VAN EEN WERKLOZE VOORZITTER…!?

Linus van der Plas

Voor een ‘werkgroep’ staat de organisatie van gezamenlijke activiteiten centraal: dat betekent dat een werkgroep-voorzitter, al dan niet op afstand, volgt wat er gaat gebeuren, en na afloop iedereen bedankt voor wat hij of zij heeft gedaan….
Aan het einde van dit door corona ‘verziekte’ seizoen, kan ik als ‘werkloze’ voorzitter alleen op een rij zetten, wat er allemaal bijna gebeurd is, maar uiteindelijk toch niet…:

  •  Ria en Anneke hadden een prachtige vogelgeluidencursus tot in de puntjes georganiseerd: 8 avonden excursies in kleine groepjes in Belmonte en Bovenpolder onder leiding van deskundige VWG-Leden, met daarna lezingen, lessen en toetsen in het Koetshuis met de powerpoints van Henrik. Meer dan 30 enthousiaste deelnemers hadden zich hiervoor aangemeld!
  •  Twee donderdagavonden in het Groene Wiel met verhalen over grauwe kiekendief en scholekster, door onderzoekers aan deze soorten, uitgezocht door Rinse.
  • Twee klassieke donderdagavond excursies voor VWG-leden naar de Bovenpolder en naar de nachtzwaluwen van Planken Wambuis, als aanvulling op de maandelijkse ‘excursies van Wim’.

Helaas... alle groepsactiviteiten moesten worden geschrapt, zo ook deze. Het enige wat ik als voorzitter gelukkig nog wel kan doen is iedereen die deze activiteiten al had georganiseerd heel hartelijk bedanken voor de energie die ze erin hadden gestopt!!
Jullie kunnen erop rekenen, dat al deze activiteiten in het volgende seizoen weer zullen worden opgepakt, zodra dat mogelijk is!!
Zo nodig zal dit gebeuren in de nieuwe 1,5 meter samenleving. Qua afstand zijn we als vogelaars wel wat gewend en altijd al uitgerust met verrekijkers maar we hopen toch dat we die dan alleen nodig hebben om vogels te spotten en niet elkaar...!
Wel kijken we al rond naar een ruimere zaal, dan die in het Groene Wiel voor de donderdagavonden. Ook weten we nog niet of en hoe het Schiermonnikoog-weekend deze herfst zal worden georganiseerd.
Zodra we meer weten over het herfstprogramma en ik als voorzitter weer ‘werkloze af’ ben, laten we het direct weten. Ondertussen komen we elkaar hopelijk tegen (op ‘gepaste’ afstand) met onze verrekijkers gericht op alle interessante vogels in ons werkgebied!

 

Meer weten over de "Campusroute" die het leefgebied van patrijzen zal bedreigen, klik hier.

            

Deel deze pagina