringen en gearrangeerde huwelijken, tot eiertransport en geolocator tracking van migratie.
Koosje Lamers, PhD candidate,Conservation Ecology Group, Groningen Institute for Evolutionary Life Sciences (GELIFES)

Donderdag 10 oktober 2019. Lezing door Willem van Manen (Sovon Vogelonderzoek): Onderzoek aan zwarte spechten met behulp van dataloggers. Aanvang 19:45 Het Groene Wiel, Hendrikweg 14b, Wageningen.

Hoewel zwarte spechten opvallende, vaak luidruchtige vogels zijn, is inventarisatie uiters ingewikkeld. Onderzoek met behulp van dataloggers opende een geheel andere kijk op het broedgedrag van deze indrukwekkende vogels.

Het  weekend voor Schiermonnikoog vast, namelijk 11-13 oktober. Opgeven kan via femkedolstra@hotmail.com

Donderdag 14 november 2019. Lezing door Dick de Vos Hoe over De geluiden van de vogeltrek. Aanvang 19:45 Het Groene Wiel, Hendrikweg 14b, Wageningen. Deze lezing is verplaatst naar 2020. Wij zoeken nog een andere spreker.

    

Deel deze pagina