Dgroep1it keer waren we met zeven deelnemers: Janny, Marcel, Peter, John, Geert, Marian en Kai.
Geert en Marian hadden deze dag goed voorbereid via een reader die we tevoren toegestuurd hebben gekregen

 

 

merkske3Als eerste brachten we een bezoek aan een schraallandje bij de Strijbeekse Beek. Deze beek loopt nog vrijwel geheel via zijn oorspronkelijke verloop. Het water is voor het grootste deel afkomstig van het omliggende bouwland, is vrij zuur en dus nauwelijks gebufferd.

Doordat deze beek niet snel stroomt, is de beek niet door de afsluitende laag keileem gesleten. Hierdoor kan er, in tegenstelling tot het Merkske, geen gebufferd water uit de diepere ondergrond toestromen.
De bruine kleur van het water duidt op wat ijzer in de omliggende gronden.

Van dit eerste veldje dat we bezochten, hebben we een algemene inventarisatie gemaakt voor Staatsbosbeheer. De gevonden planten soorten duiden op grasland dat regelmatig vrij nat is.

Vogels voelden zich thuis is deze omgeving van landjes afgewisseld met stroken bos en bossages. Het Goudbergven ligt op korte afstand van deze beek.
Op weg naar het Goudbergven kwamen we langs een droog zandruggetje. Aan de voet hiervan lag een nat gebied met veel kwel. Hier vonden we soorten als Kleine zonnedauw, Sp denticulatum en een leuke waarneming op de droge zandrug was de groene zandloopkever.
Goudbergven1Goudbergven2
Het Goudbergven is een bijzonder fraai ven gelegen in een sikkelvormig stuifduin. In het midden ligt een vrij groot eiland dat in de zomer alleen zwemmend of per boot te bereiken is. Uit de beschrijving blijkt dat hier nog altijd een actieve kern met hoogveen voorkomt. Via de verrekijker zien we meer Gagel dan in onze reader is aangegeven, bovendien zien de struiken er gezond uit. Ook aan de randen van het ven zijn uitzaaiingen van Gagel te vinden. Tussen de Gagel en de Lavendelheide vonden we Ronde zonnedauw.
Van dit gebied hebben we geen opnamen gemaakt, maar tijdens de lunch gewoon genoten van het uitzicht en de geur van dennen in de warme zon.
bleekgele heide

Op korte afstand van het Goudbergven is een ven uitgebreid met enkele vrij grote plassen met slikkige randen:: de Bleekgele Heide.
Vanaf de hogergelegen rand heb je een goed overzicht over de plassen, met ook half juni veel vogels zoals Tureluur, Grutto, Rosse Grutto??, Kluut, Kievit. Het leek erop dat er ook een strandloper liep te scharrelen aan de rand van het water.
In het water veel Canadese Ganzen met jongen. Ook de Bergeend blijkt zich hier thuis te voelen In verte zagen we een Dodaars regelmatig wegduiken.
Kortom een uniek plekje in het Brabantse land.

Merkske

En dan het Merkske. Een meanderende beek die ook nog altijd zijn oorspronkelijke loop heeft. Dit is voronamelijk te danken aan het feit dat de beek de grens vormt met België.
In tegenstelling tot de Strijbeekse Beek is de stroomsnelheid van het Merkske vrij groot doordat het water afkomstig is van de hoger gelegen Kempische heide en het 'grote' verval naar de lage gronden in de richting van Breda. Hierdoor is de beek door de afsluitende keileemlaag gesleten met als gevolg dat er gebufferd water uit de onderliggende lagen in de beek kan toestromen.
Van het eerste en natste van de aangrenzende landjes hebben we een algemene opname gemaakt.

Bij de beek vlogen veel Weidebeekjuffers en een enkele Bosbeekjuffer. Opvallend was dat deze Weidebeekjuffers nogal donker gekleurd waren, wat het onderscheid met de Bosbeekjuffer niet gemakkelijk maakte.

 

Naast enkele natte veldjes was er ook een veld dat er nu bijzonder droog uitzag. Toch moet ook dit veld geregeld nat zijn, getuige de Gevlekte orchis en de, zij het kleine, Moeraswolfsklauw.

Bijlage: 

Deel deze pagina